Ny fartgrænse: 120 km/t.

Bilister kan i fremtiden få lov at køre 120 km/t. fire steder på motorvejene. De tre af stederne er det en forøgelse fra de 110 km/t.; det sidste sted betyder det lavere fartgrænse.

120-skilte dukker op flere steder.
Fotograf:

Foto

Torben Arent
Trafik

Den danske skilteskov får knopskydning. En ny tavle med 120 km/t. vil dukke op på motorvejene.

For det meste betyder det, at du må køre hurtigere på motorvejen. På 30 ud af de 35 planlagte km vil det nemlig være en forhøjelse fra dagens 110 km/t.

På de sidste fem km, lige syd for Aalborg, betyder det en reduktion (men kun i nordgående retning), da Vejdirektoratet her har registreret uforholdsmæssigt mange ulykker.

De fire steder med 120 km/t.
Disse fire, reelt fem strækninger har udsigt til at få 120 km/t., formentlig i løbet af 2019. Ved Aalborg er der tale om en nedsættelse, dog kun nordgående. Kort: Vejdirektoratet

Hurtigere ved Aarhus, Vejle og Roskilde

De tre steder med højere fartgrænse er mellem Roskilde og Holbæk, lige syd for Vejle og syd og sydvest for Aarhus.

Flere af stederne vil de kommende 120-strækninger grænse op til strækninger, hvor fartgrænsen planlægges hævet fra 110 til 130 km/.

Se mere: Regeringen vil hæve hastigheden udvalgte steder

FDM: godt at differentiere

FDM synes, det er en god idé:

De tre steder med højere fartgrænse er mellem Roskilde og Holbæk, lige syd for Vejle og syd og sydvest for Aarhus.

- Det er vigtigt for bilisternes respekt for fartgrænserne, at den konkrete fartgrænse passer til de lokale forhold. Derfor er det positivt, at man sætter hastighedsgrænserne op hhv. ned på disse strækninger, så fartgrænsen passer til vejens risikoprofil, siger juridisk konsulent Dennis Lange.

Det vil tage halvandet til to år, før 120-skiltene er sat op.

Prisen for opgraderingen anslås til godt 18 mio. kr., og projektet har en ’positiv samfundsøkonomi.’