Mindstekrav for garanti på ny bil: Sådan er reglerne

Alle bilimportører skal overholde en række mindstekrav for deres nyvognsgarantier, og det stiller krav til service og garantireparationer. Se, hvad det betyder for dig.

Kunde er på værksted og taler med en mekaniker.
Viden

Alle danske biler, der er indregistreret senere end den 1. januar 2003 er omfattet af de såkaldte "Mindstekrav ved nyvognsgaranti" (for Nissan senere end 1. januar 2002). 

Mindstekravene til garanti på en ny bil er et forlig, der blev indgået under en retssag mellem Forbrugerombudsmanden og den daværende Nissan-importør. Mindstekravene er en aftale mellem Forbrugerombudsmanden og organisationen De Danske Bilimportører. 

Alle medlemmer af De Danske Bilimportører, og det er i praksis alle bilimportører i Danmark, har forpligtet sig til at overholde reglerne. Reglerne gælder som udgangspunkt kun i forbrugerforhold.  

Illustration af underoverskriftHvad gælder ift. vedligeholdelse og reparationer?

Bilimportøren må ikke kræve, at du skal få bilen serviceret på importørens egne mærkeværksteder for at opretholde garantien. Ved garantiarbejde eller anden form for arbejde uden yderligere omkostninger for dig, skal der dog anvendes autoværksteder af importørens eget mærke. 

Du skal sikre dig, at autoværkstedet stempler den serviceplan eller servicebog, der følger med ved købet af bilen. Har du glemt at få stempel, skal du få en anden form for dokumentation for, hvornår service er foretaget. Det er også vigtigt, at der står, hvad der er foretaget i forbindelse med service, f.eks. i form af specificeret faktura. 

Illustration af underoverskriftHvilke krav er der til dokumentation for service? 

Hvis du har fået serviceret din bil på et frit værksted, gælder der særligt strenge beviskrav for dig. Ved reklamation kan bilimportøren, som står for garantien, nemlig kræve dokumentation for, at de anbefalede serviceeftersyn er overholdt. 

Bilimportøren er ikke forpligtet til at dække en fejl under garantien, hvis han kan godtgøre, at fejlen er opstået eller forværret på grund af manglende vedligeholdelse i forhold til kravene i servicebogen. Det samme gælder, hvis kravene til service og reparation ikke er opfyldt, eller arbejdet er dårligt udført af et andet værksted end bilimportøren. 

Læs mere: Garanti og reklamationsret

Illustration af underoverskriftHvad gælder efter en trafikskade? 

Har din bil været ude for en trafikskade, skal du være særligt opmærksom på at få indsamlet tilstrækkelig dokumentation til evt. senere brug.

Du skal du kunne oplyse om skadens omfang, datoen for reparation og navnet på det autoværksted, der har udført arbejdet.

Du skal kunne vise en specificeret faktura, taksatorrapport eller lignende, der beskriver hvilket arbejde, der er udført på bilen, hvis garantigiver forlanger det. 

Illustration af underoverskriftSkal reservedele være originale? 

Hvis garantien skal bevares, er det et krav, at din bil serviceres og repareres med reservedele, der kvalitetsmæssigt svarer til de komponenter, der bruges eller blev brugt ved produktion af en ny bil af det pågældende bilmærke. Det er ikke et krav, at service og reparationer udføres med originale dele. 

Er der anvendt uoriginale dele, skal du kunne oplyse navnet på det autoværksted, der har udført servicen eller reparationen. Du skal også kunne fremvise en faktura, hvis bilimportøren forlanger det. Fakturaen skal også kunne identificere de reservedele, der er anvendt. Bilimportøren er ikke forpligtet til at dække en fejl under garantien, hvis det kan godtgøres, at den er opstået eller forværret på grund af brug af reservedele, der ikke kvalitetsmæssigt svarer til originale dele. 

Læs mere: Garantier på bilmærker

Illustration af underoverskriftHvad gælder ift. gennemtæringsgaranti? 

Hvis garantigiver kræver, at du får foretaget jævnlige kontroleftersyn hos autoriseret reparatør i forbindelse med en gennemtæringsgaranti, skal eftersynet foretages uden beregning. Garantigiver kan kræve, at undervogn og karosseri er rengjort på de områder, hvor det af hensyn til kontroleftersynet er nødvendigt. Er det ikke tilfældet, kan rengøring foretages på din regning. 

Garantigiver kan desuden kræve, at du for egen regning udbedrer skader opdaget ved de anbefalede kontroleftersyn, i det omfang udbedringen hører til almindelig vedligeholdelse og ikke er omfattet af ordlyden af garantien. 

Garantien dækker ikke en gennemtæring, hvis kontroleftersynene ikke udføres i henhold til det anbefalede, medmindre du kan godtgøre, at gennemtæringen ikke er opstået eller forværret på grund af manglende kontroleftersyn. 

Du kan ikke være sikker på, at alle bilimportører lader gennemtæringsgarantien dække, hvis der er udført dårligt arbejde hos et af deres egne autoværksteder. Vi oplever desværre ofte henvendelser fra medlemmer, der bliver overraskede over, at en bilimportør afviser en reparation inden for garantien.  

Er du i tvivl om dine rettigheder? 

Husk, at du som medlem af FDM kan få rådgivning af juridiske eksperter også om nyvognsgaranti og dine rettigheder som forbruger.

Få rådgivning