Betingelser for Ta'Med

Her kan du læse brugerbetingelserne for app'en Ta'Med.

1. Indledning

1.1.    Ta'Med tilbydes i Danmark af FDM.
1.2.    Ved at downloade Ta'Med accepterer du disse brugerbetingelser. 
1.3.    Hvis du ikke kan acceptere disse brugerbetingelser, bedes du slette din profil og afinstallere Ta'Med.
1.4.    FDM forbeholder sig ret til at ændre disse brugerbetingelser. FDM vil kommunikere enhver ændring af disse brugerbetingelser til dig per e-mail og push-besked. Ændringen vil ligeledes fremgå af FDMs hjemmeside. Du vil, ved din fortsatte brug af produktet efter at være blevet underrettet om ændringen, give dit samtykke til ændringen. 

2. Definitioner

Visse termer, der skrives med stort og anvendes i disse brugerbetingelser, skal forstås, som de defineres. De definerede termer har følgende betydninger:
"Chauffører" henviser til Brugere, der bruger Ta'Med til at tilbyde Ture.
"Passagerer" henviser til Brugere, der bruger Ta'Med til at få et lift (også Medrejsende).
"Tur" henviser til en samkørselstur mellem Brugere, som bliver faciliteret gennem Ta'Med.
"Bruger" eller "du" henviser til enhver juridisk person eller enhed der tilgår eller bruger Ta'Med.
"FDM" eller "vi" eller "os" henviser til FDM – Firskovvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark. 
"Ta'Med" henviser til mobilapplikationen, der er tilgængelig på Google Play Store og Apple App Store.
"Wallet" er et in-app system, hvor Chaufføren får betalingen for Turen.
"Kompensation" henviser til beløbet som Chaufføren modtager for at tage en Passager med. 
"Turverificering" henviser til verificeringsprocesserne, som fastslår at Passageren og Chaufføren begge to er i bilen under kørslen, samt at de har kørt hele turen sammen. 

3. Tilmelding og lukning af konto

3.1.    For at benytte Ta’Med skal du være fyldt 15, registrere dig i appen samt vedligeholde din personlige profil. 
3.2.    Profiloprettelsen kræver, at du indtaster dit fulde navn, dit personlige telefonnummer, et kodeord og en e-mailadresse, som du bruger aktivt, da vi bruger disse oplysninger til at holde kontakt med dig og sende dig servicemeddelelser, herunder opdateringer af disse brugerbetingelser. 
3.3.    Du må benytte Ta’Med, så længe den er i drift i Danmark, og du har en gyldig profil. 
3.4.    Vil du lukke din konto, skal du anmode om det ved at benytte funktionen ”slet konto” i hjælpemenuen i appen. 

4. Status for Ta'Med

4.1.    FDM yder ikke transporttjenester og er dermed ikke et trafikselskab eller en transportudbyder.
4.2.    FDM tilbyder en teknologisk platform, information og en metode til at forbinde Chauffører og Passagerer, som vil køre sammen. 
4.3.    FDM er ikke og vil ikke agere som agent for Brugerne.
4.4.    Det er op til Chaufføren at beslutte, om denne ønsker at tilbyde en Tur til en Passager, når Chaufføren kontaktes gennem Ta'Med. 
4.5.    Det er op til Passageren at beslutte, om denne ønsker at acceptere et tilbud om en Tur fra en Chauffør.
4.6.    Alle Ture, opsamlings- og destinationspunkter skal på forhånd aftales gennem Ta'Med (inklusiv gennem appens chatfunktion). Chauffører må ikke opsamle passagerer et sted, der ikke er aftalt via Ta'Med.
4.7.    Ta'Med dækker udelukkende leveringen af en teknologisk platform, der tillader Brugere at tilbyde ikke-kommerciel samkørsel i en privat kontekst. Aktiviteter mod betaling eller godtgørelse i enhver erhvervsmæssig sammenhæng er ikke tilladte. Den eneste kompensation for samkørsel, hvor en privat chauffør tilbyder et tomt sæde i hans/hendes bil til en passager, er deling af omkostningerne, der er forbundet med Turen, og som ville forekomme, selv hvis rejsen ikke blev delt med andre passagerer.
4.8.    En Chauffør må under ingen omstændigheder opnå kommercielle eller erhvervsmæssige fordele gennem brugen af Ta'Med. Chaufføren må ikke yde yderligere tjenester til passageren, såsom pakkelevering eller andre kommercielle tjenester. 
4.9.    Det understreges overfor Brugerne at brug af Ta'Med og tilbud af Ture mod betaling eller belønning, som ikke respekterer punkt 4.5, 4.6 og 4.8, kan være ulovligt og udløse retstiltag i henhold til gældende lovgivning. 
4.10.    Ethvert brud på ovennævnte betingelser vil give anledning til øjeblikkelig suspension af brugerkontoen. Fremtidig brug af Ta'Med kan også begrænses.

