Købeloven: Sådan er hovedreglerne ved køb

Du er dækket af købelovens forbrugerbeskyttelsesregler, når du køber ny eller brugt bil af en bilforhandler. Det betyder, at du har ret til at klage over fejl og mangler. Se her, hvordan du gør brug af købeloven.

Mand kigger på ny bil hos en bilforhandler.
Viden

Når du køber en vare hos en erhvervsdrivende, og varen hovedsageligt skal anvendes privat, er der tale om et forbrugerkøb. Også selvom du køber varen brugt. Det kan være en bil. Købeloven gælder ved alle forbrugerkøb, og loven er med til at beskytte dig som forbruger.

Den giver dig mulighed for at klage, hvis varen f.eks. har mangler. I købeloven er der især tre ting, du skal være opmærksom på, og det er:

• Reklamationsret
• Formodningsregel
• Garanti

Illustration af underoverskriftHvad er reklamationsret?

Købeloven giver dig reklamationsret i to år fra den dag, du modtager varen, f.eks. en bil. Retten til at reklamere over varen omfatter de mangler, der var på varen eller var under udvikling ved leveringen. Det kan f.eks. være konstruktionsfejl, materialefejl eller skader sket under transporten fra fabrikken til butikken.

Reklamationsretten omfatter altså ikke fejl, hvor årsagen til fejl først opstår senere. Det afgørende er derfor ikke, om fejlen først viser sig efter nogle uger eller måneder, hvis fejlen var på bilen eller var under udvikling, da du fik den.

Et eksempel kan være, hvis du har købt en ny eller brugt bil, og du efter et stykke tid benytter strømstikket ved anhængertrækket for første gang, og det viser sig at være defekt. Her må man formode, at det heller ikke virkede fra starten. Det leder frem til formodningsreglen.

Bilkøbere møder også ofte en anden vigtig type af mangler, nemlig den situation hvor man ikke får præcis det, der stod i annoncen. F.eks. kan det senere viser sig, at bilen ikke var fra 2020, men derimod fra 2019, eller at den f.eks. ikke havde regnsensor, selvom det står i annoncen. Hvis bilen ikke er som annonceret, er der normalt tale om en mangel. Normalt løses disse sager ved, at det manglende udstyr eftermonteres af forhandler, eller at bilkøberen får en prisafslag.   

Illustration af underoverskriftHvad er formodningsreglen?

Når du reklamerer over en fejl på en vare, f.eks. en bil, så gælder formodningsreglen. Det vil sige, at det i den første periode efter købet er den erhvervsdrivende, der skal bevise, at fejlen ikke var til stede eller under udvikling, da du købte varen.

Kan det ikke fastslås, hvornår manglen er opstået, betyder købelovens formodningsregel, at man går ud fra, at manglen var der på leveringstidspunktet.

En ny købelov er trådt i kraft pr. 1. januar 2022, og derfor kommer vi til i en periode at have to regelsæt i forhold til formodningsreglen. Hvis din vare er købt før 1. januar 2022, gælder formodningsreglen i 6 måneder, efter du har fået leveret din vare. Hvis din vare er købt og leveret i 2022, gælder formodningsreglen i 12 måneder efter du har fået varen leveret.

Den nye købelov fra 2022 er naturligvis en fordel for dig som forbruger, da en forlængelse af formodningsreglen fra 6 til 12 måneder øger perioden, som den erhvervsdrivende skal løfte bevisbyrden for, at en fejl ikke var til stede ved køb af varen.  

Især når det gælder handel med brugtbil hos forhandler, kan den forlængede formodningsregel få betydning.

Illustration af underoverskriftHvad er garanti?

Garanti dækker fremadrettet, og det er et løfte fra garantigiver – bilforhandler eller importør – om at påtage sig en risiko for fejl og mangler, der ikke nødvendigvis var på bilen, da du fik den.

FDM mener, at en nybilsgaranti på under tre år ikke giver tilstrækkelig tryghed for kunden. Ved køb af brugt bil bør du forhandle dig til en garanti, der er så lang som muligt – gerne mindst seks måneder.

Læs mere: Her er bilproducenternes garantier

Illustration af underoverskriftSkal du klage over en fejl med det samme?

Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret en mangel. Hvis du klager inden for to måneder, efter du opdagede manglen, vil din reklamation være rettidig.

Hvis der går længere tid end to måneder, kan du risikere at miste din reklamationsret, fordi du har forholdt dig passiv i for lang tid.

Illustration af underoverskriftKan du vælge mellem reparation eller ombytning?

Ja, teoretisk set og kun ved fabriksnye biler.

Selv om købeloven indeholder denne mulighed, vil ombytning til anden fabriksny være yderst sjælden i praksis.

Derfor vil den praktiske hovedregel være, at bilen bliver repareret, hvis det kan ske.

Illustration af underoverskriftOphævelse af købet eller prisafslag?

Du kan desuden ophæve købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig, eller hvis sælger ikke udbedrer manglen uden udgift for dig inden for rimelig tid eller efter flere forsøg. Du kan forlange et afslag i købesummen, hvis manglen ikke udbedres, men du gerne vil beholde bilen.

Er bilen købt efter 1. januar 2022 forudsætter prisafslaget, at manglen forringer bilens værdi, og det er denne værdiforringelse, man i givet fald har krav på.

Læs mere: Reklamation over ny eller brugt bil

Illustration af underoverskriftGælder købeloven også ved køb af brugte biler?

Ja, købeloven gælder også, hvis du køber en brugt bil hos en bilforhandler. Købeloven forbrugebeskyttelsesregler gælder dog ikke, hvis du køber bil af en privatperson.

Læs mere: Køb af brugt bil hos bilforhandler

Illustration af underoverskriftGælder købeloven også ved køb af bil online?

Ja, købeloven gælder også, hvis du køber en ny bil på nettet. Her har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, men vær opmærksom på der kan være flere undtagelser hertil. Der er både fordele og ulemper ved onlinekøb af bil, og derfor skal du sætte dig godt ind i dem, inden du bestiller.

Læs mere: Sådan køber du trygt bil online

Købeloven indeholder også mange andre regler, der giver køberen rettigheder, så ovenstående skal alene betragtes som de vigtigste regler og temaer.

Har du brug for rådgivning? 

Som medlem af FDM kan du blandt andet få læst din slutseddel fra forhandler igennem af FDMs juridiske eksperter og få rådgivning om dine rettigheder som forbruger. 

Bliv medlem