Fuldmagt til udskiftning af el-leverandør

  1. I forbindelse med indgåelse af elsalgsaftalen med Jysk Energi A/S om FDM Strøm, giver jeg hermed FDM, cvr-nummer 10376718, fuldmagt til at flytte min FDM Strøm elsalgsaf-tale til en anden elleverandør, hvis FDM’s samarbejde med Jysk Energi A/S ophører.
  2. Fuldmagten indebærer, at FDM på dine vegne kan aftale skift af elhandelsvirksomhed med en anden elleverandør, hvorved elsalgsaftalen med Jysk Energi A/S bringes til op-hør.
  3. FDM kan alene flytte min elsalgsaftale, hvis den nye elsalgsaftale hos en anden elleverandør bliver på lignende eller bedre vilkår end den nuværende FDM Strøm elsalgsaftale, som jeg har indgået med Jysk Energi A/S.
  4. Flytningen af kundeforholdet til en anden elleverandør vil ikke medføre administrations-omkostninger eller øvrige gebyrer for mig.    
  5. Forud for flytning af kundeforholdet fra Jysk Energi A/S til en anden elleverandør, vil FDM orientere mig senest 30 dage før. Beskeden vil indeholde oplysninger om den nye el-leverandør samt de vilkår og priser, som den nye elleverandør vil tilbyde FDM Strøm-produktet til. Hvis ikke jeg ønsker, at FDM flytter mit kundeforhold fra Jysk Energi A/S til den nye elleverandør, skal jeg give FDM besked herom på: fdm@fdm.dk.
  6. Såfremt jeg ikke ønsker, at FDM flytter mit kundeforhold fra Jysk Energi A/S, vil jeg forblive på de nuværende vilkår og priser hos Jysk Energi A/S, dog under et nyt produkt-navn for el-produktet. Jeg vil dog miste retten til at modtage en månedlig loyalitetsbonus fra FDM, hvis jeg er FDM-medlem. Læs mere om vilkår og betingelser for udbetaling af loyalitetsbonus her: https://fdm.dk/om-fdm/fdms-forretningsbetingelser/betingelser-kort-tilknytning
  7. Flytning af min elsalgsaftale vil konkret indebære, at FDM, Jysk Energi A/S og den nye el-leverandør udveksler mine kundeoplysninger, herunder oplysninger om målepunkter og kundestamdata, som er nødvendige for at flytte kundeforholdet til den nye elleverandør, og at den nye elleverandør herefter leverer el til dig. FDM’s persondatapolitik kan tilgås her: https://fdm.dk/om-fdm/persondatapolitik. Jysk Energi A/S’ persondatapolitik kan tilgås her: https://jyskenergi.dk/om-os/cookies-gdpr-og-persondatapolitik/