5. Adfærdskodeks 

5.1.    Ta’Med er en platform, som hjælper private personer med at møde hinanden og aftale at køre sammen. For at facilitere en god dialog og gensidig respekt mellem Brugerne skal følgende adfærdskodeks respekteres. 
5.2.    I Ta'Med er Brugerne forpligtede til at behandle andre, som de ønsker at blive behandlet selv. Brugerne skal være rimelige og ærlige på alle tidspunkter, drage omsorg for sikkerheden på vejene, opføre sig selskabeligt over for hinanden og nyde den fælles Tur.
5.3.    Er en Bruger vidne til ulovlig eller upassende opførsel fra en anden Bruger, opfordres Brugeren til at informere FDM om dette ved at skrive til tamed@fdm.dk eller bruge chat-funktionen i appen. 

5.4.    Alle Brugere forpligter sig til: 
•    at bruge deres rigtige navn og holde deres personlige data opdateret. Anonym deltagelse i Ta'Med er ikke tilladt. Brugerne skal opgive deres rigtige telefonnummer og må under ingen omstændigheder oprette to profiler med det samme telefonnummer. En brugerkonto må ikke oprettes på vegne af en anden person. Brugerne accepterer, at FDM ikke foretager yderligere kontrol, og FDM vil derfor ikke være ansvarlig i tilfælde af, at oplysninger fra en anden Bruger er falske, ufuldstændige, unøjagtige, vildledende eller svigagtige.
•    ikke at bruge, opbevare, behandle eller offentliggøre data indsamlet om andre Brugere gennem Ta'Med (såsom, men ikke begrænset til, profilbillede, navn, nummerplade, telefonnummer, e-mail mv.) uden den pågældende Brugers forudgående, skriftlige samtykke.
•    at beskytte deres personlige log-in til Ta'Med mod uønsket adgang af en tredjepart og ikke dele deres personlige log-in-oplysninger med andre.
•    ikke at bruge Ta'Med til andre formål end samkørsel. Det er ikke tilladt for Chauffører at yde andre tjenester til brugerne (såsom pakkelevering, taxikørsel mv.).
•    ikke at bruge Ta'Med til at overføre penge fra Passagerer til Chauffører udover bidraget til Chaufførens kørselsudgifter som tilladt af loven.  
•    ikke at bruge Ta'Med til at overføre kontante forskud.
•    ikke at bruge Ta'Med med et kreditkort eller en bankkonto udstedt i et andet navn end det brugernavn, der er registreret i Ta'Med.
•    at samarbejde med FDM i en undersøgelse af svigagtig aktivitet og bekræfte deres identitet, når dette er nødvendigt.

5.5.    Chauffører forpligter sig desuden til:
•    at respektere passagerer på samme vis, som de ønsker selv at blive respekteret.
•    at optræde punktligt og informere passagerer rettidigt i tilfælde af forsinkelse eller hindring på den Tur, de tilbyder.
•    aldrig at køre under påvirkning af alkohol eller narkotika.
•    ikke at brug håndholdt telefon under kørslen.
•    kun at tilbyde Ture med deres egen bil, som de har registreret i Ta'Med (”Køretøj”).
•    ikke at medtage flere Passagerer, end køretøjets registrering tillader.
•    at have deres kørekort på sig som foreskrevet af loven, samt fremvise dette til Passageren, hvis anmodet herom.

5.6.    Passagerer forpligter sig desuden til: 
•    at behandle deres Chauffører respektfuldt på alle tidspunkter.
•    at vente på Chaufføren til tiden på det aftalte sted og være synlige.
•    at informere Chaufføren i god tid i tilfælde af forsinkelse eller hindring.
•    at respektere bilen og al anden ejendom tilhørende Chaufføren og behandle dette med særlig omhu.
•    altid at bruge sikkerhedssele.
•    altid at sørge for, at chaufføren har modtaget sin betaling, ved at trykke på knappen ”verificér”, inden de forlader bilen, hvis Turen har været reklameret som en Tur mod betaling. 

