Havnetunnel i København får nyt liv

Regeringen giver penge, så en østlig ringvej ved København kan komme et skridt videre.

Trafik

En mere grundig undersøgelse af en østlig omfartsvej ved København kan snart gå i gang. Regeringen afsætter otte mio. kr. på finansloven for 2017 til en forundersøgelse af det store vejprojekt, som vil blive en ca. ti km lang tunnel.

 

Undersøgelsen ventes at koste 24 mio. kr., så de resterende to tredjedele skal komme fra ’andre interessenter’.

 

Skal forbinde to motorveje

Etape ½ (Nordhavnstunnelen) er besluttet og finansieret. En evt. etape 1 vil gå fra Nordhavn via Refshaleøen til Kløvermarken. En fuldt udbygget østlig ringvej løber til Amagermotorvejen. Kort: Transportministeriet
Etape ½ (Nordhavnstunnelen) er besluttet og finansieret. En evt. etape 1 vil gå fra Nordhavn via Refshaleøen til Kløvermarken. En fuldt udbygget østlig ringvej løber til Amagermotorvejen. Kort: Transportministeriet

En østlig ringvej, der går fra Helsingørmotorvejen i nord til Amagermotorvejen i syd, kan binde det overordnede vejnet sammen øst om København og aflaste biltrafikken i de centrale bydele.

 

Ringvejen vil også kunne betjene Refshaleøen og andre byudviklingsområder tæt på centrum og forbedre adgangen til Københavns havn og lufthavn.

 

FDM er glad for, at der nu ser ud til at ske mere med havnetunnelen. FDM anser det for et rigtig godt projekt, der kan give bedre fremkommelighed og fjerne unødig trafik fra centrum.

 

Første etape åbner i 2017

Første etape, Nordhavnsvej, ventes åbent om et år, mens anden etape, en kort tunnel videre til Nordhavn, er principbesluttet, og en VVM-undersøgelse er gennemført.

SE OGSÅ: Københavnsk trafikåre forsinkes halvandet år

 

 

Første etape, en vej og tunnel mellem Helsingørmotorvejen og Svanemøllen, er snart færdig. Her er tunnellen uden nødspor, og fartgrænsen bliver 60 km i timen. Det er ikke afgjort, hvor bred den lange tunnel skal være. Foto: Torben Arent
Første etape, en vej og tunnel mellem Helsingørmotorvejen og Svanemøllen, er snart færdig. Her er tunnellen uden nødspor, og fartgrænsen bliver 60 km i timen. Det er ikke afgjort, hvor bred den lange tunnel skal være. Foto: Torben Arent

Den nye, mere grundige undersøgelse af den østlige ringvej er andet trin. I december 2013 offentliggjorde Transportministeriet en indledende ’strategisk analyse’. Den viste, at projektet koster omkring 20 mia. kr. og vil have en samfundsøkonomisk forrentning på fire-seks pct.

Otte mia. kr. fra offentlige kasser

Analysen indeholdt en første vurdering af bidrag fra brugerbetaling og grundværdistigninger og nåede frem til, at det resterende finansieringsbehov kunne være ca. otte mia. kr.

 

Forundersøgelsen, som ventes at vare to år, skal bl.a. gennemføre trafikanalyser, trafikanternes villighed til at betale samt samfundsøkonomi.

 

Tredje trin bliver i givet fald en VVM-undersøgelse, der skal danne grundlag for en anlægslov.

SE OGSÅ: Grønt lys for vejtunnel til Nordhavnen