Selvkørende biler får køretilladelse 1. juli

Delvist eller helt førerløse biler kan få lov at rulle ud på offentlige danske veje fra sommeren 2017, som et lovforslag ser ud nu. Men der skal søges om tilladelse i hver enkelt sag.

Trafik

Biler uden en menneskelig fører kan få lov at køre på danske veje fra 1. juli næste år. Det lægges der op til i et lovforslag fra Transport- og Bygningsministeriet.

Ifølge lovforslaget kan ministeren give tilladelse til tids- og geografisk afgrænsede forsøg med motorerkøretøjer, der helt eller delvist kører uden fører.

Måske to forsøg i Jylland

Og det kan formentlig hurtigt komme på tale efter 1. juli, da både Aalborg Kommune og Vesthimmerlands Kommune har meddelt, at de har planer om forsøg med selvkørende biler.

Fonden Autonomous annoncerede allerede i marts, at den sammen med Vesthimmerlands Kommune ville sende en eller flere førerløse busser ud på vejene i september i år. Nu ser det ud til, at det kan blive et år forsinket.

FDM: positivt, men skal være sikkert

FDM finder det positivt, at regeringen nu vil gøre det muligt at gennemføre forsøg med selvkørende og førerløse biler.

- Det er den vej udviklingen går, så det er helt oplagt at åbne for en forsøgsordning på denne front, siger juridisk konsulent, Dennis Lange.

- Det er afgørende for FDM, at trafiksikkerheden ikke sættes over styr, når der gives tilladelse til sådanne forsøg. Derfor skal den rigtige balance findes, så man på den ene side ikke bremser udviklingen, men på den anden side ikke forringer sikkerheden for de øvrige trafikanter, uanset om det drejer sig om fodgængere, cyklister eller bilister, siger han.

Hvert forsøg skal godkendes

Lovforslaget siger bl.a., at transport- og bygningsministeren fastlægger nærmere vilkår om de enkelte forsøg, og tilladelserne kan først gives, når sagen har været forelagt Folketingets Transport- og Bygningsudvalg.

Transport- og bygningsministeren skal sammen med justitsministeren finde frem til strafferegler, herunder bestemmelser om ansvars for overtrædelser af færdselsloven.

Den, der får tilladelsen, har også forsikringspligt og erstatningsansvar.

LÆS MERE: Se vores temaside om selvkørende biler