Pas på sporvognen: Den kan ikke dreje og bremser dårligt

Endnu en dansk by har fået skinnebåret trafik i gaderne. Med åbningen af Odense Letbane er der endnu en medtrafikant at holde øje med. Allerede inden åbningen havde der været 7 sammenstød med letbanetog. Park & Ride-station gør det muligt for bilister at stige på letbanen.

Odense Letbane. Foto: Lasse Olsson
Trafik

Små tog er begyndt at køre i gaderne i Odense, efter at byen som den anden i Danmark har sat en letbane i drift.

Og selv om den moderne sporvogn til dels kører på sit eget område, er der mange steder, hvor bilister skal dele vejen med de 60 ton tunge tog, særligt i kryds.

Lige som i Aarhus kræver den nye trafikant tilsyneladende lidt tilvænning, for alene i testperioden har der ifølge Odense Letbane været syv kollisioner med letbanetog, alle dog kun med materielle skader.

Letbanen i Odense kører for det meste på sit eget område, men krydser den øvrige trafik masser af steder. Foto: Lasse Olsson
Letbanen i Odense kører for det meste på sit eget område, men krydser den øvrige trafik masser af steder. Foto: Lasse Olsson

Kan ikke undvige

Letbaneføreren kan i sagens natur ikke dreje og undvige, og togets bremseevne er forholdsvis dårlig i forhold til f.eks. en bil, men bedre end traditionelle tog. Så hvis en bil f.eks. holder på tværs af skinnerne, eller kører ind foran toget, kan letbanen have svært ved at nå at stoppe.

Letbanen har ’grøn bølge’ gennem byen, så den ikke skal holde for rødt mere end højst nødvendigt.

- Som bilist er du måske vant til, at du godt kan snige dig over i et lyskryds, selvom der er gult. Med letbanen bliver det særlig vigtigt, at du standser for gult, så du ikke risikerer at ’hænge’ ude i krydset, når letbanen kører forbi, gør letbaneselskabet opmærksom på.

Odense Letbane blev indviet 28. maj under stor festivitas. I begyndelsen er det gratis at benytte letbanen. Turen mellem de to endestationer tager 42 minutter.
Odense Letbane blev indviet 28. maj under stor festivitas. I begyndelsen er det gratis at benytte letbanen. Turen mellem de to endestationer tager 42 minutter.

Det er også vigtigt at respektere et eventuelt svingforbud og at stoppe bag stopstregen.

Letbanetog skal følge færdselsloven, når de kører på vejarealer, men har særlige signaler, i stil med bus-signaler.  Letbanen vil altid have grøn pil, når den krydser en vej eller sti, og den krydsende trafik vil have rødt lys.

Tag en tur i letbanens førerrum (3 minutters video)


FDM: vigtigt at være opmærksom

- Erfaringerne fra Aarhus viser, at det er særdeles vigtigt, at man som bilist er ekstra opmærksom omkring letbanen, påpeger chefkonsulent i FDM, Dennis Lange.

Letbaneselskabet har lavet denne kampagne om den nye trafikant. Den er mest rettet mod bløde trafikanter. Det bedste råd til bilister er at tage lyssignalerne helt alvorlige.
Letbaneselskabet har lavet denne kampagne om den nye trafikant. Den er mest rettet mod bløde trafikanter. Det bedste råd til bilister er at tage lyssignalerne helt alvorlige.

- Det skal man, så man dels ikke kommer i vejen for letbanen, dels for at man ikke får forvildet sig ind på letbanens spor. Kommer det til et sammenstød, vil det altid være bilen det går værst ud over, siger han.

Langs letbanen er grænsen mellem sporet og den øvrige trafik markeret af en kraftig kantsten. Toget er bredere, end man måske tror, og når man kommer inden for kantstenen, er man inde på det areal, hvor man kan risikere at blive ramt af toget, hvis man er uopmærksom.

Parkér & Rejs-anlæg

Den lille forhøjning langs skinnerne markerer, hvor langt ud til siderne at letbanetoget fylder.
Den lille forhøjning langs skinnerne markerer, hvor langt ud til siderne at letbanetoget fylder. Foto: Lasse Olsson

Det er muligt for bilister at stige om til letbanen, da der er parkér- og rejs-anlæg nær begge endestationer.

Det største ligger i Hjallese tæt ved motorvejsfrakørsel 50, Odense SØ, hvor der er næsten 800 gratis p-pladser og mulighed for at lade elbiler. Herfra er der godt 20 minutter til centrum.

Ved letbanens nordlige endestation, Tarup, er et mindre parkeringsanlæg med plads til godt 60 biler.

Letbanetogene, der kan veje op til 60 ton og er 32 meter langt, har en tophastighed på 70 km i timen, men der gælder lavere fartgrænser mange steder.
Letbanetoget, der kan veje op til 60 ton og er 32 meter langt, har en tophastighed på 70 km i timen, men der gælder lavere fartgrænser mange steder.

Mange år undervejs

Anlægsarbejdet har stået på i syv år, efter at forundersøgelser var sat i gang i 2010. Åbningen er blevet forsinket i halvandet år i forhold til planerne.

Letbanen er knap 15 km lang, og togene kører kl. 5-24, og i dagtimerne er der otte tog i timen i hver retning.

 

Vil du modtage FDMs nyhedsbreve?

Tilmeld dig vores nyhedsbreve, hvis du vil holde dig orienteret om bilnyheder og forbrugerhistorier om livet som bilist.

Få FDMs nyhedsbreve