Hvilke regler gælder om spirituskørsel?

Her kan du læse om reglerne for spirituskørsel, og om hvordan spirituskørsel bliver straffet.

Dommerhammer, spiritusglas og bilnøgle
Viden

Hvert år kommer mange personer alvorligt til skade i trafikken pga. spiritus. Spiritus er indblandet i hvert femte dødsfald, der sker som følge af en trafikulykke (tal fra 2021). Her kan du læse om promillegrænser, samt regler og straffe for spirituskørsel.

Illustration af underoverskriftHvad er promillegrænsen i Danmark?

Promillegrænsen i Danmark er 0,5.

Tager du bilen ud over Danmarks grænser – f.eks. på bilferie – så vær opmærksom på, at der kan gælde andre promillegrænser i andre lande. For flere europæiske lande gælder det, at promillegrænsen for nye bilister (bilister med få års køreerfaring) er 0,0 promille.

Læs mere: Se regler i udlandet

Illustration af underoverskriftHvilke trafikanter gælder promillegrænsen for?

Promillegrænsen gælder naturligvis for dig som bilist.

Derudover gælder den for lastbiler, busser, motorcykler, små og store knallerter, og det der hedder ’motorredskaber’ (alt fra pølsevogne til arbejdsredskaber).

Det gælder også for nyere transportmidler såsom elektriske løbehjul, elektriske skateboard, uniwheels og lignende.

For cyklister gælder ikke en fast promillegrænse, men er man som cyklist påvirket i en sådan grad, at politiet vurderer, at man ikke er i stand til at køre sikkert på cykel, så kan man straffes med bøde. Undtagelsen fra reglen er elcyklen speed pedelec, der ikke her regnes som cykel, men regnes som et køretøj på linje med f.eks. et elektrisk løbehjul. Kører du på en speed pedelec, er du derfor forpligtet til at overholde promillegrænsen.

Læs mere: Sådan er reglerne for speed pedelec

Illustration af underoverskriftKan du blive straffet for spirituskørsel, selvom din promille er under 0,5?

Ja, du godt blive straffet for spirituskørsel, også selvom din promille er under promillegrænsen på 0,5.

Hvis politiet vurderer, at du er så påvirket, at du ikke er i stand til at køre sikkert, så kan du straffes for spirituskørsel.

Hvad er straffen for spirituskørsel?

Straffen for spirituskørsel er bl.a. afhængig af størrelsen på førerens målte promille. Herunder kan du se, hvilke straffe der gælder ved følgende promiller:Skillestreg

IllustrationStraf ved promille på 0,5-1,2

Du får betinget frakendt dit kørekort. Det betyder, at du inden for 6 måneder skal bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve).

Inden du går op til køreprøve, skal du gennemføre et ANT-kursus (et kursus i Alkohol, Narko og Trafik). 

Læs mere: Færdselsstyrelsen om ANT-kursus (eksternt link)

Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn (dvs. efter skat) gange den promille, du er målt til.

Skillestreg

IllustrationStraf ved promille på 1,2-2,0

Du får frakendt dit kørekort ubetinget i tre år. Du kan søge Færdselsstyrelsen om i stedet at køre med alkolås i de tre år, og på den måde fortsat have lov til at køre bil.

Læs mere: Færdselsstyrelsen om alkolås (eksternt link)

Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn (dvs. efter skat) gange den promille, du er målt til.

For at generhverve dit kørekort/få tilladelse til at køre med alkolås, skal du bestå en kontrollerende køreprøve og gennemføre et ANT-kursus (et kursus i Alkohol, Narko og Trafik).

Læs mere: Færdselsstyrelsen om ANT-kursus (eksternt link)

Skillestreg

IllustrationStraf ved promille over 2,0

Du får frakendt dit kørekort ubetinget i mindst tre år. Herefter kan du ansøge Færdselsstyrelsen om at køre med alkolås i de efterfølgende to år, eller vente med at forsøge at generhverve dit kort til efter de i alt 5 år er gået.

Læs mere: Færdselsstyrelsen om alkolås (eksternt link)

Du får 20 dages betinget fængsel.

Du får en bøde, der svarer til din netto månedsløn (dvs. efter skat).

Det køretøj, du har kørt i, kan blive konfiskeret.

For at generhverve dit kørekort/få tilladelse til at køre med alkolås, skal du bestå en kontrollerende køreprøve og gennemføre et ANT-kursus (et kursus i Alkohol, Narko og Trafik).

Læs mere: Færdselsstyrelsen om ANT-kursus (eksternt link) Skillestreg

Illustration af underoverskriftStiger straffen ved gentagelsestilfælde?

Ja, straffen for spirituskørsel stiger, hvis du gentagne gange kører spirituskørsel.

Din helt konkrete straf vil afhænge af flere ting f.eks., hvor mange gange du har kørt spirituskørsel og din promille, men vil involvere følgende sanktioner:

Ubetinget frakendelse af dit kørekort i x år, en betinget fængselsdom, bøde og evt. konfiskation af det køretøj, der er brugt til spirituskørslen.

Illustration af underoverskriftHvornår kan en bil blive konfiskeret i forbindelse med spirituskørsel?

En bil kan beslaglægges med henblik på senere at blive konfiskeret og solgt, uanset om det er ejeren, der fører bilen. Du skal (også) af denne grund aldrig låne din bil ud til en person, du har mistanke om, vil bruge bilen til spirituskørsel.

En bil, der bliver brugt til spirituskørsel, kan beslaglægges med henblik på konfiskation:

  • Hvis føreren to gange inden for tre år har kørt med en promille over 1,2.
  • Hvis førerens promille er over 2,0. At køre med en promille over 2,0 karakteriseres som vanvidskørsel.
  • Hvis føreren uagtsomt forvolder betydelig skade på nogen eller begår uagtsomt manddrab. Hvis du som beruset er involveret i en trafikulykke betragtes det som en særligt en skærpende omstændighed og karakteriseres/straffes som vanvidskørsel. 

Læs mere: Sådan er reglerne for vanvidskørsel

Illustration af underoverskriftRisikerer du at miste kørekortet, hvis din bil bruges til spirituskørsel?

Du risikerer at miste din bil, hvis en anden person bruger den til at køre spirituskørsel, men du risikerer ikke at miste dit kørekort.

Hvad sker der, hvis du låner din bil ud til en beruset person?

Det er ulovligt og straffes med bøde at overlade sin bil til en person, der ikke lovligt kan føre bilen. Har du givet dine bilnøgler – eller rattet – til en beruset person, så risikerer du dermed en bødestraf.

Hvordan griber man ind over for spirituskørsel?

Hos Rådet for Sikker Trafik kan du få gode råd til, hvad man kan gøre for at gribe ind over for spirituskørsel.

Læs mere: Sådan stopper du spirituskørsel (eksternt link)

Hold dig opdateret med FDM

Få gode tilbud fra FDM og de seneste bilnyheder direkte i din mailboks.

Få FDMs nyhedsbreve