Reklamation over nye og brugte biler

Hvis den bil, du har købt hos en bilforhandler, er behæftet med mangler, kan du reklamere til bilforhandleren og kræve, at han skal reparere bilen uden omkostninger for dig.

Reklamation over nye og brugte biler
Viden

Du kan reklamere over forskellige former for mangler på din bil.

Der foreligger en mangel:

  • hvis bilen ikke svarer til den betegnelse hvorunder den er solgt
  • hvis bilen ikke svarer til de oplysninger der givet om den i fx annoncer eller brochurer
  • hvis sælgeren har undladt at oplyse om forhold som han kendte eller burde kende til
  • hvis bilen i øvrigt er af en ringere beskaffenhed end man kunne forvente i forhold til pris, alder mv.

Afhjælpning af mangler

Du skal reklamere over bilen til den bilforhandler, der har solgt bilen. Bilforhandleren har en ret og en pligt til at afhjælpe manglerne uden omkostninger for dig.

Det betyder imidlertid også, at du ikke bare kan lade bilen reparere på et andet værksted og så derefter forlange, at bilforhandleren skal betale regningen. Når bilforhandleren skal reparere, har han også en ret til enten selv at foretage reparationen eller til at bestemme, hvem der skal gøre det, hvis han ikke selv kan eller vil. Bilforhandleren har i hvert fald ét forsøg til at reparere fejlen, men i praksis har han også flere forsøg, Der kan ikke entydigt angives hvor mange forsøg, da det også afhænger af fejlens karakter.

Få hjælp af FDM

Vores jurister og teknikere kan give dig personlig rådgivning både før, under, og efter dit bilkøb. Vi læser også din slutseddel igennem, så husk at tage forbehold for FDMs godkendelse.

Er du allerede medlem, kan du kontakte vores rådgivning her

Bliv medlem

Du har ikke i forbindelse med afhjælpning af mangler nødvendigvis krav på at forhandleren stiller en anden bil til rådighed for dig i reparationstiden.

Se oversigten: Garantier på danske bilmærker

Hæv købet eller få afslag

Afhjælpes manglerne ikke ved disse forsøg, eller sker afhjælpningen ikke inde for rimelig tid, kan du ved den brugte bil kræve købet hævet eller kræve et passende afslag. Ved en ny bil kan du også kræve omlevering.

Ophævelse af købet betyder, at du leverer bilen tilbage mod, at du får din købesum tilbage. I praksis kan der dog godt foretages et fradrag i købesummen, for den brug man har gjort af bilen i form af et beløb for nytteværdien. Det betyder dog ikke, at det er forbrugeren, der skal bære risikoen for det værditab, der har været på bilen forårsaget af alder og almindelig slitage, men kun et mindre beløb for de kilometer man har kørt i bilen.

Læs også: Garanti og reklamationsret

Tjek dine rettigheder

Hvis du kommer i en ophævelsessituation, anbefaler vi, at du kontakter FDM for at få overblik over dine rettigheder og muligheder. Du skal dog være opmærksom på, at det ofte vil medføre et længere sagsforløb, hvis sælgeren ikke vil anerkende, at ophævelsen er berettiget.

Et afslag vil typisk komme på tale, hvis fejlen ikke umiddelbart lader sig afhjælpe, men samtidig har en sådan karakter, at du godt kan leve med den. Reparation på andet værksted må dog kun ske efter at der foreligger dokumenterede reklamationer til sælger, og han har afvist at foretage afhjælpning. Og ydermere skal du være klar over, at en sådan reparation kan forringe dine muligheder, da beviset for fejlen måske kan forsvinde ved reparationen. I den situation råder vi dig også til at kontakte os, inden du iværksætter reparation på andet værksted.

Omlevering af ny bil

Hvis der er tale om en ny bil, kan du kræve omlevering. Det gælder i tilfælde, hvor den konkrete bil er behæftet med en mangel, som en anden identisk model ikke har. Også ved en omlevering anbefaler vi, at du kontakter os først at drøfte dine muligheder.

Reklamér skriftligt

Når du reklamerer til sælgeren, skal du sikre dig bevis for din reklamation. Det gøres bedst ved at reklamere skriftligt fx anbefalet brev eller e-mail, og så skal du selv gemme en kopi af reklamationen.

Når du reklamerer til sælgeren, skal du sikre dig bevis for din reklamation

Du har også krav på, at sælger giver dig en beskrivelse af, hvad han har lavet ved bilen. Det kan eksempelvis være i form af en 0-faktura. Det gælder, uanset om det er garanti på en ny eller en brugt bil eller det er reklamation i henhold til Købeloven.

Hvis du ikke kan opnå enighed med en sælger om en reklamation, kan du som medlem af FDM altid kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder.

Kontakt FDM