Fornyelse af kørekort

Et fornyet kørekort er gældende i 15 år, og ældre kan efter nye regler desuden forny kørekort uden lægeattest. Se regler for fornyelse af dit kørekort.

Blik indefra kabinen, mens bil kører fremad.
Viden

I 2017 trådte nye regler i kraft for fornyelse af kørekort. Reglerne betyder, at det såkaldte aldersloft på kørekort blev fjernet, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af ældres kørekortet.

Illustration af underoverskriftHvornår skal kørekort fornys?

For fornyelse af kørekort gælder følgende regler:

  • Kørekort udstedt før 19. januar 2013 er normalt gyldigt, indtil du fylder 70 år og skal fornys derefter. For de fleste ældre bilister gælder derfor, at deres kørekort er til fornyelse første gang, når de bliver 70 år. Kørekortet bliver ved fornyelsen som udgangspunkt gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen.
  • Kørekortet udstedt fra 19. januar 2013 skal som udgangspunkt fornys efter 15 år fra udstedelsesdatoen, medmindre de er udstedt med kortere gyldighed.

Det er altid den udløbsdato, der er påtrykt kørekortet, der er gældende.

Illustration af underoverskriftHvordan foregår fornyelse af kørekort?

Fornyelse af kørekort sker hos kommunens borgerservice, og i mange kommuner er det nødvendigt at bestille tid, før du møder op. Undersøg derfor mulighederne for fornyelse af kørekortet i din kommune. 

Der kan være ekspeditionstid på kørekortet, og derfor er det en god idé at rette henvendelse til borgerservice, før dit kørekort udløber. 

Det er ulovligt at køre bil uden et gyldigt kørekort, så husk at ansøge om fornyelse, inden kortet udløber.

Når ansøgningen om fornyelse er afleveret udstedes et midlertidigt kørekort. Hvis du har brug for at kunne køre bil uden for Norden i den periode, du har et midlertidigt kørekort, kan dit kørekort efter anmodning fornys foreløbigt for en periode på tre måneder. Der udstedes så et foreløbigt kørekort i EF-format, som kan anvendes i hele EU/EØS.

Hvis du søger om fornyelse mere end tre år efter, at gyldighedstiden er udløbet, skal du bestå en kontrollerende køreprøve, inden du igen kan få kørekort.

Illustration af underoverskriftHvilke regler gælder for lægeattest ved fornyelse af kørekort?

De nye regler, hvor kørekortet fornys uden lægeattest, gælder ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder og ofte med en kortere gyldighedsperiode.

Resultatet af lægeattesten kan betyde, at der skal indhentes flere oplysninger. Det kan for eksempel være fra en speciallæge.

Politiet kan også beslutte, at sagen skal forelægges for Sundhedsstyrelsen, hvis det ud fra lægeattesten vurderes, at du ikke længere har de fornødne kørefærdigheder, og derfor ikke uden videre kan få fornyet kørekortet. Politiet kan da forlange, at du skal gennemføre en vejledende helbredsmæssig køretest.

Illustration af underoverskriftHvornår skal du opgive kørekortet?

Sommetider kan familie eller omgangskreds være utrygge ved, om en ven eller et familiemedlem fortsat bør have kørekort. For mange ældre er bilen dog vigtig både i forhold til praktik i hverdagen og muligheden for at bevare sociale relationer.

Hos Ældre Sagen kan du læse mere om den svære beslutning om, hvorvidt kørekortet skal opgives.

Læs mere: Hvornår skal du opgive kørekortet (eksternt link)

Illustration af underoverskriftHvordan fornyes forskellige kategorier af kørekort?

Kørekort ud over dem til bil og MC skal fornys efter følgende regler (alder ved udstedelse af det nye kørekort). Er ansøgeren fyldt:

  • 70 år: Fire år
  • 71 år: Tre år
  • 72-79 år: To år
  • 80 år: Et år

Dette gælder for kategorierne: C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring. Der skal ved fornyelse af kørekort i disse kategorier altid afleveres lægeattest.

Læs mere: Kategorier for kørekort

Vil du blive bedre bag rattet?​​​

FDM tilbyder dig målrettede kurser i køreteknik til både bil, MC, campingvogn og trailer. Som medlem får du naturligvis rabat.

Bestil kørekurser