Ny rapport: Europas bilister er voldsomt overbeskattede

De europæiske bilister betaler årligt langt mere i skatter og afgifter, end EU-landene bruger på vejinfrastrukturen, viser ny rapport. Alligevel kan yderligere vejafgifter være på vej. Ikke rimeligt, mener FDM og de europæiske bilklubber.

Trafik

Det er ikke bare de danske bilister, der betaler dyrt for at bruge bilen. Også i de øvrige EU-lande tynger skatter og afgifter bilisterne og andre brugere af vejinfrastrukturen. Det viser en ny rapport, som de europæiske bilklubbers paraplyorganisation FIA har lavet.

Bilisterne i EU lagde i 2013 205,8 mia. euro i skatter og afgifter, mens deres omkostninger til vejinfrastrukturen kun blev opgjort til 96,2 mia. euro.
Bilisterne i EU lagde i 2013 205,8 mia. euro i skatter og afgifter, mens deres omkostninger til vejinfrastrukturen kun blev opgjort til 96,2 mia. euro.
Rapporten er en del af den kampagne, som FIA under overskriften ’A Better Deal for Motorists’ lancerer i dag for netop at sikre bilisterne bedre vilkår.

LÆS OGSÅ: A Better Deal for Motorist - Summery

Rapporten viser, at de 27 EU-lande (Cypern er ikke med) i 2013 samlet fik 286,3 milliarder euro ind i skatter og afgifter fra køretøjer. Heraf kom de 205,8 milliarder euro fra bilisterne alene. Til sammenligning brugte EU-landenes samme år ’kun’ 178,4 milliarder euro på at vedligeholde, udvide og drive EU’s veje.

LÆS OGSÅ: Tyskere på vejskattejagt

Investeringer i veje falder år for år

Af EU-landenes samlede indtægter fra køretøjer kom de 71. pct. i 2013 fra personbilerne.
Af EU-landenes samlede indtægter fra køretøjer kom de 71. pct. i 2013 fra personbilerne.
”Det dokumenterer tydeligt, at ikke bare de danske, men europæiske bilister generelt er overbeskattede. Mere bekymrende viser rapporten også, at investeringerne i infrastrukturen siden 1995 med få undtagelser er faldet år for år, mens indtægterne fra bilisterne omvendt bare er vokset. Det er naturligvis ikke rimeligt,” siger adm. direktør i FDM, Thomas Møller Thomsen.

Ifølge rapporten overfinansierer biler og motorcykler vejinfrastrukturen i EU-landene med henholdsvis 214 pct. og 266 pct. For Danmark alene er tallet 342 pct. for personbiler, mens motorcyklerne er overbeskattede med hele 1.226 pct.

Hovedparten af EU-landenes indtægter fra bilerne kommer fra afgifter på især brændstof.
Hovedparten af EU-landenes indtægter fra bilerne kommer fra afgifter på især brændstof.
Det selvom biler og motorcykler kun står for godt halvdelen (55 pct.) af omkostningerne på vejinfrastrukturen. Den anden halvdel tegner varebiler, busser og særligt lastbiler sig for.

Bilisters betaling bør anerkendes

”De europæiske veje er under pres, og mange EU-lande mangler penge til vedligeholdelse og udbygning af infrastrukturen. Derfor kan vi godt være bekymret for, at man vil forsøge at indføre betaling for at køre på vejene,” siger Thomas Møller Thomsen og tilføjer:

Sådan fordeler de samlede skatter og afgifterne sig for bilisterne i EU.
Sådan fordeler de samlede skatter og afgifterne sig for bilisterne i EU.
”Men man glemmer, at en veludbygget og vedligeholdt infrastruktur er en forudsætning for både vækst og et velfungerende og sammenhængende EU. Derfor efterlyser vi fra politisk side en højere grad af anerkendelse af dels nødvendigheden af investeringer i vejinfrastrukturen, dels at bilisterne allerede i dag betaler langt mere for at køre på vejene, end de koster, og derfor heller ikke skal betale yderligere,” siger Thomas Møller Thomsen.

Nøgletal:
• EU-landene (undtagen Cypern) havde i 2013 indtægter fra skatter og afgifter fra køretøjer på 286,3 mia. euro. Heraf bidrog bilerne alene med de 205,8 mia. euro svarende til 71 pct.
• EU-landenes samlede investeringer i vejinfrastrukturen beløb sig i 2013 til 178,4 mia. euro svarende til 0,8 pct. af EU-landenes samlede BNP
• Bilernes brug af og slitage på vejene var i 2013 96,2 mia. euro
• Biler og motorcykler stod i 2013 kun for 55 pct. at omkostningerne på brug af vejinfrastrukturen
• Køretøjer overfinansierer vejinfrastruktur i EU med i gennemsnit 162 pct. For biler/motorcykler alene er tallet i gennemsnit 214 pct./266 pct. Ser man på tallet for Danmark, er det 342 pct./1226 pct.

Kilde: Road taxation and spending in the EU, CE Delft