Fyn får sekssporet motorvej

Der er politisk enighed om at bevilge penge til en udvidelse af Fynske Motorvej, så der bliver seks spor mellem Odense og Middelfart. Dermed droppes dyr lappeløsning med kørsel i nødspor.

Motorvejen på Vestfyn udvides til seks spor.
Fotograf:

Foto

Vejdirektoratet
Trafik

Trængslen på E20 tværs over Fyn bliver mindre. Fynske Motorvej skal udvides fra fire til seks spor på en ca. 24 km lang strækning.

Som led i forhandlingerne om finansloven er regeringen og Dansk Folkeparti blevet enige om at bevilge penge til en decideret udvidelse af strækningen Nørre Aaby-Odense Vest.

Tidligst færdig 2022

Udvidelsen anslås at koste 2,4 mia. kr. og kan tidligst være helt færdig i 2022, hvis anlægsarbejdet begynder 2019-2020.

Regeringen havde ellers kort forinden foreslået, at nødsporet skulle forstærkes for 231 mio. kr., så det kunne bruges til kørsel i myldretiden.

Behovet for seks spor er allerede i dag presserende, påpeger FDM

SE OGSÅ: Fynsk motorvej får tre spor

FDM tilfreds

FDM er meget tilfreds med, at der nu kommer penge til den stærkt befærdede motorvej, som binder Øst- og Vestdanmark sammen, og at det sker i form af en rigtig udvidelse og ikke kun med periodevis kørsel i nødsporet.

Behovet for seks spor er allerede i dag presserende, påpeger FDM, og trafikpresset vil formentlig øges i takt med, at taksterne på Storebæltsbroen sænkes.

Samtidig med aftalen om Fynske Motorvej fastslår regeringen, at det ikke må gå ud over andre vigtige vejprojekter:

’Regeringens prioriterede infrastrukturprojekter, som nævnt i regeringsgrundlaget (en ny midtjysk motorvej, en havnetunnel i København, en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en motorvej til Kalundborg) ikke hermed bliver udskudt eller forsinket.’

Udvidelsen af de 34 km markeret med rødt blev vedtaget i 2010.
Udvidelsen af de 34 km markeret med rødt blev vedtaget i 2010, men der var kun penge til strækningen mellem tilslutning 58 og 57. Nu er der penge til resten, som sandsynligvis anlægges i to omgange: mellem 57 og 55 og mellem 57 og to km øst for 53. Kort: Vejdirektoratet 

Kan bygges ret hurtigt

Anlægsarbejdet kan gå i gang forholdsvis hurtigt – ifølge transportministeriet måske i 2019 – da der for længst (2008) er gennemført en miljøundersøgelse for en udvidelse hele vejen mellem Lillebæltsbroen og Odense V.

Anlægsloven blev vedtaget i 2010, men Folketinget bevilgede kun penge, der rakte til at udvide de ti km længst mod Middelfart.

SE OGSÅ: Fynske Motorvej er blevet bred

Det svarede til den ene af de tre etaper, som Vejdirektoratet havde foreslået, at byggeriet blev opdelt i. Men forslaget var, at der kun skulle være et årstid imellem starten af hver etape.

Opdeles muligvis i to etaper

Det er muligt, at de manglende 24 km bliver opdelt i to etaper som oprindelig foreslået, men det skal nu undersøges og aftales af regeringen og støttepartiet.

Første etape blev gennemført på en usædvanlig og usædvanlig hurtig måde. Det egentlige anlægsarbejde, som trafikanterne kunne se og mærke, blev klaret på blot to gange otte måneder.

Hele strækningen, der blev indviet i 1968 og 1971, er forberedt til seks spor, så formentlig skal kun en enkelt tværgående bro rives ned og erstattes.

En udvidelse af motorvejen syd om Odense er på tegnebrædtet, men dette projekt ligger meget langt nede i køen.

SE OGSÅ: Skridt mod bred motorvej ved Odense