Bøder for trafikforseelser

Læs her om taksterne for bøder for en række færdselsovertrædelser.

Læs her om taksterne for bøder for en række færdselsovertrædelser.
Viden

Nedenfor i tabellen kan du se eksempler på bødetakster for trafikforseelser for bilister. Laveste bødetakst er 1.000 kroner.

 

 

Bødekatalog
Trafikforseelse Bødetakst (kr.)
Anvisninger for færdslen  
Færdselstavle eller pile ikke respekteret 1.500
Kørsel mod kørselsretning 2.000
Overskredet spærrelinie ved overhaling 2.000
Kørsel frem mod rødt lys 2.000
Ulovlig kørsel i nødspor 2.000
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle 2.000
Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og lignende efter køretøj m.v. 1.000
Anvendelse af vejens forskellige baner  
Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov 1.000
Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert 1.000
Placering på vejen  
Undladt at holde så langt til højre som muligt 1.000
Undladt at køre højre om helleanlæg m.v.. 2.000
Svingning mv.  
Forkert placering før/under svingning 1.000
Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v. 1.000
Overhaling  
Foretaget overhaling højre om 2.000
Vigepligt  
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) 2.000
Standsning/parkering  
Undladt at sikre køretøj 1.000
Signaler og tegn  
Manglende/unødig signalgivning 1.000
Manglende tegngivning 1.000
Ikke anvendt havariblink på motorvej 1.000
Uberettiget anvendt havariblink 1.000
Ikke anvendt advarselstrekant 1.000
Lygteføring  
Motorkøretøj uden tændte lygter i lygtetændingstiden 1.000
Forkert lygteføring i lygtetændingstiden 1.000
Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring udenfor lygtetændningstiden 1.000
Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej  
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og motortrafikvej 1.000
Håndholdt mobiltelefon  
Benyttet håndholdt mobiltelefon o.l. under kørsel (+ klip i kørekortet og bidrag til Offerfonden) 1.500
Kørekort  
Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel 1.000
Fejl og mangler ved køretøj/Motorkøretøjer fører  
Fejl og mangler ved køretøj i almindelighed (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Nedslidte dæk - pr. dæk (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uens dæk på samme aksel - pr. aksel (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Pigdæk, men ikke på alle hjul (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april) (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uvirksom håndbremse (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uvirksomt horn (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet(motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Ikke forsynet med spejl/spejle (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Sikkerhedssele ikke monteret/defekt (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000

For motorkøretøjets fører gælder desuden:
Fører halv bødetakst, dog mindst 1000 kr. - eksempelvis: 
En eller to mangler
Tre mangler

 

1.000
1.500

Forsikring af køretøjer  
Ansvarsforsikring for motordrevet køretøj ikke tegnet/holdt i kraft  1.000
Sikkerhedssele  
Undladt at anvende sikkerhedssele 1.500 
Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele 2.000
Undladt at påse, at børn under 135 cm anvender godkendt sikkerhedsudstyr 2.000
Undladt at påse:
1) At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser uden sikkerhedssele
2) At børn på 3 år og derover, som er under 135 cm ikke må befordres på forsæde, som ikke er forsynet med sikkerhedssele
2.000
Undladt at påse, at børn i bagvendt barnestol ikke befordres på en siddeplads med frontairbag, som ikke er deaktiveret 1.000
Passager lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele 1.000

Undladt at påse, at passagerer under 15 år ikke lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af
siddepladser med sikkerhedssele

2.000
Køretøjers dimensioner  
Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter 1.000
Motordrevet køretøjs længde overstiger 12 meter 1.000
Påhængsvogn til bil - længden overstiger 12 meter 1.000
Bil med sættevogn - længden overstiger 16,50 meter 1.000
Køretøjets højde overstiger 4 meter 1.000

Kilde: Politiet/Det er ikke gratis at overtræde færdselsloven. Men hvad koster det? (udvalgte dele af denne)

Læs mere om bøder for overtrædelse af hastighed

Kontakt FDM rådgivning