Hvilke regler gælder om vanvidsbilisme?

Her kan du læse om reglerne for vanvidsbilisme, og hvordan vanvidskørsel straffes.

Bil under dommerhammer.
Viden

Siden 31. marts 2021 har politiet i Danmark kunnet beslaglægge, konfiskere og sælge biler, der bruges til vanvidsbilisme. Her kan du læse mere om, hvad vanvidsbilisme er i lovens forstand, og hvordan vanvidskørsel straffes.

Illustration af underoverskriftHvad er vanvidsbilisme?

Hvornår overskrider man hastighedsgrænsen i en sådan grad, at der er tale om vanvidskørsel, og hvilke andre overtrædelser og forhold betegnes som vanvidsbilisme?

Her er, hvad der i færdsels- og straffeloven defineres som vanvidskørsel:Skillestreg Illustration  

>> Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t.

Det betyder f.eks, at det er vanvidskørsel at køre med over 100 km/t., hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t.

Skillestreg

Illustration>> Kørsel med en hastighed på 200 km/t. eller derover. 

Skillestreg

Illustration>> Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Skillestreg

Illustration>> Hvis man udviser særlig hensynsløs kørsel – det kan f.eks. være, hvis man i tæt trafik gentagne gange overskrider fuldt optrukne spærrelinjer og dermed skaber farlige situationer, eller hvis man kører imod færdselsretningen på en motorvej.

Skillestreg 

Illustration>> Det er også vanvidskørsel hvis man forsætligt forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed – det kan f.eks. være, hvis man kører bilen ind på cykelstien for at forskrække cyklisterne, eller hvis man bevidst påkører fodgængere i et fodgængerfelt.

Skillestreg

Illustration>> Det karakteriseres også som vanvidskørsel, hvis man uagtsomt forvolder betydelig skade på nogen eller begår uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Der er tale om særligt skærpende omstændigheder, hvis trafikulykken sker i forbindelse med:

  • Spirituskørsel
  • Narkokørsel
  • Hvis føreren på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han eller hun er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde
  • Særlig hensynsløs kørsel (hvis føreren f.eks skaber farlige situationer med sin kørsel, se evt. afsnit oven for med eksempler på hensynsløs kørsel). 

SkillestregIllustration af underoverskriftKan bilen konfiskeres ved vanvidskørsel?

En bil der bruges til vanvidskørsel beslaglægges af politiet med henblik på konfiskation og salg. Det gælder uanset, om det er ejeren af bilen, der sad bag rattet eller ej, da bilen blev brugt til vanvidskørsel.

Bilen vil i første omgang blive beslaglagt af politiet. Derefter vil den som udgangspunkt blive konfiskeret og til sidst solgt.

Indtægterne fra salget går i statskassen.

Når du låner en bil – f.eks. når du prøvekører en bil hos en bilforhandler – vil du i mange tilfælde blive bedt om at skrive under på, at du ikke vil bruge bilen til vanvidskørsel. Uanset om du har skrevet under på noget eller ej, skal du dog regne med at være erstatningsansvarlig, hvis bilen konfiskeres efter regler om vanvidsbilisme.

Illustration af underoverskriftEr spirituskørsel vanvidskørsel?

Spirituskørsel sidestilles med – og straffes som – vanvidskørsel, hvis din promille er tilpas høj og/eller hvis du rammer nogen eller noget:

  • Hvis du kører med en promille over 2,0, så karakteriseres det som vanvidskørsel eller vanvidsbilisme.
  • Er du beruset bag rattet, og er du involveret i en trafikulykke, hvor du uagtsomt forvolder betydelig skade eller uagtsomt manddrab, betragtes det som en skærpende omstændighed, at du var beruset, og det straffes som vanvidsbilisme (se afsnit om regler for vanvidsbilisme ovenfor).   

Der gælder derudover mange andre regler om og straffe for spirituskørsel.

Læs mere: Sådan er regler om spirituskørsel

Hold dig opdateret med FDM

Få gode tilbud fra FDM, artikler med tips og råd, og de seneste bilnyheder direkte i din mailboks.

Få FDMs nyhedsbreve