Smal vej med brede striber driller bilister

2 minus 1-veje findes snart 100 steder i Danmark, men den nye vejtype forvirrer mange bilister. Så nu har Vejdirektoratet udgivet en forklarende film.

Trafik

”Ny vejtype skaber mere tryghed for cyklister og fodgængere,” hedder en meddelelse fra Vejdirektoratet, men historien er tilsyneladende i højere grad, at de nye 2 minus 1-veje gør bilister usikre på, hvordan de skal køre på vejtypen.

I hvert fald har Vejdirektoratet fået en pædagogisk forklarende, animeret film klar samme dag, som en rapport om vejtypen offentliggøres.

Tvivl hos trafikanter

Silkeborg Kommune har lavet denne forklaring til kørsel på 2 minus 1-veje. Mange af de "nye" veje har ingen forklaring.
Silkeborg Kommune har lavet denne forklaring til kørsel på 2 minus 1-veje.

- Flere kommuner har dog angivet, at der især i starten kan være tvivl hos trafikanterne om, hvordan de skal køre på vejen, fremgår det af rapporten, der har set på 87 strækninger med 2 minus 1-veje i 32 kommuner.
 
- Vi vil gerne hjælpe trafikanter, der endnu ikke er stødt på 2 minus 1-veje i deres nabolag. Derfor har Vejdirektoratet lavet en kort film, der viser, hvordan man skal køre på en 2 minus 1 vej, siger afdelingschef Marianne Foldberg Steffensen.

Den forholdsvis nye vejtype bruges i mindre byer og i landområder og skabes ved at male brede stiplede kantlinjer så langt inde på kørebanen, at to biler ikke kan passere hinanden indenfor striberne, og at der skabes en slags cykelsti mellem striber og rabat.

Pointen er, at afstribningen skal få bilisterne til at sænke farten og skabe tryghed og sikkerhed for gående og cyklister.

"Kør midt på vejen"

Bilister skal ifølge Vejdirektoratet køre midt på vejen, og hvis der kommer modkørende biler, kan bilisterne – med forsigtighed – trække ud over de stiplede linjer.

Rapporten er primært tænkt som en status på brugen og som en vejledning til kommuner og indeholder ikke meget om sikkerhedseffekterne.

- I forhold til ændringer i ulykkesbilledet er der på størstedelen af de analyserede veje ingen ulykker hverken før eller efter etablering, konkluderer rapporten.

Vejdirektoratet er i gang med at udarbejde en før/efter-analyse af ulykker på 2 minus 1-veje i Danmark. Analysen forventes at ligge klar efteråret 2015, står der i rapporten fra konsulentfirmaet Cowi.

Bilister sænker farten

Rapporten tilføjer: "Der er oplysninger om evaluering af hastighedsbilledet fra 19 strækninger. Her er der, med undtagelse af to strækninger, registreret fald i den målte hastighed. Faldene ligger for de fleste strækninger på 0-5 km/t. på gennemsnitshastigheden med det største fald på cirka 10 km/t."

Kommunerne, der bruger vejtypen, siger, at de bløde trafikanter i området er glade for 2 minus 1-vejene, men baserer det primært på, at der er kommet færre klager over trafikken efter omlægningen.