Hvornår må politiet konfiskere din bil?

Nye sanktioner mod spritbilister lægger op til, at staten må konfiskere deres bil. FDM støtter generelt skærpelsen, men advarer mod, at loven også kan ramme bilejeren og ikke kun den påvirkede fører.

FDM Mener

Alkohol og trafik er en farlig kombination, og derfor er det glædeligt, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne spritbilister gennem de seneste år har været stærkt faldende. I dag udgør spiritusulykker ca. 15 procent af alle trafikulykker. Det er uden tvivl resultatet af, at det er lykkedes at gøre det socialt uacceptabelt at køre spirituskørsel.  Mens hovedparten af trafikanterne synes at have forstået budskabet, er der dog en stadig en gruppe, der er vanskelige at nå med de nuværende sanktioner. Regeringen vil derfor skærpe indsatsen mod spiritus- og narkobilister. I fremtiden skal det være endnu lettere for politiet at konfiskere bilen, hvis der gentagne gange køres med en høj promille, men også allerede første gang, hvis promillen er over 2. 

FDM støtter skærpede aktioner

FDM finder det fuldstændigt uacceptabelt at køre bil, hvis det sker med en promille over det tilladte eller under påvirkningen af euforiserende stoffer. Derfor bakker vi op om forslaget, der vil skærpe sanktionerne, herunder muligheden for på stedet at inddrage bilistens kørekort, hvis det vurderes at vedkommende vil fortsætte med at køre. Det har også vist sig effektivt, at politiet de seneste par år har gjort øget brug af muligheden for at konfiskere bilen og dermed gøre det endnu vanskeligere for dømte spritbilister at køre ud på vejene igen. 

Hvem ejer bilen?

Udfordringen er, at allerede i dag rammer reglen om konfiskering noget tilfældigt. Er bilen leaset, kan den ikke konfiskeres.  Det kan den heller ikke, hvis man har et billån med pant i bilen, for så vil panthaver kunne kræve bilen udleveret fra politiet. Er bilen derimod betalt eller finansieret via et billån, der har pant i huset, ja så kan den konfiskeres. Det er i FDMs optik et forhold, der må ses nærmere på i det kommende lovforslag. Der bør være lighed for loven.

Når det kommende lovudspil lægger op til konfiskation allerede ved første forseelse kan det bringe bilejeren i en uheldig situation. Hvis han låner sin bil ud til en, som har gyldigt kørekort  og ikke før har været straffet for spirituskørsel, risikerer han nemlig at få konfiskeret sin bil, hvis låneren bliver stoppet med en meget høj promille. En situation som fx forældre, der låner bilen til deres børn, kunne risikere at komme i. 

Narkobilister beholder bilen

Efter politiet er begyndt også at teste bilførere for indtagelse af narkotiske stoffer, er der sket en stor stigning i antallet af disse sager. Men selv om det nye lovinitiativ også vil slå hårdt ned på narkokørsel, vil man her tilsyneladende ikke bruge det ultimative magtmiddel – at konfiskere bilen. Politiet kan således stoppe to bilister, der begge er til stor fare for andre og dem selv. Den ene med sprit i blodet, den anden med narko. Den ene får konfiskeret bilen, den anden beholder den. Det uanset at begge i princippet kan finde på at køre bil igen i frakendelsesperioden. 

FDM er enig i, at det er vigtigt at sende et utvetydigt signal til potentielle sprit- og narkobilister. Men vi støtter ikke en symbolpolitik, der risikerer at straffe uskyldige og i øvrigt lægger op til stor tilfældighed i den økonomiske sanktion i forbindelse med eventuel konfiskering af bilen. Et alternativ kunne være at øge strafferammen – det rammer kun dem, der har begået lovovertrædelsen.