Betingelser for udbetaling af FDM Strømrabat - FDM Strøm

1. FDM STRØM

1.1 FDM Strøm er et elprodukt, som udbydes til private husstande. FDM Strøm markedsføres af Forenede Danske Motorejere (herefter ”FDM”) og Jysk Energi A/S (”Jysk Energi”). FDM Strøm leveres til din husstand af Jysk Energi og aftaleforholdet angående levering af FDM Strøm indgås mellem den private husstand og Jysk Energi. FDM er alene formidler af FDM Strøm. 

1.2 FDM Strøm er samtidigt et kombinationsprodukt, som giver dig mulighed for at opnå en månedlig rabat (”FDM Strømrabat”) på dit FDM-medlemskab i henhold til disse betingelser. 

1.3 I forbindelse med indgåelse af elsalgsaftalen med Jysk Energi, vil du kunne oprette dig som FDM-medlem samtidigt.  

2. FDM Strømrabat

2.1 FDM Strømrabatten udgør 20 kr. pr. påbegyndt måned og udbetales af FDM 2 kalendermåneder efter registreret medlemskab. Udbetalingen sker løbende den 15. hver måned eller førstkommende bankdag derefter på seneste tilknyttet betalingskort via fordelsprogrammet ”Kort Tilknytning”.  

2.2 FDM fastsætter egenhændigt FDM Strømrabattens størrelse og kan ændre denne til enhver en tid med 30 dages forudgående varsel. Hvis ikke du ønsker at acceptere ændringen i FDM Strømrabattens størrelse, kan du afmelde dit FDM-medlemskab i henhold til FDM’s generelle forretningsbetingelser, som kan findes her: https://fdm.dk/om-fdm/fdms-forretningsbetingelser.

2.3 Udbetaling af FDM Strømrabatten er betinget af, at du/din husstand opfylder følgende krav:  

i. Din husstand har indgået en elsalgsaftale med Jysk Energi om levering af FDM Strøm eller med en anden udbyder med hvem FDM har indgået aftale om FDM Strøm

ii. Du/din husstand har et aktivt medlemskab af FDM, hvor medlemskabet er knyttet til dit CPR-nummer

iii. Du tilmelder dig FDM’s fordelsprogram ”Kort Tilknytning” og registrerer et betalingskort.  

2.4 Det er ikke en betingelse, at du/din husstand på tidspunktet for indgåelse af elsalgsaftalen om levering af FDM Strøm er medlem af FDM. Du vil dog først være berettiget til at modtage FDM Strømrabatten fra den måned, hvor du/din husstand bliver FDM-medlem. Hvis du tilmelder dig FDM-medlemskab efter d. 15 i en måned, vil du få udbetalt FDM Strømrabatten for denne måned den 15. i den efterfølgende måned.  

2.5 Hvis du ikke registrerer et betalingskort i henhold til pkt. 2.3 (iii) ovenfor, fortabes den påløbne FDM Strømrabat dog ikke, men akkumuleres fra FDM-medlemsskabets begyndelse og indtil du har registreret et betalingskort. Hvis dit FDM-medlemskab ophører forinden du har tilknyttet et betalingskort, bortfalder hele den akkumulerede FDM Strømrabat.  

2.6 Der udbetales én FDM Strømrabat pr. måned pr. elsalgsaftale om levering af FDM Strøm, som er tilknyttet et FDM-medlemskab. Hvis du/din husstand har indgået flere elsalgsaftaler med Jysk Energi om levering af FDM Strøm, fx til dit helårshus og dit sommerhus, og disse er tilknyttet dit FDM-medlemskab, vil der blive udbetalt to FDM Strømrabatter.  

2.7 Du er alene berettiget til at modtage FDM Strømrabatten, så længe du/din husstand er aktivt FDM-medlem og har en elsalgsaftale om levering af FDM Strøm.  

2.8 Hvis dit FDM-medlemskab og/eller elsalgsaftale om levering af FDM Strøm ophører, uanset årsag, er du ikke længere berettiget til at modtage FDM Strømrabatten. Du vil modtage FDM Strømrabatten for den måned, hvor dit FDM-medlemskab og/eller elsalgsaftale ophører. Herefter vil du ikke længere være berettiget til at modtage FDM Strømrabatten for efterfølgende måneder.  

2.9 Opsigelse af FDM-medlemsskabet vil ikke påvirke elsalgsaftalen med Jysk Energi.  

2.10 Hvis FDM indleder et samarbejde med en anden elleverandør i stedet for Jysk Energi om levering af FDM Strøm, vil det være en forudsætning for at modtage FDM Strømrabatten, at du indgår en elsalgsaftale med den nye elleverandør, som FDM indgår samarbejde med. 

3. Tilmelding til fordelsprogrammet ”Kort Tilknytning”  

3.1 Som nævnt under pkt. 2.3 (iii) ovenfor, er det en betingelse for udbetaling af FDM Strømrabattens, at du tilmelder dig FDM’s fordelsprogram ”Kort Tilknytning” og tilknytter et betalingskort.

3.2 Betingelserne for ”Kort Tilknytning” kan tilgås her: https://fdm.dk/om-fdm/fdms-forretningsbetingelser/betingelser-kort-tilknytning

4. Behandling af personoplysninger 

4.1 FDM behandler dine personoplysninger i forbindelse med håndtering af FDM strømrabatten. Vores persondatapolitik kan tilgås her: https://fdm.dk/om-fdm/persondatapolitik

5. Øvrigt 

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende FDM Strømrabatten, bedes du rette henvendelse til os på fdm@fdm.dk eller telefon 70 13 30 40.  

*****

Version 1.0, gældende fra 15. Juni 2022.