Det betyder nyt p-klagenævn for dig

Danske bilister kan se frem til et nyt klagenævn, som de kan gå til, hvis de mener en p-afgift er urimelig. Men hvad betyder et nyt p-klagenævn egentlig for dig?

Danske bilister kan se frem til et nyt klagenævn
Bilist

Det var en stor sejr for FDM, da transportminister Ole Birk Olesen i januar 2017 sendte et lovforslag i høring, som skal pålægge private parkeringsselskaber at oprette et uvildigt klagenævn. Men hvad indebærer det?

LÆS OGSÅ: Privat parkering

Det bliver nemmere at klage

FDM får dagligt henvendelser fra bilister, der mener, de har fået en urimelig p-afgift fra et privat parkeringsfirma. Firmaerne er svære at komme kontakt med, de leverer ofte standardsvar, og der er en tendens til, at de ikke til at hugge eller stikke i selvom afgiften har været åbenlyst forkert. Som forbruger kan man ikke gå til forbrugerklagenævnet med en p-afgift, da den oftest ikke har en værdi på over 1000 kroner.

Dermed har man ikke haft andre muligheder end at gå i retten. Det kan for en almindelig bilist virke både uoverskueligt og skræmmende, og så kan det ende med at blive rigtig dyrt. Man risikerer at skulle betale sagsomkostningerne, der typisk løber op i to til tre gange prisen på selve parkeringsafgiften. Det er en risiko, som mange bilister ikke ønsker at tage, også selv om de mener, de har en stærk sag. 

Branchen skal dække udgifterne

Ministeren skønner, at det årligt vil koste 14 mio. kroner at drive klagenævnet. Finansiering af driften skal dækkes af parkeringsfirmaerne, der dog får mulighed for at lade bilisterne bidrage til denne omkostning. Det kunne for eksempel være ved at hæve prisen på parkeringsafgifter. FDM forventer dog ikke, at det vil gøre det væsentligt dyrere at være bilist.  

Prisen på driften skal holdes op imod, at branchen som helhed har en anslået årlig omsætning på en milliard kroner.  De 14 mio. kroner bør derfor være småpenge for en branche, der i forvejen tjener godt på bilisterne, mener FDM. 

LÆS OGSÅ: Parkeringsafgift - hvad gør jeg?

Parkeringsregler bliver ensrettede

Det gavner retssikkerheden, hvis der indføres et p-klagenævn ,netop fordi det bliver lettere og billigere for dig at få en uvildig instans til at vurdere gyldigheden af en parkeringsafgift. Når man fremadrettet har ét sted, der kan tage stilling til, om en p-afgift er retmæssig, vil det medføre en ensretning på parkeringsområdet. 

"At det bliver lettere at klage over en p-afgift betyder med al sandsynlighed, at flere bilister vil gå videre med en sag. Ankenævnet vil dermed hurtigt få skabt en retspraksis på området, som andre sager vil blive afgjort efter. Dem bliver parkeringsselskaberne nødt til at rette sig efter, og man kommer de urimelige og uretmæssige p-afgifter til livs," siger Dennis Lange juridisk konsulent i FDM. 

LÆS OGSÅ: Minister vil pålægge p-selskaber at oprette klagenævn

En lang kamp

FDM har i mange år kæmpet for at få oprettet et klagenævn for p-afgifter, og vi har gjort poltikerne opmærksomme på brister i retssikkerheden på parkeringsområdet. Flere gange har der været politisk tilløb til at oprette et klagenævn, men hver gang er det løbet ud i sandet. Derfor er det glædeligt at ministeren nu har sendt lovforslaget i høring.

Har du fået en parkeringsafgift? Kontakt FDM rådgivning og hør, om du har en god sag.