Aldersgrænse for kørekort fjernes

Fra 1. juli er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet.

Fra 1. juli er der ikke længere aldersloft på kørekort, hvilket samtidig betyder, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af kørekortet.
Bilist

Folketinget har netop besluttet, at kørekort til bil og MC ikke skal udløbe grundet bilistens alder. Det betyder også, at der ikke længere er krav om lægeattest i forbindelse med fornyelse af et kørekort.

De nye regler gælder dog ikke for bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom. Her sker fornyelse ved udløb fortsat med lægeerklæring uanset bilistens alder.

Fornyelse uden lægeattest

Udløbsdatoen på kørekort afhænger af, hvornår kørekortet er erhvervet. For nogle bilister gælder kørekortet til de er 70 år, og for bilister med nyere kørekort er kørekortet gældende i 15 år fra udstedelsesdatoen. Uanset hvilken udløbsdato, der står på kortet i dag, skal du fra 1. juli forny kørekortet administrativt, når det udløber. Det vil sige, at kørekortet blot skal fornys ved Borgerservice. Et kørekort fornys for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.

FDM ser positivt på ændring

I Tyskland og Sverige er der ingen øvre aldersgrænse for den almindelige gyldighedsperiode for kørekort til bil, hvilket ikke har haft afgørende trafiksikkerhedsmæssig betydning set i forhold til de hidtidige danske regler. Der er derfor ingen grund til at tro, at det i Danmark skulle have en negativ effekt på trafiksikkerheden.

- Hidtil har en kørekortsfornyelse for ældre været en bekostelig affære med både lægeerklæring og afgift for kørekortet med jævne mellemrum. FDM er glade for, at bilisterne kan spare omkostninger til en procedure, der ikke har haft en afgørende betydning for færdselssikkerheden, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

Krav til læger

Læger har allerede i dag pligt til at reagere, hvis en person ikke længere er egnet til at have kørekort. Myndighederne vil overfor lægerne understrege pligten om anvendelsen af lægeligt kørselsforbud og indberetningspligt i tilfælde af, at en ældre er til fare for sig selv eller andre. 

LÆS OGSÅ: Fornyelse af kørekort 

Udløb af kørekort frem til 1. juli

Hvis du får fornyet kørekortet inden 1. juli, hvor de nye regler træder i kraft, bliver kørekortet fornyet efter de gamle regler. Det betyder, at hvis du er over 75 år gammel, skal du have en lægeattest og kørekortet fornys for en gyldighedsperiode på et eller to år (alt efter din alder). Næste gang du skal forny kørekortet, vil det være efter de nye regler. 

Udløber dit kørekort inden 1. juli, og ønsker du at udskyde fornyelsen af kørekortet, til efter de nye regler er trådt i kraft, skal du være opmærksom på, at du ikke må køre bil i den periode, hvor dit kørekort ikke er gyldigt.

LÆS MERE: Bliv en bedre bilist med et kursus i køreteknik hos FDM