17-årige bag rattet ligner en succes

Hver tredje 17-årige har taget kørekort under den nye ledsagerordning, der med få lovovertrædelser ligner en succes. Politiet er positive, mens kørelærerne er skeptiske

Kørekort 17-årige
Fotograf:

Foto

Poul Mejls
Bilist

Interessen blandt 17-årige for at tage kø­rekort og køre med en erfaren bilist er overvældende. Siden ledsagerordningen trådte i kraft ved indgangen til 2017, har hver tredje 17-årige taget kørekort. Især unge jyder hopper tidligt ind i køreskolebilerne og kører med mor eller far, indtil de bliver 18 år.

Tal fra Rigspolitiet viser, at 42 procent af de 17-årige i de jyske politikredse har taget køre­kort, mens det kun er 10 procent i de to køben­havnske politikredse.

Positivt at mange 17-årige tage kørekort

”Det er måske lidt overraskende, men me­get positivt, at så mange 17-årige har valgt at tage kørekort. Den geografiske fordeling pas­ser til gengæld meget godt med, at flere uden for de store byer tager kørekort, fordi de har et større behov for at kunne transportere sig i bil,” siger juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.

Tallene angiver andelen af 17-årige, der har taget kørekort. Motor har samlet tallene fra landets 12 politikredse i færre geografiske enheder, da eleven ikke nødvendigvis bor i den politikreds, hvor kørekortet er udstedt. Tal¬lene er for jan.-sept. 2017. Kilde: Rigspolitiet
Tallene angiver andelen af 17-årige, der har taget kørekort. Motor har samlet tallene fra landets 12 politikredse i færre geografiske enheder, da eleven ikke nødvendigvis bor i den politikreds, hvor kørekortet er udstedt. Tallene er for jan.-sept. 2017. Kilde: Rigspolitiet

Undersøgelser fra lande med lignende ord­ninger viser, at de unges risiko for at komme galt afsted i trafikken falder, når de er med i en led­sagerordning.

”De bliver ikke bare overladt til sig selv bag rattet, når de har fået kørekort, men får overleveret noget erfaring. Det gør dem til bedre bilister, så jo flere der deltager i ordningen, desto bedre,” påpeger Dennis Lange.

Bestil kursus for ledsagere: Kør sikkert med 17-årige

Kun få lovovertrædelser

Tallene fra Rigspolitiet viser også, at til og med september 2017 har politiet kun registreret 28 lovovertrædelser i forbindelse med ordningen blandt de godt 15.000 17-årige, der indtil da havde taget kørekort.

Dansk Kørelærer-Union er mere skeptisk over for, om ordningen hjælper.

”Vores medlemmer har positive oplevelser med de 17-årige i køreskolerne, og de klarer det stort set lige så godt som de 18-årige. Når de får kørekortet, kan de sagtens køre bil, men vi sætter stadig spørgsmålstegn ved værdien af kørsel med ledsager,” forklarer René Arnt, landsformand i Dansk Kørelærer-Union.

Læs mere: Kørekort til 17-årige

Overtrædelser opdages ikke

Det handler ifølge ham om at bearbejde de unge mentalt.

”De unge kører ikke galt, fordi de mangler at have kørt med mor og far i en periode. De kører galt, fordi de tilsidesætter det, de har lært i køreskolen. Derfor skal der mere undervisning om holdning, adfærd og risici ind i køreunder­visningen,” siger René Arnt, der ikke har me­get tilovers for det lave antal unge bilister, der er blevet taget for at køre uden ledsager eller på anden vis overtræde reglerne i ordningen.

”Det er ikke et sandhedsbillede. Politiet er presset på ressourcer og kan ikke kontrollere alle, og de kan ikke se, om det er en 17- el­ler 18-årig bag rattet. Nogle kørelærere kan li­gefrem se, hvordan de 17-årige, der fik køre­kort dagen forinden, selv kører ned til skolen uden ledsager. Antallet af forseelser afspejler slet ikke virkeligheden.”

Læs mere: Dækker forsikringen med en 17-årig bag rattet?

Når jeg taler med de prøvesagkyndige, der har elever til køreprøve, så forklarer de, at de 17-årige kører lige så godt som 18-årige. Det virker ikke, som om det er for tidligt, de får kortet.

17-årige kører lige så godt

Hos politiet er det opfattelsen, at ordningen fungerer fornuftigt.

”Når jeg taler med de prøvesagkyndige, der har elever til køreprøve, så forklarer de, at de 17-årige kører lige så godt som 18-årige. Det virker ikke, som om det er for tidligt, de får kortet. De 17-årige har heller ikke flere ulyk­ker, og vi har også færre sager med 17-årige, der kører uden ledsager, end vi havde forven­tet. Det ser overordnet ud til, at de følger reg­lerne,” siger Per Lundbæk Nielsen, specialkon­sulent i Rigspolitiet, Nationalt Færdselscenter.

Han understreger, at politiet endnu ikke har lavet en egentlig evaluering af ordningen, der kører som et treårigt forsøg til og med 2019.

Video: Gode råd til ledsager af 17-årige:

 

Svært at stoppe syndere

Samtidig medgiver han, at det er umuligt for politiet at se, om personen bag rattet er 17 eller 18 år.

”De skal jo stoppes, før vi kan kontrollere det, og vi er ikke så naive, at vi tror, at vi får fat i alle de 17-årige, der overtræder reglerne. Der vil altid være nogle, der overtræder reglerne, og vi har da også fået henvendelser fra nogle gym­nasier, der har bedt os komme og lave kontrol, fordi de oplever, at nogle af deres 17-årige ele­ver kører uden ledsager. Men det er ikke vo­res fornemmelse, at der er tale om et stort pro­blem,” siger Per Lundbæk Nielsen.

Interview med Mirjam og Simon på billedet over artiklen om at køre bil som 17-årige kan læses i Motor 01/2018.

Læs Motor