Derfor frister mobilen i trafikken

Indholdet på mobiltelefonen er designet til at lokke dig, så du bliver distraheret. Det er fint nok hjemme i sofaen, men livsfarligt i trafikken. Brug din fornuft og viljestyrke til at lade den ligge

Fingrene væk! Mobilen er en farlig fristelse
Trafik

Nysgerrigheden bliver sat på en hård prøve, når mobilen giver lyd fra sig, fordi der er kommet en besked, mens du kører bil. Trangen til at tage den op og lige se, hvem der har skrevet, er stor. Måske gør du det ikke, mens bilen er i høj fart, men hvad med, når du kører med lav hastighed på et knap så be­færdet sted eller holder for rødt? I lyskurvekøen er der jo adskillige sekunder til at tage et hurtigt kig.

Er du derimod en af dem, der hævder aldrig at blive fristet, er det ikke svært at få øje på de man­ge andre, der bukker under, for de sidder enten helt åbenlyst med mobilen i hånden eller med hove­det bøjet ned for at kigge på den. Det er svært at lade den ligge, for den er stærkt vanedannende.

Vi bliver hele tiden fodret, og de sociale medier fortsætter og fortsætter – ligesom med Netflix, hvor næste afsnit i serien starter af sig selv.

”Er der nogen af jer, der egent­lig ved, hvor mange gange om da­gen I ser på jeres mobiltelefon?”, spørger Imran Rashid tilhørerne, inden han svarer selv:

”I aner det ikke, for det er ble­vet en vane. En ubevidst handling.”

Lokkes til at kigge

Han er speciallæge i almen medicin og forfatter til bøgerne „Sluk“ og „Offline“, der handler om, hvordan teknologi og digita­le medier påvirker os. Tilhørerne ved foredraget er erhvervschauf­fører, der bruger mange timer bag rattet.

Risikoen for, at de – og alle andre – tager telefonen op, mens de kører bil, er stor. Ikke kun for­di den ringer, eller der kommer en besked, men fordi den konstant fanger vores opmærksomhed.

”Telefonerne og deres apps er udviklet til at belønne os og gøre os afhængige ved hjælp af bl.a. li­kes, point og notifikationer. Der er en grund til, at det ikke er te­lefonens lommeregner, der er den mest populære app, men derimod Candy Crush og Facebook og alle de andre”, påpeger Imran Rashid.

Appsene udløser stoffet dopamin i vores hjerne, der giver os en for­nemmelse af belønning. De får os til at føle os godt tilpas, og der­for er det blevet en vane at se på telefonen rigtig mange gange om dagen.

”Vi har svært ved at modstå fristelserne og har svært ved at lade telefonen ligge. Vi bliver hele tiden fodret, og de sociale medier fortsætter og fortsætter – ligesom med Netflix, hvor næste afsnit i serien starter af sig selv. Du skal tage et aktivt valg om at stoppe. Ellers fortsætter det. Det er som en cigaret, der hele tiden vokser ud igen”, siger Imran Rashid.

Læs mere: Sådan gør du mobilen håndfri i bilen

Du bliver hjerneblind

Regler for brug af mobilen

Det må du ikke med din mobil
Når du kører bil, eller den holder i
tomgang, f.eks. i kø eller for rødt lys, må du ikke benytte din mobiltelefon eller andre „håndholdte kommunikationsapparater“ som f.eks. GPS, iPad og smartwatch.

Det må du med din mobil
Det er lovligt at benytte mobil, tablet, GPS mv., imens du kører, hvis de benyttes håndfrit. Altså hvis du ikke rører deres knapper eller display, men bruger dem med stemmestyring eller via knapper på rattet, instrumentbrættet eller headset. Dog må du godt røre ved deres knapper eller display, hvis de sidder fast i en holder.

Samtidig med at vi har svært ved at lade mobilen ligge, kom­mer vi også til at overvurdere egne evner. Derfor ser vi så mange, der bruger mobilen og kører bil sam­tidig.

”Alt, hvad man bruger hjer­nen til, bliver man på godt og ondt bedre til. Første gang, du tjekker telefonen bag rattet, føles det far­ligt. Men selvom vi godt ved, det er farligt, så lærer vi alligevel os selv at se på mobilen, når vi kører bil. Vi bliver bedre til det, og det bliver en vane”, siger Imran Rashid.

Problemet er, at telefonen ikke kun bruger strøm, men også vo­res mentale ressourcer. Det er ikke kun farligt at blive distraheret af mobilen og kigge væk fra vejen, men også at foretage sig alt mu­ligt med telefonen, mens man kø­rer bil og ser ud ad forruden.

”Når du snakker i mobil el­ler er optaget af at gøre eller tæn­ke på andre ting, bliver dit synsfelt mindre, for hjernen bruger energi på andre ting. Du risikerer at bli­ve „hjerneblind“, så selvom du ser ting ud ad forruden, så er du men­talt optaget af andre ting, som du tænker på. Din reaktionshastighed er nedsat, hvis du mentalt er opta­get”, fortæller speciallægen.

