Reklamation over nye og brugte biler: Sådan gør du

Har du købt en bil behæftet med mangler hos en bilforhandler? Så kan du reklamere til bilforhandleren og kræve, at bilen repareres uden omkostninger for dig. Her er reglerne.

Kvinde kigger på en ny bil hos bilforhandler.
Viden

Her får du et overblik over, hvad du har mulighed for at reklamere over, hvordan reklamation foregår, og hvad der er godt at være opmærksom på.

Du kan reklamere over forskellige former for mangler på din bil. 

Der foreligger en mangel: 

  • Hvis bilen ikke svarer til det, der fremgår af aftalen (f.eks. beskrivelse, art, type, kvalitet, funktionalitet osv.) 
  • Hvis bilen ikke svarer til de oplysninger, der er givet om den i f.eks. annoncer eller brochurer. 
  • Hvis sælgeren har undladt at oplyse om forhold, som vedkommende kendte eller burde kende til. 
  • Hvis bilen i øvrigt er af en ringere kvalitet, end man kunne forvente i forhold til pris, alder mv. 

Illustration af underoverskriftHvem skal du reklamere til?

Du skal reklamere over bilen til den bilforhandler, der har solgt bilen  gerne så snart du oplever fejlen. 

Bilforhandleren har en ret og en pligt til at afhjælpe manglerne uden omkostninger for dig. 

Det betyder imidlertid også, at du ikke bare kan lade bilen reparere på et andet værksted og så derefter forlange, at bilforhandleren skal betale regningen.  

Illustration af underoverskriftHvem udfører afhjælpning af mangler?

Når bilforhandleren skal reparere, har han også en ret til enten selv at foretage reparationen eller til at bestemme, hvem der skal gøre det, hvis han ikke selv kan eller vil. Bilforhandleren har i hvert fald ét forsøg til at reparere fejlen, men i praksis har han også flere forsøg. Der kan ikke entydigt angives hvor mange forsøg, da det også afhænger af fejlens karakter. 

Du er forpligtet til at stille bilen til rådighed for forhandler i forbindelse med hans afhjælpning. Kan bilen køre, anbefales det, at bilen køres til forhandler. I så fald bør forhandler kompensere dig for de faktiske omkostninger, f.eks. broafgift og brændstofforbrug.  

Du har ikke i forbindelse med afhjælpning af mangler nødvendigvis krav på, at forhandleren stiller en anden bil til rådighed for dig i reparationstiden. 

Illustration af underoverskriftKan du hæve købet eller få afslag? 

Afhjælpes manglerne ikke ved bilforhandlerens forsøg, eller sker afhjælpningen ikke inden for rimelig tid, kan du kræve købet af brugt bil hævet eller kræve et passende forholdsmæssigt afslag. Ved køb af ny bil kan du også kræve omlevering. 

Ophævelse af købet betyder, at du leverer bilen tilbage mod, at du får din købesum tilbage. I praksis kan der dog godt foretages et fradrag i købesummen, for den brug man har gjort af bilen i form af et beløb for nytteværdien. Det betyder dog ikke, at det er forbrugeren, der skal bære risikoen for det værditab, der har været på bilen forårsaget af alder og almindelig slitage, men kun et mindre beløb for de kilometer, forbrugeren har kørt i bilen. 

Et afslag medfører, at du skal kompenseres for det konkrete værditab, manglen udgør. Dette kan f.eks. være forskellen i salgsprisen for nye biler, eller for brugte biler den omkostning en afhjælpning af manglerne vil koste på et andet værksted. 

Illustration af underoverskriftHvordan får du overblik over dine rettigheder? 

Hvis du kommer i en ophævelsessituation, anbefaler vi, at du kontakter FDM for at få overblik over dine rettigheder og muligheder. Du skal dog være opmærksom på, at det ofte vil medføre et længere sagsforløb, hvis sælgeren ikke vil anerkende, at ophævelsen er berettiget. 

Et afslag vil typisk komme på tale, hvis fejlen ikke umiddelbart lader sig afhjælpe, men samtidig har en sådan karakter, at du godt kan leve med den. Reparation på andet værksted må dog kun ske, efter der foreligger dokumenterede reklamationer til sælger, og han har afvist at foretage afhjælpning. Og ydermere skal du være klar over, at en sådan reparation kan forringe dine muligheder, da beviset for fejlen måske kan forsvinde ved reparationen. I den situation råder vi dig også til at kontakte os, inden du iværksætter reparation på andet værksted. 

Læs mere: Kontakt FDM

Illustration af underoverskriftI hvilke tilfælde kan du kræve omlevering af ny bil? 

Hvis der er tale om en ny bil, kan du kræve omlevering.

Det gælder i tilfælde, hvor den konkrete bil er behæftet med en mangel, som en anden identisk model ikke har. 

Også ved en omlevering anbefaler vi, at du kontakter os først at drøfte dine muligheder. 

Illustration af underoverskriftSkal du reklamere skriftligt? 

Når du reklamerer til sælgeren, skal du sikre dig bevis for din reklamation. Det gøres bedst ved at reklamere skriftligt eksempelvis via anbefalet brev eller e-mail, og så skal du selv gemme en kopi af reklamationen.  

Du har også krav på, at sælger giver dig en beskrivelse af, hvad han har lavet ved bilen. Det kan eksempelvis være i form af en 0-faktura. Det gælder uanset, om det er garanti på en ny eller en brugt bil, eller det er reklamation i henhold til købeloven. 

Læs mere: Dit bilkøb og købeloven

Hvis du ikke kan opnå enighed med en sælger om en reklamation, kan du som medlem af FDM altid kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder.

Har du brug for hjælp? 

Som medlem af FDM kan du blandt andet få læst din slutseddel igennem af FDMs juridiske eksperter og få rådgivning om dine rettigheder som forbruger. 

Få rådgivning