Aftale om afgifter på elbiler på plads

Ny aftale indfaser afgifter på elbiler over fem år. Pengene findes blandt andet ved at reducere fradrag på bilradioer. FDM efterlyser generel afgiftsomlægning.

Bilist

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokraterne blevet enige om at forlænge afgiftsfritagelsen af elbiler, som ellers stod til at udløbe ved årsskiftet.

Afgiftsfritagelsen vil over de næste fem år dog gradvist blive udfaset, så elbiler fra 2020 betaler fuld afgift. Dog vil brintbiler være helt afgiftsfritaget frem til 1. januar 2019.

Aftalen betyder, at der fra årsskiftet gradvist lægges afgifter på elbiler med 20 procent i 2016, 40 procent i 2017, 65 procent i 2018, 90 procent i 2019 og 100 procent i 2020.

For er understøtte de små elbiler ydes der i 2016 og 2017 dog et bundfradrag i registreringsafgiften for elbiler på op til 10.000 kr.

Pengene til at afgiftsfritage elbiler findes ved dels at reducere afgiftsfritagelsen på bilradioer med 40 procent, dels afskaffe særreglen for beregning af registreringsafgiften for brugte biler under et år, som særligt begunstiger de såkaldte valutabiler.

Netop finansieringsspørgsmålet fik torsdag Liberal Alliance til at forlade forhandlingerne, mens de Konservative fredag fulgte med, da partiet ikke syntes, aftalen var grøn nok. Senere valgte Enhedslisten, SF og Alternativet at forlade forhandlingerne.

LÆS OGSÅ: Se hele aftalen her (eksternt link)

Minister: Aftale i 11. time

”Jeg glæder mig over, at det er lykkedes regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget at skabe ro om rammevilkårene for elbiler fremadrettet. Det er sket i 11. time, men vi har fundet en god løsning, der balancerer hensynet til fortsat udbredelse af elbiler i Danmark, hensynet til statskassen, samt hensynet til ret og rimelighed på bilmarkedet," siger skatteminister Karsten Lauritzen om aftalen.

Ifølge ham er der tegn på, at elbilen står overfor et gennembrud i Danmark, som derfor ikke har behov for ”samme lempelige vilkår som hidtil.”

Behov for afgiftsomlægning

FDM hilser aftalen delvist velkommen, da FDM anerkender, at elbiler uden en overgangsordning ikke havde haft nogen fremtid i Danmark.

"At man har valgt at finansiere afgiftslempelserne for elbiler med en stigning i afgifterne på almindelige biler, synes vi imidlertid, er en dårlig idé. Danskerne betaler i forvejen nogle af verdens højeste bilafgifter, og fjernelse af sikkerhedsfradrag er den helt forkerte vej at gå," siger Thomas Møller Thomsen, adm. direktør i FDM.

FDM efterlyser stadig en generel omlægning af bilafgifterne baseret på bilens miljø- og sikkerhedsegenskaber, og er bekymret for, om dagens aftale forsinker denne.

”Så længe afgifterne baseres på bilens værdi, hindres ny teknologi og innovation i at komme de danske bilejere og samfundet til gavn. Danskerne vil således fortsat være henvist til at købe gårsdagens miljø- og sikkerhedsteknologi, og om få år vil også elbilerne blive presset ud af de høje afgifter. Dagens løsning for elbilerne er derfor en rigtig dårlig løsning for bilisterne og samfundet,” siger Thomas Møller Thomsen.

Ifølge aftalen vil elbiler, hvor der er underskrevet bindende købsaftale senest den 8. okt. 2015, og som indregistreres senest den 1. juli 2016, vil være fritaget for registreringsafgift efter de hidtidige regler.