Nej til alkolåse i alle biler

FDM bakker op om øgede sanktionsmuligheder overfor spritbilister, herunder anvendelse af alkolåse. Men lovpligtig alkolås i alle biler er at gå for vidt.

Alkolås
FDM Mener

Alkohol og bilkørsel er en ualmindelig dårlig cocktail, der fører til mange alvorlige trafikulykker. Efter en række opsigtsvækkende færdselssager, hvor bilister med høj promille og i gentagne tilfælde har efterladt død og ødelæggelse på deres vej, behandler Folketinget nu en skærpelse af færdsels- og straffeloven. Det handler om at skærpe straffen for sprit- og narkokørsel og om at sætte ind præventivt.

FDM støtter sanktioner mod spritbilister

Et meget omdiskuteret virkemiddel mod spritbilister er alkolåsen – et stykke elektronik, der forhindrer bilen i at starte, hvis der er alkohol i udåndingsluften på den, der blæser. Regeringen har foreslået at indføre alkolåse som en del af sanktionen overfor bilister, der frakendes førerretten ubetinget som følge af grove tilfælde af spirituskørsel. Tanken er, at bilisterne for at generhverve førerretten skal have monteret en alkolås de første to år efter frakendelsestidens udløb. I mildere tilfælde foreslås at indføre en frivillig ordning, der giver mulighed for at generhverve førerretten et år tidligere, hvis der installeres en alkolås.

FDM bakker fuldt op om en skærpet indsats mod spritbilister og støtter lovforslaget. Hver en spritbilist på vejene er én for meget.

Alkolåse i alle biler er for vidtgående

Men flere partier ønsker imidlertid en lang mere vidtgående ordning, hvor det skal være obligatorisk med alkolås i alle nye biler og i forbindelse med syn også i de ældre biler.

FDM mener ikke, at det er vejen frem at skære alle over en kam og reelt gøre alle bilister til ”alkoholikere”. Forslaget om alkolås til spritbilister som et led i sanktionen bakker FDM op om, men alkolås i alle biler er at gå for vidt. FDM mener, at kombinationen af alkolås til dømte spritbilister og som tilbud til mildere tilfælde, bør kombineres med en fortsat kampagneindsats, der skal fastholde opfattelsen af, at alkohol og trafik ikke er en social acceptabel kombination.

Prisen for en alkolås er afhængig af model stadig meget høj, og sidder den i en ny bil i Danmark, vil der lige skulle lægges 180 pct. afgift oveni. Som et led i det nuværende lovforslag mener FDM, at fabriksmonterede alkolåse bør fritages for afgift. Det vil kunne hjælpe markant på udbredelsen og samtidig også afgiftsmæssigt sidestille alkolåsen med andet sikkerhedsudstyr i bilen. Desværre er alkolåsen lige nu blot én i rækken af forskellige typer sikkerhedsudstyr til biler, hvor skatteministeren holder fast i at sikre en stor afgift til statskassen.