Miljøzone med begrænset miljøgevinst

Flere europæiske byer indfører forbud mod dieselbiler pga. luftforureningen. Også i København får dieselbilerne skylden for hundredevis af dødsfald. Men faktisk står dieselbilerne kun for en ganske lille del af forureningen, viser en rapport. FDM arbejder derfor for strengere miljøkrav i stedet for forbud.

FDM Mener

Biltrafik og i særdeleshed dieselbiler er kommet i modvind i en række europæiske byer. Det sker i takt med, at myndighederne bliver stadig mere opmærksomme på luftkvaliteten. For tre år siden vedtog EU en såkaldt ’ren luft pakke’, og det er bl.a. opfyldelsen af disse krav, der får lokale myndigheder til at indføre eller foreslå restriktioner.

Debatten om luftforurening i byerne har en tendens til at koncentrere sig om persondieselbiler som hovedproblemet. Det er tankevækkende al den stund, at netop disse kun er én af en række kilder til forureningen. 

Forbud i Oslo, Paris og tyske byer

Et eksempel er Oslo Kommune, der fornylig indførte et midlertidigt forbud mod at køre med dieselpersonbiler. Et forbud der ikke tog højde for, om bilen var ny eller gammel, og som samtidig delvist fritog vare- og lastbiler. Heller ikke statsvejene, der løber gennem Oslo Kommune, var omfattet af forbuddet. Derfor forekom det mest at være af symbolsk karakter. 

Mere konsekvent er man gået til værks i Tyskland, hvor der i en årrække har været miljøzoner i en lang række større byer. Her tager man netop højde for bilens alder og dermed forureningsgrad. Senest har man i Paris besluttet kørselsrestriktioner for dieselbiler, der er ældre end 20 år.

LÆS MERE: FDM mener: Tid til kursskifte for bilafgifter

Brændeovne er langt værre end dieselbilerne

I Danmark er der også fokus på luftkvaliteten, selvom den er langt bedre end i mange europæiske storbyer. I København vil nogle politikere også gerne forbyde dieselbiler. Det sker ofte med henvisning til de 540 personer, som forskerne estimerer årligt dør for tidligt  som følge af luftforurening i hovedstaden. Også her udpeges trafikken og især dieselbilerne til at være skurken. 

Det er her filmen knækker. I Danmark har vi faktisk omfattende studier og modelberegninger af luftforureningen og dens kilder. I et svar til Folketinget fastslår miljøministeren, at trafikken i København kun er ’ansvarlig’ for 21 af de 540 for tidlige dødsfald – og der er vel og mærke al trafik - ikke kun dieselpersonbilerne.

Dykker man videre ned i tallene, viser det sig, at de dieseldrevne personbiler i København faktisk kun er kilden til fem til seks ud af de 540 dødsfald – altså én procent. Det er én procent for mange, men at påstå at dieselbilerne dermed er hovedproblemet, er ude af proportioner. Den største enkeltkilde i København er faktisk brændeovne, der blandt andet bidrager med sundhedsskadelig partikelforurening. 

LÆS MERE: FDM mener: Københavns trafikpolitik påvirker alle pendlere

FDM kæmper for skrappere miljøkrav

FDM tager bilismens miljøpåvirkning meget alvorligt. Vi arbejder tæt sammen med vores udenlandske søsterklubber både ved at miljøteste biler og ved at forsøge at presse markedet og politikerne til øgede miljøkrav. Men vi kæmper også imod usaglige tiltag, der ikke løser problemerne. Københavns ønsker om at forbyde dieseldrevne personbiler vil have en meget lille sundhedseffekt. Til gengæld vil det give mange københavnske bilister et stort mobilitetsproblem.

Luftforureningen skal løses ved at tage fat i de mest skadelige kilder først, og det skal ske internationalt. 80 procent af luftforureningen i Danmark kommer nemlig til os fra udlandet. Det er derfor, at FDM bruger kræfterne i fællesskab med vores europæiske søsterklubber. Det er i EU, slaget skal vindes. For tiden arbejdes der med nye typegodkendelseskrav og regler for landes efterkontrol. De vil blive et vigtigt skridt i retning af endnu mindre miljøbelastende biler.

LÆS MERE: FDM mener: Stop afgiftsstigningerne på elbiler

Er du enig? Deltag i debatten i kommentarfeltet nedenfor: