Minister vil pålægge p-selskaber at oprette klagenævn

Transportminister Ole Birk Olesen vil pålægge de private parkeringsselskaber at oprette et klagenævn. Samtidig vil ministeren gøre parkeringsregler mere rimelige. Sund fornuft og godt for forbrugernes retssikkerhed, mener FDM, der længe har efterlyst et klagenævn.

p
Bilist

Efter års tilløb ser borgernes retssikkerhed nu endelig ud til at få et tiltrængt løft, når det gælder parkeringsafgifter.

Transportminister Ole Birk Olesen har netop sendt et lovforslag i høring, hvori han blandt andet lægger op til at pålægge de private parkeringsselskaber at oprette et uvildigt klagenævn. Hidtil har bilister været henvist til domstolene, hvis de har ønsket at klage over en p-afgift udstedt af et privat p-selskab.

LÆS OGSÅ: Bedre parkeringsregler på vej

”Hvis en bilist får udstedt en afgift for parkering på en kommunal parkeringsplads, som bilisten ikke er enig i, kan vedkommende klage til kommunen, som har pligt til at behandle klagen sagligt. Men hvis bilisten vil klage over en afgift, som er udstedt på en offentligt tilgængelig privat parkeringsplads, er bilisten i praksis nødt til at lægge sag an ved domstolene. Det er omkostningsfuldt og uoverskueligt og afholder mange fra at klage. Derfor foreslår jeg, at vi pålægger parkeringsbranchen at oprette et klagenævn, som uafhængigt kan forholde sig til klager,” udtaler transportminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: P-afgift - hvad gør jeg?

Nemmere og billigere at klage

Der har gennem årene været forskellige tilløb til et klagenævn, som dog hver gang er løbet ud i sandet. Derfor hilser FDM også transportministerens forslag velkommen.

”Vi har gennem flere år arbejdet for et klagenævn, som vi mener, vil forbedre bilisternes retssikkerhed markant. Derfor et det glædeligt, at transportministeren nu vil pålægge de private p-selskaber at oprette et uvildigt klagenævn, når selskaberne nu ikke selv kan finde ud af det. Der er ingen tvivl om, at det vil gøre det både nemmere og billigere for bilisterne at klage over en p-afgift, som, man mener, er forkert, og det er der behov for,” siger jurist og konsulent i FDM Dennis Lange.

LÆS OGSÅ: Nye regler forringer klagemuligheder

Mere logiske og rimelige p-regler

Udover oprettelsen af et klagenævn foreslår transportministeren at ændre regler, som i dag betyder, at en kommune alene med politiets samtykke kan forbyde kørsel på eksempelvis private fællesveje uden at beboerne inddrages.

”Det kan ikke være rimeligt, at man som beboer kan få et forbud mod bilkørsel på den vej, man bor på, uden at man bliver inddraget i beslutningen. Derfor foreslår jeg, at kommunen skal indhente samtykke fra grundejerne på private fællesveje, inden man kan udstede et sådant påbud,” siger Ole Birk Olesen.

LÆS OGSÅ: Sådan skal private p-pladser skiltes

Endelig vil ministeren også gøre en række parkeringsregler mere ”logiske og rimelige”, som det hedder i pressemeddelelsen.
Eksempelvis skal det gøres lovligt at parkere en trailer på sin egen grund, selvom denne uden adskillelse grænser op til en offentlig vej. Det er ikke tilladt i dag og har blandt andet betydet, at en række borgere har fået parkeringsafgifter for at parkere deres bil eller trailer i egen have.

SE VIDEO: Undgå parkeringsfælderne - det siger reglerne

Læs hele lovforslaget her (eksternt link)