Fornyelse af kørekort

Se regler for fornyelse af dit kørekort her. Et fornyet kørekort er gældende i 15 år. Nye regler fra 1. juli 2017 betyder, at ældre desuden kan forny kørekort uden lægeattest.

Fornyelse af kørekort
Viden

Nye regler for fornyelse af kørekort trådte i kraft 1. juli 2017. Reglerne betyder, at det såkaldte aldersloft på kørekort blev fjernet, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af ældres kørekortet.

Læs her: De nye regler fra 1. juli 2017

Hvornår skal kørekort fornys?

For fornyelse af kørekort gælder følgende regler:

  • Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år og skal fornys derefter. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort er til fornyelse første gang, når de bliver 70 år. Kørekortet bliver ved fornyelsen som udgangspunkt gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen.
  • Kørekortet udstedt fra 19. januar 2013 skal som udgangspunkt fornys efter 15 år fra udstedelsesdatoen, medmindre de er udstedt med kortere gyldighed.

Det er altid den udløbsdato, der er påtrykt kørekortet, der er gældende.

Hvordan foregår fornyelse af kørekort?

Fornyelse af kørekort sker hos kommunens Borgerservice, og i mange kommuner er det nødvendigt at bestille tid, før du møder op. Undersøg derfor mulighederne for fornyelse af kørekortet i din kommune. 

Der kan være ekspeditionstid på kørekortet, og derfor er det en god idé at rette henvendelse til Borgerservice, før dit kørekort udløber. 

Det er ulovligt at køre bil uden et gyldigt kørekort, så husk at ansøge om fornyelse, inden kortet udløber.

Når ansøgningen om fornyelse er afleveret udstedes et midlertidigt kørekort. Hvis du har brug for at kunne køre bil uden for Norden i den periode, du har et midlertidigt kørekort, kan dit kørekort efter anmodning fornys foreløbigt for en periode på tre måneder. Der udstedes så et foreløbigt kørekort i EF-format, som kan anvendes i hele EU/EØS.

Hvis du søger om fornyelse mere end tre år efter, at gyldighedstiden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve, inden du igen kan få kørekort.

Bestil kursus i køreteknik

Hvilke regler gælder for lægeattest ved fornyelse af kørekort?

De nye regler, hvor kørekortet fornys uden lægeattest, gælder ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder, og ofte med en kortere gyldighedsperiode.

Resultatet af lægeattesten kan betyde, at der skal indhentes flere oplysninger. Det kan for eksempel være fra en speciallæge.

Politiet kan også beslutte, at sagen skal forelægges for Sundhedsstyrelsen, hvis det ud fra lægeattesten vurderes, at du ikke længere har de fornødne kørefærdigheder, og derfor ikke uden videre kan få fornyet kørekortet. Politiet kan da forlange, at du skal gennemføre en vejledende helbredsmæssig køretest.

Hvornår skal du opgive kørekortet?

Sommetider kan familie eller omgangskreds være utrygge ved, om en ven eller et familiemedlem fortsat bør have kørekort. For mange ældre er bilen dog vigtig både i forhold til praktik i hverdagen og muligheden for at bevare sociale relationer.

Ældre Sagens hjemmeside kan du læse mere om den svære beslutning om, hvorvidt kørekortet skal opgives.

Øvrige kategorier 

Kørekort ud over til bil og MC, skal fornys efter følgende regler (alder ved udstedelse af det nye kørekort). Er ansøgeren fyldt:

  • 70 år, men ikke 71 år: Fire år
  • 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • 72 år, men ikke 80 år: To år
  • 80 år: Et år

Dette gælder for kategorierne: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Der skal ved fornyelse af kørekort i disse kategorier altid afleveres lægeattest.

Se også: Kategorier for kørekort

Hvad skal du gøre, hvis kørekortet er tabt eller stjålet?

Har du fået stjålet eller har du tabt kørekortet, kan du få erstattet kørekortet med et såkaldt duplikatkørekort.

Læs mere: Mistet kørekort

Læs også: Alt om kørekort