FDMs historie

FDM så verdens lys som de danske bilisters interesseorganisation i 1909.

Tidlig masseproduktion af biler
Viden

FDM er en privat, uafhængig og tværpolitisk forening, som blev stiftet i 1909. Bladet Motor var startet allerede i 1906, og det var Motors daværende redaktør, der fik idéen til den ny forening.

Begrundelsen var, at Rigsdagen i 1908 havde vedtaget en automobillov, som var klart bilfjendtlig. Foreningens eneste formål var derfor at fremtvinge rimelige vilkår for landets bilejere, så de blandt andet fik lov til også at køre på bivejene.

Myndighederne interesserede sig endnu ikke for færdelssikkerhed, så fra 1911 begyndte FDM som de første at opsætte færdselstavler - et arbejde, der fortsatte frem til 1948. I 1911 indgik FDM også sin første aftale om rabat på benzin og forsikringer til medlemmer.


FDM vokser

FDM har vokset betragteligt som organisation siden bilens barndom hvor foreningen blev stiftet.
FDM har vokset betragteligt som organisation siden bilens barndom hvor foreningen blev stiftet.

I 1920 oprettedes turistafdeling samt teknisk og juridisk afdeling, og i 1928 blev foreningen udbygget med et rejsebureau. Den første campingplads blev etableret i 1926, og FDMs færgeselskab var direkte anledning til, at DSB indsatte automobilfærger på Storebælt. Udviklingen til moderne forbrugerorganisation accelererede kraftigt i 60'erne, hvor en vidtfavnende medlemsservice blev udbygget, og man engagerede sig kraftigt i i den trafikpolitiske debat.

I dag er FDM en anerkendt bilistorganisation med 254.000 medlemmer. FDM er både en medlemsforening, der tilbyder en lang række fordele til medlemmerne, og en trafikpolitisk organisation med politisk indflydelse.