Skat kan ikke beregne afgiftsnedsættelse endnu

Selvom registreringsafgiften blev sat ned fra 180 pct. til 150 pct. i sidste uge, kan SKAT først udregne den nye afgift efter nytår. Det bør dog ikke have betydning for dig som bilkøber.

Skat kan først beregne ny afgift fra nytår.
Bilist

Den høje sats på registreringsafgiften nedsættes til 150 pct. med virkning fra 20. november. SKAT kan dog først beregne afgiftsbeløbet efter nytår.

Da finansloven formelt endnu ikke er vedtaget af Folketinget, kan SKAT ikke administrere den nye regel, da det formelt set stadig kun er et lovforslag og ikke en lov endnu. Regeringens støttepartier har garanteret at stemme for finansloven, så der er dog ingen tvivl om, at den bliver vedtaget.

LÆS OGSÅ: FAQ om registreringsafgiften

Tilbagevirkende kraft

I praksis vil biler, der er indregistreret fra og med 20. november 2015 til og med 31. december 2015 blive afgiftsberigtiget efter de gamle regler. Efter lovens ikrafttræden 1. januar 2016 vil SKAT så foretage tilbagebetaling af en del af den for meget betalte registreringsafgift.

Tag højde i købsaftalen

Når man køber en ny bil, er det typisk bilforhandleren, der sørger for afgiftsberegningen overfor SKAT. Det er derfor også bilforhandleren, der får den for meget betalte afgift refunderet fra SKAT i det nye år.

Som bilkøber bør du sikre dig, at købsaftalen tager højde for dette. Hvis du køber bil i den resterende del af 2015, bør du derfor sørge for, at forhandleren fratrækker afgiftsnedsættelsen fra din købspris ved leveringen. Det er nemlig op til bilforhandleren at håndtere den for meget opkrævede afgift.

LÆS OGSÅ: Indgå ikke ny købsaftale

Eksport af biler

Hvis du skal eksportere en brugt bil til udlandet i perioden fra og med 20. november 2015 til og med 31. december 2015, vil afgiftsgodtgørelsen i første omgang også blive beregnet efter de gamle regler.

Efter forslagets ikrafttræden 1. januar 2016 vil SKAT foretage genberegning, hvilket kan betyde, at du skal returnere for meget udbetalt afgiftsgodtgørelse.

Har du spørgsmål til din købsaftale, kan du som medlem af FDM kontakte FDMs rådgivning.