Sådan er reglerne for elløbehjul og elektrisk skateboard

En forsøgsordning for elløbehjul og elektrisk skateboard træder i kraft fra 17. januar 2019. Det bliver nu lovligt, at køre med disse elektriske køretøjer på offentlig vej.

Elløbehjul bliver forsøgsvis tilladt på offentlig vej fra 2019
Trafik

Fra 17. januar 2019 bliver det muligt at køre med elløbehjul på offentlig vej. Der er tale om en forsøgsordning, der omfatter bl.a.: 

 • elløbehjul
 • segboard/hover board
 • elektrisk skateboard

"FDM er som så mange andre organisationer bekymret over de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af disse køretøjer. Men da køretøjerne nok er kommet for at blive, er det alt andet lige også fornuftigt at fastsætte regler for disse køretøjer", siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM og fortsætter:

"Vi er bl.a. bekymret over, at elløbehjul gerne må anvendes på fx en mørk landevej, hvor det vil være svært at se for andre trafikanter. Derfor mener vi, at elløbehjul på lige fod med fx elektriske skateboards bør begrænses til at køre på cykelstierne, eller på veje inden for tættere bebygget område, hvor hastighedsgrænsen ikke er højere end 50 km/t.", forklarer Dennis Lange.

Alderskrav for brug 

For at bruge elløbehjul, elektrisk skateboard mv. på offentlig vej, skal man være fyldt 15 år. Personer under 15 år må kun anvende køretøjerne, hvis de er ledsaget af en myndig person eller er på skiltede lege- og opholdsområder.

Læs også: nye hurtige elcykler

ElløbehjulRegler for elløbehjul

Elløbehjul må anvendes på samme veje og områder som en cykel må køre på. Skal du køre med elløbehjul på offentlig vej, skal du bl.a. overholde disse regler:

 • Permanent lys i form af minimum en forlygte, der giver et hvidt eller gult lys, og en rød baglygte. Lygterne skal kunne ses på minimum 300 meters afstand
 • Elløbehjulet skal have mindst én hvid refleksanordning, der er synlig forfra
 • Elløbehjulet skal have mindst én rød refleksanordning, der er synlig bagfra
 • Elløbehjulet skal have mindst én gul eller hvid refleksanordning, der er synlig fra begge sider
 • Køretøjet må højst kunne køre 20 km i timen ved egen drift
 • Der må kun være én person på løbehjulet
 • Der skal anvendes cykelhjelm

Et elløbehjul må højest have en egenvægt på 25 kg, en længde på 2 m og en bredde på 0,70 m målt på det bredeste sted.

Der er ingen forsikringspligt for privatejede elløbehjul. Det er der til gengæld for elløbehjul, der udlejes. Som fører af et udlejningsløbehjul skal du overfor politiet kunne dokumentere, at der er tegnet forsikring, så sørg for at udlejer har sikret dig denne mulighed, inden du kører afsted. 

Kontakt FDM RådgivningElektrisk skateboard

Regler for elektrisk skateboard

Du må køre med elektrisk skateboard og selvbalancerende køretøjer som fx segboard på cykelstien, eller på vejstrækninger i byen, hvor der er en hastighedsgrænse på højst 50 km/t. Derudover skal du bl.a. overholde følgende regler:

 • Permanent lys på køretøjet eller føreren i form af minimum en forlygte, der giver et hvidt eller gult lys, og en rød baglygte. Lygterne skal kunne ses på minimum 300 meters afstand
 • Køretøjet eller føreren skal have mindst én hvid refleksanordning, der er synlig forfra
 • Køretøjet eller føreren skal have mindst én rød refleksanordning, der er synlig bagfra
 • Køretøjet eller føreren skal have mindst én gul eller hvid refleksanordning, der er synlig fra begge sider
 • Køretøjet må højst kunne køre 20 km i timen ved egen drift
 • Der må kun være én person på det elektriske skateboard, segboard mv.
 • Der skal anvendes cykelhjelm

Elektriske skateboards og de selvbalancerende køretøjer som fx segboard må højst have en vægt på 25 kg. De må desuden højst have en længde på 1,2 m og en bredde på 0,70 m.

Der er ikke forsikringspligt for elektrisk skateboard og selvbalancerende køretøjer.