Se listen: Bøder for trafikforseelser

Vidste du, at det koster 1.000 kr. pr. dæk at køre med nedslidte dæk? Og 2.000 kr. ikke at overholde din ubetingede vigepligt? Her kan se bødetaksterne for en række færdselsovertrædelser. 

Trafik på vej i by med trafikovertrædelse.
Viden

Det koster 1.000 kroner ikke at holde så langt til højre som muligt, 1.500 kroner ikke at bruge sele og 2.000 kroner at foretage en overhaling højre om. 

Taler du i håndholdt mobil under kørslen, koster det dig både 1.500 kroner, og et biddrag til Offerfonden og et klip i kørekortet.

Læs mere: Det her giver klip i kørekortet

Herunder kan du se, hvor meget diverse overtrædelser af Færdselsloven, koster dig i bøde:

Bødekatalog
Trafikforseelse Bødetakst (kr.)
Anvisninger for færdslen  
Færdselstavle eller pile ikke respekteret 1.500
Kørsel mod kørselsretning 2.000
Overskredet spærrelinie ved overhaling 2.000
Kørsel frem mod rødt lys 2.000
Ulovlig kørsel i nødspor 2.000
Overhalingsforbud fastsat ved færdselstavle 2.000
Slæde, ski, skøjter, rulleskøjter og lignende efter køretøj m.v. 1.000
Anvendelse af vejens forskellige baner  
Motorkøretøj kørt på cykelsti/fortov 1.000
Undladt at benytte krybespor/benyttet sporet forkert 1.000
Placering på vejen  
Undladt at holde så langt til højre som muligt 1.000
Undladt at køre højre om helleanlæg m.v.. 2.000
Svingning mv.  
Forkert placering før/under svingning 1.000
Undladt straks at benytte frakørselsbane m.v. 1.000
Overhaling  
Foretaget overhaling højre om 2.000
Vigepligt  
Ubetinget vigepligt (fuldt stop) 2.000
Standsning/parkering  
Undladt at sikre køretøj 1.000
Signaler og tegn  
Manglende/unødig signalgivning 1.000
Manglende tegngivning 1.000
Ikke anvendt havariblink på motorvej 1.000
Uberettiget anvendt havariblink 1.000
Ikke anvendt advarselstrekant 1.000
Lygteføring  
Motorkøretøj uden tændte lygter i lygtetændingstiden 1.000
Forkert lygteføring i lygtetændingstiden 1.000
Kørsel uden nærlys eller forkert lygteføring udenfor lygtetændningstiden 1.000
Særlige regler for færdsel på motorvej og motortrafikvej  
Ulovlig færdsel/standsning og parkering på motorvej og motortrafikvej 1.000
Håndholdt mobiltelefon  
Benyttet håndholdt mobiltelefon o.l. under kørsel (+ klip i kørekortet og bidrag til Offerfonden) 1.500
Kørekort  
Undladt at have kørekortet hos sig under kørsel 1.000
Fejl og mangler ved køretøj/Motorkøretøjer fører  
Fejl og mangler ved køretøj i almindelighed (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Nedslidte dæk - pr. dæk (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uens dæk på samme aksel - pr. aksel (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Pigdæk, men ikke på alle hjul (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Pigdæk uden for perioden (1. november til 15. april) (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uvirksom håndbremse (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uvirksomt horn (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Uden/defekt lyddæmper i udstødningssystemet(motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Ikke forsynet med spejl/spejle (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Sikkerhedssele ikke monteret/defekt (motorkøretøj ejer/brugere og motorkøretøj fører) 1.000
Forsikring af køretøjer  
Ansvarsforsikring for motordrevet køretøj ikke tegnet/holdt i kraft 1.000
Sikkerhedssele  
Undladt at anvende sikkerhedssele 1.500 
Undladt at påse, at passagerer under 15 år anvender sikkerhedssele 2.000
Undladt at påse, at børn under 135 cm anvender godkendt sikkerhedsudstyr 2.000
Undladt at påse:
1) At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser uden sikkerhedssele
2) At børn på 3 år og derover, som er under 135 cm ikke må befordres på forsæde, som ikke er forsynet med sikkerhedssele
2.000
Undladt at påse, at børn i bagvendt barnestol ikke befordres på en siddeplads med frontairbag, som ikke er deaktiveret 1.000
Passager lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele 1.000
Undladt at påse, at passagerer under 15 år ikke lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele 2.000
Køretøjers dimensioner  
Køretøjets bredde overstiger 2,55 meter 1.000
Motordrevet køretøjs længde overstiger 12 meter 1.000
Påhængsvogn til bil - længden overstiger 12 meter 1.000
Køretøjets højde overstiger 4 meter 1.000

Hvis du har fået en fartbøde og gerne vil se fotoet, og/eller tilkendegive, hvem der førte bilen, så kan du gøre det via selvbetjeningsløsning hos politiets enhed for bøder. Det er også her man kan søge om afdrag, nedslag eller henstand af en bøde. 

Læs mere: Politiets digitale selvbetjening i forbindelse med fartbøder, trafikkontrol mm. (eksternt link)

Har du brug for rådgivning?

Har du fået en bøde f.eks. i udlandet du ikke forstår, eller ikke mener er korrekt, så husk, at du som medlem kan kontakte FDMs juridiske medlemsrådgivning.

Kontakt FDM