Håndholdt koster klip i kørekortet

Nu strammes reglerne for brug af håndholdt mobiltelefon og anden håndholdt kommunikationselektronik i bilen. Udover bøde koster det fra næste år også et klip i kørekortet.

 Nogle bilister kan ikke kan lade telefonen være, når de sidder bag rattet.
Bilist

Det kommer nu til at koste både en bøde på 1.500 kr. og et klip i kørekortet, hvis du bruger håndholdt mobiltelefon i bilen. Udover mobiltelefonen gælder de nye regler også andre former for håndholdt teleudstyr og kommunikationsapparater som fx håndholdt GPS, iPad og Smartwatch. Den teknologiske udvikling har gjort, at det ikke længere kun er mobiltelefoner, der udgør et opmærksomhedsproblem i bilen.

Der kan næppe være tvivl om, at brugen af håndholdt mobiltelefon under kørslen udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko

Der er ikke sat en endelig dato for, hvornår klip i kørekortet indføres i 2019, da politiet først skal have tilrettet sine systemer til at kunne håndtere de nye regler. Forventningen var tidligere, at det ville være fra sidst på foråret, men der er endnu ikke en ikrafttrædelsesdato.

Uopmærksomhed væsentlig årsag til ulykker

FDM støtter op om de nye regler, der forhåbentlig kan hjælpe til, at færre bruger håndholdt elektronik i bilen.

Dette giver også klip i kørekortet

Overskride fartgrænsen med mere end 30 procent

Køre med for kort afstand til forankørende

Køre over for rødt

Køre ulovligt i nødsporet

Se her flere eksempler på adfærd, derr giver klip i kørekortet

”Vi ved, at uopmærksomhed er en medvirkende årsag i op mod hver anden dødsulykke. I det hele taget er uopmærksomhed en af de væsentligste årsager til, at ulykker overhovedet sker. Der kan derfor næppe være  tvivl om, at brugen af håndholdt mobiltelefon under kørslen udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko, siger Dennis Lange, juridisk konsulent hos FDM, og fortsætter:

”Man må beklageligvis konstatere, at de nuværende sanktionsmuligheder med bøde ikke har været nok til at få alle bilister til at ændre deres adfærd. Det næste naturlige skridt er derfor, at lade forseelsen også koste et klip i kørekortet, hvorfor FDM bakker op om forslaget."

Der gælder fortsat, at du ikke må benytte fastmonteret elektronik, hvis det tager opmærksomhed og forstyrrer din kørsel. Så blot fordi mobiltelefonen eller GPS'en er placeret i en holder, giver det ikke fri adgang til at bruge den.

I langt de fleste nye biler, er det i dag muligt at koble sin mobiltelefon til bilen, så man kan benytte den håndfrit.

Læs også: Mobiltelefon i bilen   

Stadig mange sigtelser

Trods nedgang i antallet af sigtelser for brug af håndholdt mobiltelefon, er der stadig mange bilister, der ikke kan lade telefonen være, når de sidder bag rattet. Foreløbige tal fra 2018 tyder på, at antallet af sigtelser i år bliver på niveau med 2017.

Sigtelser for brug af håndholdt telefon:

2016: 27.256

2017: 19.187

2018: 13.836 (3 kvartaler)

(kilde: Rigspolitiet)

Regler i andre lande

Alle lande i Europa har i dag et forbud mod at bruge håndholdt telefon. Som det sidste land i Europa forbød Sverige håndholdt mobiltelefon bag rattet 1. februar 2018.

I 2017 strammede Tyskland reglerne for brug elektronik i bilen. Bødetaksten steg markant samtidig med, at du nu kan risikere kørselsforbud, hvis du er involveret i en ulykke eller en farlig situation, og har været uopmærksom på grund af elektronikken i bilen. I Tyskland må du hverken betjene håndholdt eller fastmonteret elektronik under kørslen.

Læs her: Tyskland strammer reglerne for brug af elektronik i bilen