Fakta om FDM

Viden

De væsentligste fakta om FDM, Danmarks største interesseorganisation for bilejere.

Fakta om FDM
 • FDM er Danmarks største interesseorganisation for bilejere.
  • FDM har 235.000 husstande som medlemmer.
  • FDM arbejder bl.a. for afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, mere hensynstagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugersikkerhed.
  • FDM driver desuden test og bilsyns centre, køretekniske anlæg, rejsebureau, og campingpladser over hele landet.
  • FDM driver også forsikringsselskab via FDM Forsikring og tilbyder vejhjælp.
  • Vi tilbyder rådgivning til vores medlemmer i forbrugermæssige, juridiske eller tekniske spørgsmål, ligesom organisationen tilbyder at føre flere af medlemmernes sager ved domstolene på vegne af medlemmerne.
  • FDM udgiver bladet Motor, som med 410.000 læsere er Danmarks største bilblad.
  • FDM sidder med i en række råd og nævn herunder:
  • Rådets for Sikker Trafiks forretningsudvalg
  • Færdselssikkerhedskommissionen
  • Regionale færdselssikkerheds råd
  • Transportministeriets tænketank for persontransport
  • Forbrugerforum
  • Forbrugerklagenævnet
  • Justitsministeriets arbejdsgruppe for bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet
  • Transportens innovationsnetværk
  • Ankenævn for biler
  • Dansk Kørelærer Union
  • Campingrådet
  • FIA (herunder er FDM som én ud af 8 europæiske klubber med i bestyrelsen for Euroboard, som fastlægger FIAs europæiske interessevaretagelse)
  • ARC (europæisk vejhjælps samarbejde)
  • FDM har knap 400 ansatte.
Af
FDM
FDM