Sådan ser den selvkørende bil

For at biler en gang kan blive helt selvkørende og sågar førerløse kræver det kort med ekstrem høj nøjagtighed. Arbejdet er i gang med at kortlægge Europa.

Bil holder stille.
Nyt om biler
Virkeligheden foroven og den fortolkede datavirkelighed som bilen ser forneden. Fotos: Torben Arent
Virkeligheden foroven og den fortolkede datavirkelighed som bilen ser forneden. Fotos: Torben Arent

Selvkørende biler får røntgensyn – og en slags helikopter-overblik.

Inden selvkørende og senere førerløse biler kan bevæge sig ud på motorvejene, skal de have ekstra gode kort ombord. Og det er kortfirmaet Tom Tom i fuld gang med at producere. En stor del af Europas motorveje er nu kortlagt.  

Kender midten af alle vognbaner

De selvkørende biler skal nemlig vide, præcis hvor de er, og hvad der sker længere fremme, end bilens egen sensorer kan registrere. Dagens navigationskort kan ganske vist fortælle, hvor mange vognbaner der er, men de kender ikke den præcise midte af hver vognbane. Og det er nødvendigt. 

Fremtidens 3D-kort indeholder bl.a. alle genstande langs vejen, f.eks. lygtepæle, træer og bygninger. Når de selvkørende biler så genkender disse genstande, kan bilerne regne ud med stor præcision, hvor de befinder sig. GPS-signaler (og de kommende signaler fra Galileo-satellitter) giver nemlig ikke altid tilstrækkelig præcison.

15 cm's præcison

Med de nye kort til ’highly automated driving’, af Tom Tom kaldet Road DNA, kender bilen sin placering sideværts med mindst 15 cm’s nøjagtighed og 50 cm i længden. 

Alle faste genstande i nærheden af vejbanen er med i kortet. Det gælder træer, lygtepæle og bygninger. Ved hjælp af dem kan bilen regne ud, præcis hvor den er.
Alle faste genstande i nærheden af vejbanen er med i kortet. Det gælder træer, lygtepæle og bygninger. Ved hjælp af dem kan bilen regne ud, præcis hvor den er.

Kortlægningen med den høje præcision sker i princippet på samme måde, som kortproducenter ellers gør, når almindelige navigationskort skal opmåles: målerbiler kører vejnettet tyndt.

Enorme datamængder

Blot kræves der ekstra mange sensorer og kameraer – bl.a. lidar - samt kraftig hardware til at gemme de store datamængder på. Målerbilerne registrerer f.eks. også vejbanens friktion.

Det særlige ved Tom Toms kort er, at det er lykkedes firmaet at komprimere de enorme data fra målerbilerne. En sådan målerbil kan på tre-fire dages kørsel indsamle fire terabyte data, og det vil være uhåndterligt i en bil, da kortdataene skal bruges kontinuerligt under kørslen.

Med særlige matematiske teknikker er 3D-kortene lagret som 2D-data, som stadig kan forstås på den rigtige måde af bilen.

Lynhurtig opdatering

Opmålingen sker med en avanceret udgave af Tom Toms målerbiler.
Opmålingen sker med en avanceret udgave af Tom Toms målerbiler.

Inden længe skal de nye kort – for nogle oplysninger – kunne opdateres inden for uger og dage, mens det i fremtiden skal foregå inden for minutter og sekunder. For at det sidste kan lade sig gøre, kræves der bedre data-infrastruktur og regnekraft samt at mange almindelige biler på vejen bidrager med aktuelle data.