Mere realistiske test af dieselbiler

Afstemning i EU-parlamentet sikrer direkte vej for mere realistiske test af nye biler. Dieselbiler får lov til at overskride NOx-udledningen med 110 procent frem til 2020. En kedelig men nødvendig pris for, mener FDM.

Bilist

Vejen frem mod mere realistiske test af dieselbilers udledningen af de skadelige NOx-gasser synes at være blevet en smule kortere.

EU-Parlamentet stemte onsdag ja til Kommissionens forslag om indførsel af den såkaldte Real Driving Emissions-test (RDE) fra 2017. Testen skal være et supplement til de test, bilproducenterne i dag får foretaget på rullefelter i laboratorier, og som blandt andet måler bilernes udslip af NOx’er.

En varm kartoffel

Netop NOx-udslippet var en varm kartoffel i onsdagens afstemning, hvor EU’s 28 medlemslande, herunder Danmark, var nået frem til en salomonisk løsning, som ganske vist betyder skærpede krav til bilernes udledning, dog ikke mere end at nye dieselbiler frem til 2020 må overskride de tilladte grænseværdier med 110 procent. Fra 2020 sænkes den tilladte overskridelse til ’kun’ 50 procent.

Selvom FDM gerne havde været foruden en tilladt overskridelse af grænseværdierne for NOx på 110 procent, erkender afdelingschef Torben Lund Kudsk, at det er en nødvendig pris, hvis RDE-test skal realiseres inden for kort tid.

”Der er desværre ikke udsigt til, at de kommende RDE-test bliver optimale fra begyndelsen, hvor man i de første år vil tillade en stor overskridelse af de grænseværdier, som opnås i laboratorietesten. Når det er sagt, er FDM alligevel tilfredse med, at processen med at skabe en ny test ikke forsinkes yderligere,” siger Torben Lund Kudsk og tilføjer:

”I samarbejde med vores europæiske søsterklubber forsætter FDM med at lægge pres på fremtidige løbende tilpasninger at RDE-testen, så dieselbilerne også ude på vejene leverer samme brugstal, som de gør i dag i laboratoriet.”