Mindstekrav for garanti på ny bil

Alle bilimportører skal overholde en række mindstekrav for sine nyvognsgarantier. Det betyder f.eks. at bilimportører ikke må kræve, at bilen serviceres på bilmærkets egne værksteder for at din garanti gælder. Kun ved garantireparationer skal bilmærke værkstedet bruges.

Alle bilimportører skal overholde en række mindstekrav for sine nyvognsgarantier.
Viden

Alle danske biler, der er indregistreret senere end den 1. januar 2003 (for Nissan senere end 1. januar 2002) er omfattet af de såkaldte "Mindstekrav ved nyvognsgaranti".

Mindstekravene til garanti på en ny bil er et forlig, der blev indgået under en retssag mellem Forbrugerombudsmanden og den daværende Nissan-importør. Mindstekravene er derfor en aftale mellem Forbrugerombudsmanden og organisationen De Danske Bilimportører.

Alle medlemmer af De Danske Bilimportører, og det er i praksis alle bilimportører i Danmark, har forpligtet sig til at overholde reglerne. Reglerne gælder som udgangspunkt kun i forbrugerforhold. 

Vedligeholdelse og reparationer

Bilimportøren må ikke kræve, at du skal få bilen serviceret på importørens egne mærkeværksteder for at opretholde garantien. Ved garantiarbejde eller anden form for arbejde uden yderligere omkostninger for dig, skal der dog anvendes autoværksteder af importørens eget mærke.

Bilimportøren må ikke kræve, at du skal få bilen serviceret på importørens egne mærkeværksteder for at opretholde garantien

Du skal sikre dig, at autoværkstedet stempler den serviceplan eller servicebog, der følger med ved købet af bilen. Har du glemt at få stempel, skal du få en anden form for dokumentation for, hvornår service er foretaget. Det er også vigtigt, at der står, hvad der er foretaget i forbindelse med service, fx i form af specificeret faktura.

Husk at få dokumentation for service

Hvis du har fået serviceret din bil på et frit værksted, gælder der særligt strenge beviskrav for dig. Ved reklamation kan bilimportøren, som står for garantien, nemlig kræve dokumentation for, at de anbefalede services er overholdt.

Bilimportøren er ikke forpligtet til at dække en fejl under garantien, hvis han kan godtgøre, at fejlen er opstået eller forværret på grund af manglende vedligeholdelse i forhold til kravene i servicebogen. Det samme gælder, hvis kravene til service og reparation ikke er opfyldt eller arbejdet er dårligt udført af et andet værksted end bilimportøren.

Læs også: Garanti og reklamationsret

Trafikskader

Har din bil været ude for en trafikskade, skal du kunne oplyse om skadens omfang, datoen for reparation og navnet på det autoværksted, der har udført arbejdet. Du skal kunne vise en specificeret faktura, taksatorrapport eller lignende, der beskriver hvilket arbejde, der er udført på bilen, hvis garantigiver forlanger det.

Reservedele behøver ikke være originale

Hvis garantien skal bevares, er det et krav at din bil serviceres og repareres med reservedele, der kvalitetsmæssigt svarer til de komponenter, der bruges eller blev brugt ved produktion af en ny bil af det pågældende bilmærke. Det er ikke et krav, at service og reparationer udføres med originale dele.

Ved reklamation kan bilimportøren, som står for garantien, kræve dokumentation for, at de anbefalede services er overholdt.

Er der anvendt uoriginale dele, skal du kunne oplyse navnet på det autoværksted, der har udført servicen eller reparationen. Du skal også kunne fremvise en faktura, hvis bilimportøren forlanger det. Fakturaen skal også kunne identificere de reservedele, der er anvendt. Bilimportøren er ikke forpligtet til at dække en fejl under garantien, hvis han kan godtgøre, at den er opstået eller forværret på grund af brug af reservedele, der ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale dele.

Læs også: Garantier på bilmærker

Gennemtæringsgaranti

Hvis garantigiver kræver, at du får foretaget jævnlige kontroleftersyn hos autoriseret reparatør i forbindelse med en gennemtæringsgaranti, skal eftersynet foretages uden beregning. Garantigiver kan kræve, at undervogn og karosseri er rengjort på de områder, hvor det af hensyn til kontroleftersynet er nødvendigt. Er det ikke tilfældet, kan rengøring foretages på din regning.

Garantigiver kan desuden kræve, at du for egen regning udbedrer skader opdaget ved de anbefalede kontroleftersyn, i det omfang udbedringen hører til almindelig vedligeholdelse og ikke er omfattet af ordlyden af garantien.

Garantien dækker ikke en gennemtæring, hvis kontroleftersynene ikke udføres i henhold til det anbefalede. Med mindre du kan godtgøre, at gennemtæringen ikke er opstået eller forværret på grund af manglende kontroleftersyn.

Du kan ikke være sikker på, at alle bilimportører lader gennemtæringsgarantien dække, hvis der er udført dårligt arbejde hos et af deres egne autoværksteder. Vi oplever desværre ofte henvendelser fra medlemmer, der bliver overrasket over, at en bilimportør afviser en reparation inden for garantien. 

Få hjælp til dine rettigheder

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse med nyvognsgaranti, eller oplever du, at kravene ikke bliver fulgt, kan du som medlem altid kontakte os.

Kontakt: FDM Rådgivning