Kommer der vejskat i Danmark?

Regeringen og Dansk Folkeparti lægger op til, at der kommer vejskat på bl.a. motorveje i Danmark. Dog tidligst fra 2020. Dårlig idé mener FDM.

Vejskat kommer tidligst i 2020
Fotograf:

Foto

FDM
Bilist

Torsdag aften faldt aftalen om en ændring af registreringsafgiften på plads. Som en del af aftalen ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler. Udgangspunktet bliver en afgift for at benytte motorveje og evt. andre overordnede veje - dog tidligst fra 2020.

Efter tysk model 

Regeringen vil udarbejde et oplæg til danske vejafgifter med udgangspunkt i lignende ordninger for person- og varebiler i andre europæiske lande. Man vil her også skæve til den planlagte vejafgift, Maut, i Tyskland, hvor udenlandske bilister betaler vejskat, mens tyske bilister kompenseres via andre afgifter.

Skæver man til forslaget til den tyske vejskat, tyder det på, at man ikke får lov til at kompensere de danske bilister krone for krone

Læs mere: Tyskland vil opkræve vejskat fra 2019

En vejskat efter tysk model, hvor kun udenlandske bilister rammes, vil ifølge beregninger kunne indbringe den danske statskasse 300 millioner kroner om året. Det fremgår af et tidligere svar fra skatteminister Karsten Lauritzen til Folketingets Transportudvalg. Der er dog en betydelig usikkerhed bag denne beregning.

Læs også: FDM: Dansk vejskat er et vildspor

Vejskat er en dårlig idé

Selvom det måske for nogen kan lyde som en god idé at indføre vejskat for udenlandske bilister og samtidig kompensere de danske bilister på anden vis, så mener FDM fortsat, at vejskat er en dårlig idé.

"Vi har flere bekymringer, hvis man ender med at indføre vejskat i Danmark. Vi er dog især bekymret for, at de danske bilejere enten helt eller delvist bliver snydt for deres kompensation. Dermed kan vejskatten blot blive endnu en skatteskrue, som kommende regeringer kan skrue på,” siger afdelingschef i FDM, Torben Lund Kudsk og fortsætter:

"Skæver man til forslaget til den tyske vejskat, tyder det på, at man ikke får lov til at kompensere de danske bilister krone for krone. Det kan især få en betydning for de ældre biler, hvor man risikerer at blive underkompenseret for den vejafgift, man har betalt. Med andre ord kan nogle danske bilister altså risikere at skulle betale for at køre på de danske veje." 

De danske og udenlandske bilister i EU lagde alene i 2013 over 205 milliarder euro i skatter og afgifter, mens deres omkostninger til vejinfrastruktur kun beløb sig til 96 milliarder euro.

Læs også: FAQ om registreringsafgiften