Hvad mener FDM i virkeligheden om langt lys på motorvejen?

Hvad mener FDM i virkeligheden om langt lys på motorvejen?

Trafik

FDM fortalte forleden historien om, at mange bilister glemmer at bruge fjernlys på motorvejen, når det er muligt inden for lovens grænser. Det blev i flere medier udlagt som, at FDM mener, at man altid skal køre med det lange lys på motorvejen, uanset hvad. Det er vi ærgerlige over. Ikke mindst fordi det hverken er, hvad FDM mener eller udtalte til de forskellige medier.

FDM gør sig naturligvis ikke til fortaler for, at man i alle situationer på motorvejen skal køre med fjernlyset tændt, eller at der skulle eksistere en pligt til altid at køre med fjernlyset tændt på motorvejen. Der gælder stadig, at man ikke må blænde med- eller modkørende. På det område er færdselsloven ganske klar.

Lys og hastighed skal passe sammen

Som det fremgår af artiklen i det nye nummer af Motor, undlader mange bilister imidlertid at køre med fjernlyset tændt på motorvej, selvom de burde. Årsagen kan, som vi skriver, være enten uvidenhed eller et misforstået hensyn til medtrafikanterne, som man ikke ønsker at blænde. 

Imidlertid overvurderer mange bilister, hvornår der er risiko for at blænde modkørende, ligesom nogle bilister konsekvent aldrig bruger fjernlys på motorvejene, uanset de konkrete forhold. Det er afgørende for færdselssikkerheden, at lys og hastighed passer sammen. Kører man med for eksempel 130 km/t, vil man have svært ved at reagere på en uventet forhindring som dyrevildt eller tabt gods på vejen. Hvis man ikke kan se tilstrækkeligt langt frem, bør man nedsætte hastigheden, men en kraftig hastighedsnedsættelse på motorvejen er selvsagt heller ikke risikofri, da det kan medføre bagendekollisioner etc.

Her skal man blænde ned

På mange motorvejsstrækninger er den sideværts afstand imellem færdselsretningerne så stor, at man i praksis ikke vil blænde modkørende. Men der er naturligvis undtagelser. Eksempelvis hvis man svinger til højre på motorvejen. Ligeledes kan der være andre steder, hvor motorvejens forløb medfører en risiko for at blænde modkørende. I sådanne situationer skal man naturligvis ikke benytte fjernlys, men blænde ned til nærlys. Det samme gælder, når man nærmer sig forankørende eller bliver overhalet.

Hvornår man bliver blændet er i sagens natur en individuel og konkret sag, da der kan være forskellige opfattelser af, hvornår et lys blænder. Når man kører i mørke på motorvejen, er det vigtigt, at man holder blikket i egen færdselsretning, dels for at være opmærksom på vejens forløb, forhindringer forude etc., dels fordi det mindsker risikoen for at blive blændet af modkørende. Man skal huske på, at det forhold at en modkørendes fjernlys fremstår skarpere end nærlys, ikke er det samme som at blive fysisk blændet.