Klip mod uopmærksomhed

Netop det at være optaget af andre ting er yderst uheldigt, når vi sidder i en bil. Uopmærksomhed er en afgørende faktor i hver tredje dødsulykke i trafikken.

Kører du 80 km/t. på en landevej og kigger på din mobiltelefon i blot fire sekunder, så har du kørt 89 meter uden at have øjne på trafikken. I den korte periode kan man over­se en trafikant, køre af vejen eller komme til at trække over i mod­satte vognbane.

Der findes ikke tal for, hvor ofte mobiltelefonen er årsag til ulykker, men som en indsats mod uopmærksomhed er sanktionen for brug af håndholdt mobiltelefon blevet skærpet. For­uden en bøde på 1.500 kr. og 500 kr. til Offerfonden koster det nu også et klip i kørekortet.

Læs mere: Det her giver klip i kørekortet

Video: Undgå ulykker med uopmærksomme trafikanter

Hver syvende accepterer mobilbrug

Rådet for Sikker Trafik, der er vært for foredraget for erhvervschaufførerne, har i en un­dersøgelse spurgt 1.500 bilister, om de synes, at det er acceptabelt eller uacceptabelt, at man er uop­mærksom bag rattet. Hver syven­de – 14 procent – synes, det er i orden at tale i håndholdt mobil, læse SMS’er, indstille GPS, finde ting frem mv., mens man kører bil.

Blandt de yngste bilister mellem 18 og 35 år siger 27 procent, at det er acceptabelt. Det bliver lidt bed­re med alderen: Tallet er 11 pro­cent for de 36-50-årige og 6 pro­cent for de 51-65-årige.

”Det er overraskende, at så mange synes, at det er i orden at rode med mobilen under bilkør­sel, for man udsætter sig selv og andre for en stor risiko, når man er uopmærksom”, siger Lisbeth Sahl, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Senest har kampagnen „Læg mobilen – så er du lægger“ ikke kun opfordret bilister til at droppe den håndholdte mobil, men også passagererne til at blande sig og sige fra, så flere lægger mobilen, når de kører. Målet er at gøre det lige så socialt uacceptabelt at være uopmærksom bag rattet, som det er at køre spritkørsel.

Køb holder til mobiltelefon hos FDM
FDM shop

Styr uden om mobilen

Sådan bliver du håndfri

  • Tilslut telefonen trådløst til bilen med bluetooth, så du bl.a. kan tale håndfrit med lyd fra telefonen over bilens lydanlæg.
  • Har din bil Apple CarPlay eller Android Auto, kan du koble mobilen til og bruge udvalgte apps på bilens trykskærm, bl.a. til telefoni.
  • Kan din telefon bruges til biler med MirrorLink eller Screen Mirror, kan du „spejle“ din mobiltelefon i bilens infotainmentskærm og ringe derfra.
  • Er der ikke mulighed for at forbinde mobilen til bilen, kan du montere en mobilholder eller købe en bluetooth-højttaler til mobilen.

Men inden fingerfletning med mobilen bliver lige så ildeset som spritånde på førersædet, kan man starte med sig selv og træffe nog­le bevidste valg – at tage kontrol over mobilen i stedet for at lade mobilen tage kontrollen.

”Vi har alle sammen brug for anerkendelse og opmærksomhed”, siger Imran Rashid, inden en deltager i den primært jyske forsamling påpeger, at det vist mest gælder sjællændere.

”Nej, for det er vist ikke kun sjællændere, der er på Facebook. Alle bliver fristet, for de her tje­nester og spil er designet ud fra vi­den om, hvordan hjernen funge­rer, og hvad der gør dig afhængig af produktet. Vi vil gerne bekræf­tes, og det hjælper de sociale me­dier os med.”

Brug din viljestyrke

Men man kan tage et aktivt valg og udsætte behovet for at se på sin mobiltelefon.

”Din bilkørsel er aldrig mere sikker end din evne til at bruge din sunde fornuft. Med dine dår­lige vaner under bilkørslen som at tjekke SMS’er osv. har du ten­dens til at overvurdere egen kon­trol og undervurdere de kompli­kationer, der kan opstå”, påpeger Imran Rashid.

Hans forslag til at gøre det nemmere at lade mobilen ligge er bl.a. at sætte den på flyfunk­tion, slå notifikationer fra eller lægge den ude af syne og række­vidde. Man bør også undgå kom­plicerede samtaler, selvom man taler håndfrit, da de også forstyr­rer din evne til at holde fokus på bilkørslen.

Et andet råd er at sætte et bille­de op af de vigtigste ting i dit liv et synligt sted i bilen, så du altid kan bruge dem som en gyldig grund til at køre sikkert.