Ny Storstrømsbro får markant vartegn

Næste generation af Storstrømsbroen får en markant pylon, primært af visuelle årsager. Alternativet havde været en mere anonym bjælkebro. Byggeriet udskydes måske i tre år.

Omtrent sådan kommer Storstrømsbroen til at se ud. Illustration: Vejdirektoratet
Trafik

Den nye Storstrømsbro bygges i den mest flotte version i forhold til de to forslag, Vejdirektoratet er kommet med.

Det har de politiske partier bag byggeriet besluttet.

"Vartegn for området"

Det er disse to skitseforslag, Vejdirektoratet har givet politikerne at vælge mellem. Skråstagsbroen (for neden) vandt. Illustration: Vejdirektoratet
Det er disse to skitseforslag, Vejdirektoratet har givet politikerne at vælge mellem. Skråstagsbroen (for neden) vandt. Illustration: Vejdirektoratet
- Vi har i forligskredsen drøftet Vejdirektoratets oplæg, og der har vi noteret os et stort lokalt ønske om en skråtagsbro, og at Akademiraadet ligeledes anbefaler modellen med pylon. Jeg tror også, at en bro med en pylon kan blive et flot vartegn for området, siger transportminister Magnus Heunicke.

Alternativet havde været at bygge broen som en bjælkebro hele vejen. Nu bliver det altså en skråstagsbro midt på i stil med den sydlige Farøbro tæt ved.

Akademiraadet skriver i sit høringssvar bl.a.:

”Tværsnittet har gode slanke proportioner, og pylonerne fremstår med fin graciøsitet og som en betydelig smukkere markering af et særligt sted på broen. I kontrast til horisont og kurve opstår et sted - og ikke blot en bevægelse”.

Der er også et mindre argument i forhold til skibsfarten, idet skråstagsbroen får samme høje gennemsejlingshøjde over hele sejlrenden.

Vejdirektoratet havde vurderet, at løsningen med en pylon (brotårn) næppe vil gøre broen dyrere.

Kan blive udskudt i tre år

Storstrømsbroen var planlagt at skulle stå færdig i slutningen af 2021 samtidig med Femerntunnelen er klar. Men nu åbner forligspartierne for, at Storstrømsbroen kan blive udskudt ”i lyset af forsinkelsen af landanlæggene på tysk side”.

Tyskland har meddelt, at en tosporet, elektrificeret jernbane fra Puttgarden til Lübeck ikke bliver færdig som lovet i 2021, men først i 2024. Og uden den elektriske jernbane på tysk side, kommer der næppe til at køre godstog gennem tunnelen og dermed over Storstrømsbroen før 2024.

Fire km bro

Det er særligt af hensyn til de tunge godstog (samt flere tog i timen), at den nedslidte Storstrømsbro skal udskiftes.

Storstrømsbroen går over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster bliver fire km lang, lidt længere end den nuværende bro, og får en samlet bredde på ca. 24 meter. Broen får en både vej og dobbeltsporet jernbane samt en dobbeltrettet fælles cykel- og gangsti.

SE OGSÅ: Udsigt til markant Storstrømsbro