Bilister og motionscyklister: Vejvrede er et stigende problem

Bilister og motionscyklister oplever, at konflikterne er optrappet på landevejene. Derfor går en række organisationer nu sammen om at skabe bedre stemning og mere tryghed på vejene.

Vejvrede opleves som et stigende problem i trafikken
Trafik

Råb, fuck-fingre og trusler er efterhånden normalt, når bilister og motionscyklister skal færdes på de samme veje. Det viser en ny undersøgelse om trafikkultur, som Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union, Dansk Triatlon Forbund, DGI, FDM og Rådet for Sikker Trafik har foretaget blandt bilister og motionscyklister. Begge trafikantgrupper giver i undersøgelsen udtryk for, at der ikke bliver vist hensyn nok i trafikken. To tredjedele mener endda, at antallet af konflikter mellem de to grupper er steget de seneste fem år.

Og konflikterne har i flere tilfældet ført til situationer, hvor personen bag cykelstyret eller rattet har oplevet at være udsat for vejvrede. Mere end halvdelen af motionscyklisterne svarer, at de har været udsat for vejvrede indenfor det seneste år. Det har ført til, at næsten hver tredje motionscyklist ikke føler sig tryg i trafikken.

LÆS OGSÅ: FDM mener: Plads til alle på vejene

Behov for at finde den gode tone

”Baggrunden for undersøgelsen var en række alvorlige episoder i trafikken, der sidste år fik de seks organisationer til at undersøge, om der var en særskilt udfordring i forhold til vejvrede mellem motionscyklister og bilister. Resultatet af spørgeskemaet viser desværre, at der er behov for at genfinde den gode trafikånd, da alt for mange oplever konflikter. Derfor vil vi nu samarbejde for en bedre trafikkultur målrettet bilister og motionscyklister imellem, hvor vi vil minde om, at god trafikkultur også er en del af færdselsloven”, lyder det fra organisationerne bag undersøgelsen.

Hver fjerde har udtrykt vejvrede

Foråret har allerede lokket mange ud på cyklerne, og derfor er der netop nu udsigt til, at konflikterne mellem motionscyklister og bilister vil stige særligt om eftermiddagen eller i weekenderne. Organisationerne har derfor givet hinanden håndslag på i samarbejde at iværksætte en række kampagneinitiativer de kommende år.

”Der er en bekymrende tendens, og den skal vendes. Mere end hver fjerde af de adspurgte giver udtryk for, at de selv har udtrykt vejvrede, hvilket i vores optik er alt for mange. Heldigvis er det primært verbalt, men krigen på vejene skal stoppes nu, inden vejvreden eskalerer til mere alvorlige og håndfaste metoder”, lyder det samstemmigt fra organisationerne.

Bilister er trætte af cyklister, der fylder

Undersøgelsen peger også på en række årsager, som er med til at udløse vejvreden. Motionscyklister er mest irriterede over, at bilister kører for tæt på dem, dytter og ikke viser hensyn. Omvendt er bilisterne meget trætte af cyklister, der fylder for meget på vejen og ikke overholder færdselsloven. Hver femte af motionscyklisterne er i øvrigt enige i, at de fylder for meget.

”Det er vigtigt, at der er plads til alle på vejene, og at vi får en bedre trafikkultur. Selv om man føler, at en flok cyklister ikke overholder færdselsreglerne og trækker nok ind til siden, så er motionscyklister stadig bløde trafikanter. Bilister skal derfor vise ekstra agtpågivenhed i trafikken, også selv om den anden part måske ikke viser hensyn. Det er ikke god trafikkultur at udsætte andre for fare ved at køre for tæt på”, siger FDM, afdelingschef i FDMs økonomisk politisk sekretariat, Torben Lund Kudsk.

Undersøgelsen er foretaget blandt 2.954 trafikanter, hvoraf et flertal både er motionscyklister og bilister. Vejvrede er i undersøgelsen defineret ud fra Det Kriminalpræventive Råds definition som er: Man udsættes for vejvrede, hvis man bliver råbt af, får fingeren, bliver truet af en medtrafikant, eller får slag eller spark på sit køretøj.

LÆS OGSÅ: Er der plads til motionister i trafikken?