Motorvej med hul i midten

Med søndagens åbning af Messemotorvejen er motorvej til Holstebro rykket nærmere. Men den kommende Holstebromotorvej kommer ikke til at hænge sammen med resten af motorvejsnettet. Det er de kede af i Holstebro.

En del af Holstebromotorvejen/Midtjyske Motorvej er på en ti km lang strækning kun motortrafikvej.
Trafik

28. maj fik Danmark ti km ny motorvej, da transportminister Ole Birk Olesen indviede resten af Messemotorvejen vest om Herning.

Og om halvandet år kommer der yderligere 30 km motorvej i samme område, når Holstebromotorvejen åbner.

SE OGSÅ: Jylland får ti km ny motorvej

'Tak Danmark - men....'

Når Holstebromotorvejen åbner i slutningen af 2018, vil der være et ca. syv km langt 'hul* til resten af motorvejsnettet.
Når Holstebromotorvejen åbner i slutningen af 2018, vil der være et ca. syv km langt 'hul* til resten af motorvejsnettet.

Det er de glade for i Holstebro og omegn – og siger ’Tak Danmark’ i en folder. Men helt glade er de ikke. Den 30 km lange Holstebromotorvejen hænger nemlig ikke sammen med resten af det danske motorvejsnet.

Vejsystemet i området er af politikeren designet så ’smart’, at der vil være en strækning med tosporet motortrafikvej – uden midterautoværn - uanset hvilken vej, men kører rundt om Herning.

Derfor har en gruppe erhvervsfolk i området dannet en motorvejsgruppe, og de nordvestjyske kommuner argumenterer også for motorvej hele vejen.

Bekymret for sikkerhed

- I hele landsdelen glæder vi os meget til at blive koblet på det danske og europæiske motorvejsnet, skriver Holstebro, Lemvig og Struer kommuner i en lille brochure, der viser hullet – eller rettere hullerne – i motorvejsnettet.

- Vi er dog stærkt bekymrede for, at den nuværende løsning med en afbrudt motorvejsstrækning øst om Herning – ca. syv km motortrafikvej – vil forringe trafiksikkerheden væsentligt, hedder det videre.

Brande Omfartsvej gav mange dødsulykker

Kommunerne peger på, at tilsvarende forløb på andre strækninger i Danmark har dokumenteret, at det fører til meget farlige situationer. Ifølge den private gruppe har Vejdirektoratet tidligere oplyst, at der på Brande Omfartsvej, som fra 2000 til 2013 lå som en ø mellem to motorvejsstrækninger, var 18 uheld, hvor otte blev dræbt i fem ulykker, og seks kom alvorligt til skade.

Gennem mange år var der et tilsvarende ’sort hul’ på Sydmotorvejen ved Guldborgsundtunnelen.

FDM: få lukket hullet

Også FDM anser det for uheldigt med hullet i de jyske motorvejsnet.

 - Det er bestemt ikke hensigtsmæssigt med sådan en afbrydelse af en motorvej, siger juridisk konsulent i FDM, Dennis Lange.

- Sikkerheden forringes, når bilister det ene øjeblik kører på en motorvej og det næste på en motortrafikvej uden midterautoværn. Desuden kan det skabe kø. Derfor vil det være en rigtig god idé at få lukket dette hul i motorvejsnettet, siger FDM-juristen.

Vejdirektoratet anbefalede udbygning til motorvej

Vejdirektoratet har i VVM-redegørelsen, der lå forud for vejens beslutning, gjort opmærksom på, at det er uheldigt og farligt at have en relativ kort strækning på ca. syv km som tosporet motortrafikvej.

Vejdirektorates anbefaling til vejanlægget indeholdt udvidelse af motortrafikvejen til motorvej. Til gengæld lød trafikmyndighedens plan på, at vejen vest om Herning, inkl. forbindelsen til det kommedne regionssygehus, skulle være motortrafikvej. 

Forberedt til motorvej

- De ca. syv km motortrafikvej er forberedt til motorvej. Derfor er det en forholdsvis billig løsning at opgradere strækningen. Politisk vilje og tilbageløbsmidler kan sikre trafiksikkerhed og motorvej hele vejen til det danske og europæiske motorvejsnet, påpeger de jyske kommuner.

Der er ingen politiske meldinger om snarest at få rodet bod på den uhensigtsmæssige udførelse.

Motortrafikvejen øst om Herning ventes at få en trafik på ca. 12.000 køretøjer i døgnet. Motorvejen vest om Herning forventes at få en trafik på 7.400-7.800.

SE OGSÅ: Holstebro får forkromet motorvej