Derfor stiger og falder prisen på benzin og diesel

Hvorfor bliver olien billigere, når dollaren falder, og hvorfor svinger benzinpriserne ikke lige så meget som oliepriserne? FDM hjælper dig til at forstå mekanismerne bag brændstofpriserne.

Se hvorfor brændstofpriserne stiger og falder
Bilist

Uro i Mellemøsten, fald i dollarkursen eller lav vækst i samfundet. Det er alt sammen noget, der kan aflæses direkte på tankstationens standerpris og dermed mærkes i bilejernes økonomi. 

Hvis man vil forstå de skiftende priser, skal man kigge ud over landets grænser. Benzinpriserne i Danmark afhænger af prisen på olie på verdensmarkedet, der fastsættes på baggrund af udbud og efterspørgsel, som igen påvirkes af konflikter, kriser og verdensøkonomien generelt.

For eksempel blev prisen på en tønde olie mere end fordoblet på blot to måneder, da Irak i august 1990 invaderede den olierige nabostat Kuwait. Omvendt kollapsede prisen på råolie nærmest i finanskrisens værste måneder i 2009. Derudover afspejler de danske brændstofpriser også dollarkursen, da råolie handles i amerikanske dollar. En lav dollarkurs er altså godt for danske bilejere. 

Få rabat på brændstof

Prisudvikling gennem 25 år

FDM har lavet en graf, der viser sammenhængen mellem den internationale oliepris og brændstofpriserne i Danmark over de seneste 25 år. Her kan man se, at olieprisen går op og ned ? men mest op og at prisen på brændstof følger samme tendens. 

Forbrugspriser på benzin og diesel set i forhold til oliepris og dollarkurs. Kilde: eof.dk, U.S. Energy Information Administration og Nataionalbanken.dk.Udviklingen i priser er angivet i indeks, hvor maj 1987=Indeks 100.
Forbrugspriser på benzin og diesel set i forhold til oliepris og dollarkurs. Kilde: eof.dk, U.S. Energy Information Administration og Nataionalbanken.dk.Udviklingen i priser er angivet i indeks, hvor maj 1987=Indeks 100.

Grafens kurver viser også, at udsvingene på olieprisen er meget større end dem, der slår igennem på pumpeprisen for benzin og diesel. Det skyldes de høje danske skatter og afgifter på benzin og diesel, som ligger fast, og dermed er med til at afbøde de store prisudsving. Både når råolieprisen går op og ned.

Så selvom en stigning i olieprisen slår direkte igennem i brændstofprisen i kroner og øre, er den procentvise ændring altså mindre. Eller sagt på en anden måde: stiger olieprisen ti procent, er det ikke det samme, som at pumpeprisen tilsvarende stiger ti procent.

Skatter og afgifter gør brændstoffet dyrere

Brændstofprisernes udvikling 1987-2013
Brændstofprisernes udvikling 1987-2013

Forbrugerne mærker hurtigt, når der sker noget med olieprisen på de internationale markeder. For Danmarks vedkommende er oliebørsen i Rotterdam i Holland den afgørende, når brændstofpriserne skal fastsættes. Alle hverdage handles olieprodukter, og priserne herfra bliver anvendt af benzinselskaberne, når brændstofpriserne for den efterfølgende dag skal fastsættes. 

Danskerne betaler som nævnt en række afgifter blandt andet benzinafgifter, CO2-afgifter og moms. Det betyder i sidste ende, at bilisterne betaler mere end det dobbelt af detailprisen - den pris, som tankstationerne betaler for brændstoffet, inden de sælger det videre til forbrugerne. 

Tager man udgangspunkt i en pris på 12,59 kroner for en liter benzin (listepris 21. januar), er de 4,49 kroner således skatter og afgifter, mens de 2,52 kroner er momsen. Tilbage er 5,58 kroner, som er prisen på benzinen og benzinselskabs avance. Tilsvarende for diesel med en literpris på 11,49 kroner (listepris 21. januar) udgør skatter, afgifter og moms 5,37 kroner, mens 6,12 kroner er den rene dieselpris og avance. 

Oliepris seksdoblet siden 1987

Så selvom olieprisen i dollar faktisk er næsten seksdoblet siden 1987, er prisen på benzin kun fordoblet og prisen på diesel næsten tredoblet. Det skyldes som nævnt, at afgifterne udgør så stor en del af prisen, men også en lavere dollarkurs, der siden årtusindskiftet har medvirket til at holde brændstofpriserne i Danmark i ro. 

Selvom flere af mekanismerne bag er ens, er der dog også forskel på, hvordan pumpeprisen på diesel og benzin påvirkes.

Når dieselprisen ofte svinger mere end benzinprisen, skyldes det bl.a., at dieselafgifter er knap halvanden krone lavere end på benzin. Baggrunden er blandt andet et ønske om ikke at beskatte erhvervslivet, som primært kører på diesel, unødigt hårdt. Men også at efterspørgsel efter diesel er anderledes, da diesellignende produkter også anvendes i den tunge transport, skibe, tog, fly, som fyringsolie og i industrien. Derfor vil prisen på diesel være mere afhængig af den økonomiske aktivitet i verden end benzin er. 

Læs også: Sådan kører du langt på literen

Tank med omtanke

Der er altså en lang række ting, der påvirker brændstofpriserne, og som man som bilejer ikke har indflydelse på. Er man opmærksom, er det dog muligt at tanke billigere end til den officielle daglige listepris. Den fastsættes hverdag kl. 10.00, hvorefter den falder langsom dagen og aftenen igennem. Tanker man inden kl. 10.00, vil man derfor ofte opleve en besparelse.

Derudover betyder lokale konkurrenceforhold, at priserne flere steder ofte ligger væsentligt under listeprisen. Ser man sig for og tanker på det rigtige tidspunkt, kan man altså alligevel selv nogenlunde bestemme til hvilke pris, man tanker bilen.