Fakta om FDM

De væsentligste fakta om FDM, Danmarks største interesseorganisation for bilejere.

Fakta om FDM
Viden
 • FDM er Danmarks største interesseorganisation for bilister
 • FDM har 269.000 husstande som medlemmer.
 • FDM arbejder bl.a. for afvikling af registreringsafgiften, bedre trafiksikkerhed, mere hensynstagen til miljøet, bedre infrastruktur og bedre forbrugersikkerhed.
 • FDM driver test- og bilsynscentre, køretekniske anlæg og rejsebureauet FDM travel.
 • FDM tilbyder vejhjælp via FDM vejhjælp.
 • FDM formidler forsikringer til sine medlemmer under navnet FDM Forsikring
 • FDM tilbyder rådgivning til alle medlemmer i forbrugermæssige, juridiske eller tekniske spørgsmål, ligesom vi tilbyder at føre flere af medlemmernes sager ved domstolene på vegne af medlemmerne.
 • FDM udgiver bladet Motor, som med 398.000 læsere er Danmarks største bilmagasin.
 • FDM har ca. 300 ansatte

Råd og nævn

FDM sidder med i en række råd og nævn herunder:

 • Rådet for Sikker Trafiks forretningsudvalg
 • Færdselssikkerhedskommissionen
 • Regionale færdselssikkerheds råd
 • Transportministeriets tænketank for persontransport
 • Forbrugerforum
 • Forbrugerklagenævnet
 • Justitsministeriets arbejdsgruppe for bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet
 • Transportens innovationsnetværk
 • Ankenævn for biler
 • Dansk Kørelærer Union
 • FIA (herunder er FDM som én ud af 8 europæiske klubber med i bestyrelsen for Euroboard, som fastlægger FIAs europæiske interessevaretagelse)
 • ARC (europæisk vejhjælps samarbejde)

Læs også: FDMs historie