Tabt eller stjålet kørekort

Har du mistet dit fysiske kørekort eller er det blevet beskadiget, kan du få erstattet det med et såkaldt duplikatkørekort.

Har du været så uheldig at miste dit kørekort, kan du få et erstatningskort hos kommunen
Viden

Har du været så uheldig at miste dit kørekort, kan du få et erstatningskort hos kommunen. Det kræver, at du skriver under på en erklæring om, at du har mistet dit kørekort.

Erstatte tabt eller slidt kørekort

Du kan få et duplikatkørekort, hvis:

  • Du har mistet dit originale kørekort
  • Dit kørekort er meget slidt
  • Du har ændret navn
  • Du ønsker et kørekort i kreditkortstørrelse
  • Du har mistet et udenlandsk kørekort, der var gældende i Danmark.


Kan du ikke nå at få et duplikatkørekort, inden du skal bruge det i udlandet uden for Skandinavien, kan du i stedet få et midlertidigt erstatningskørekort.

Du skal være opmærksom på, at det nye kørekort, som erstatter det forsvundne eller beskadigede, udstedes med en gyldighedstid på 15 år

Kontakt FDM rådgivning

Husk legitimation

Du skal kunne legitimere dig, når du skal have et duplikatkørekort. Du skal derfor medbringe et gyldigt pas, når du møder op hos Borgerservice.

Hvis ikke du har et pas, kan du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation.

Skal du blot udskifte dit eksisterende kørekort ud, skal det originale kørekort også medbringes. Husk også at medbringe et nyt billede.

Læs også: Kørekort-kategorier

Oprindelige kørekort

Hvis du finder det mistede kørekortet igen efter at have fået et duplikatkørekort, skal du aflevere det oprindelige kørekort til Borgerservice. 

Du skal være opmærksom på, at det nye kørekort, som erstatter det forsvundne eller beskadigede, udstedes med en gyldighedstid på højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred. Duplikatkørekortet kan derfor højest have en gyldighedstid, som svarer til, hvornår dit oprindelig kørekort udløber. 

Læs også: Fornyelse af kørekort

Mistet kørekort i udlandet

Mister du dit kørekort i udlandet, skal du henvende dig til en dansk ambassade eller konsulat, som skal kontakte Centralregisteret i København og få bekræftet, at du har et gyldigt kørekort.

Ambassaden/konsulatet kan derefter udfærdige et dokument, hvor det fremgår, at du ifølge oplysninger fra dansk politi har tilladelse til at køre det pågældende køretøj. Det vil ligeledes fremgå, at dokumentet kan gælde som gyldigt kørekort på hjemrejsen til Danmark.

Læs alt om kørekort på fdm.dk