6. Forsikringsforhold og køretilladelse

6.1.    Chaufføren skal have alle forsikringer, som er krævet af loven, på plads, herunder en ansvarsforsikring der dækker Passagererne på den Tur, der udbydes eller bookes gennem Ta’Med. Chaufføren giver samtykke til, at han eller hun, hvis Passageren beder om det, vil forsyne Passageren med dokumentation for gyldigheden af sin forsikring forud for Turen. 
6.2.    Chaufføren skal have et gyldigt kørekort samt ret til at bruge køretøjet. Køretøjet skal have bestået alle lovpligtige kontroller og have tilladelse til at færdes på offentlig vej. 
6.3.    Det er op til den enkelte Chauffør og Passager at bekræfte overfor hinanden, at Chaufføren er dækket af gældende forsikring for samkørsel, har gyldigt kørekort, og at køretøjet har bestået alle lovpligtige kontroller. 
6.4.    Chaufføren og Passageren er klar over, at almindelige, ikke-kommercielle forsikringspolicer kan nægte at dække tab eller skade, i tilfælde af at Chaufføren har opnået, eller har forsøgt at opnå, fortjeneste. 
6.5.    Chaufføren forpligter sig derfor til at beregne sine samlede udgifter forbundet med kørsel i sin bil og garantere, at det samlede bidrag til omkostninger, han/hun får gennem Ta’Med, ikke resulterer i fortjeneste. Ta'Med giver Chaufføren mulighed for at tilbyde Turen gratis i tilfælde af tvivl.

7. Betaling mellem Brugerne

7.1.    Chaufføren kan vælge at tilbyde en Tur gratis eller mod betaling. 
7.2.    Medmindre andet fremgår, skal Brugerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos Ta’Med, som fremstår, når Passageren accepterer Turen. Det er ikke tilladt at aftale andre priser.
7.3.    For at betale skal Passageren følge de retningslinjer oplyst i Ta’Med’s FAQ og i beskederne, som følger Turens bekræftelse. 
7.4.    Fejler den anviste betalingsmetode under den pågældende Tur, skal Chaufføren og Passageren straks underrette FDM ved at benytte hjælpemenuen i appen.   

8. Servicegebyr 

8.1.    FDM kan opkræve et servicegebyr for at stille Ta’Med til Brugernes rådighed. FDM har valgt ikke at opkræve et servicegebyr foreløbigt men det kan visse sig at blive nødvendigt at indføre et servicegebyr på et senere tidspunkt. FDM vil stræbe efter at holde servicegebyret så lavt som muligt for at støtte samkørsel i Danmark.  
8.2.    Størrelsen og sammensætning af servicegebyret vil til enhver tid stå i Ta’Med’s FAQ under ”Gebyr”.
8.3.    Brugerne bliver underrettet om en eventuel ændring af servicegebyrets størrelse, minimum 30 dage før den indføres, så de kan overveje, om de fortsat ønsker at benytte Ta’Med. 
8.4.    Prisen oplyst til Passageren, når Passageren anmoder eller bekræfter Turen, er inklusive servicegebyr.
8.5.    Servicegebyret opkræves automatisk, når Passageren betaler for Turen. Chaufføren får betaling for Turen fratrukket servicegebyret.

9. Wallet og betaling

9.1.    FDM faciliterer betalingen af Turen mellem Passagerer og Chauffører gennem appen.
9.2.    Forud for en Tur skal brugerne indtaste deres betalingsoplysninger og/eller bankoplysninger i appen. 
9.3.    Når en Passager betaler en chauffør, debiteres beløbet på Passagerens betalingskort og tilskrives Chaufførens Wallet minus eventuelt servicegebyr. 
9.4.    Eventuelle refunderinger kan kun ske til kontoen, som er knyttet til kreditkortet, der blev brugt til betalingen.
9.5.    Brugerne får udbetalt det beløb, som står i deres Wallet, en gang om måneden, hvis beløbet overstiger minimumsgrænsen for udbetalingen. Minimumsgrænsen vil til enhver tid fremgå i appens FAQ. Hvis beløbet er under minimumsgrænsen, vil beløbet bliver overført til den efterfølgende måned indtil det kommer over minimumsgrænsen. 

10. Turverificering

10.1.    For at kunne fastlægge at en Tur har faktisk fundet sted mellem en Chauffør og en/flere Passagerer foretager appen to typer Turverificeringer. Dette bruges for at fastlægge Brugernes rettighed til Kompensationen og eventuelle andre belønninger. 
10.2.    Turverificering gennem telefonen: Passageren skal bekræfte at han/hun er i bilen under turen ved at trykke på knappen ”verificér”, når turen er i gang. 
10.3.    Turverificering gennem serveren: Efter turen er afsluttet verificerer systemet at både Chaufføren og Passagerne var sammen under turen, ud fra de registrerede GPS-data. 
10.4.    Hvis en eller begge Turverificeringer fejler, vil Kompensationen hverken blive opkrævet på Passagerens betalingskort eller krediteret på Chaufførens Ta’Med-konto

11. Forholdet mellem Brugere

11.1.    Ture betragtes som tjenester mellem Brugere. Der indgås ingen kontrakt mellem Chauffører og Passagerer, og Ta'Med må ikke misbruges til at facilitere kontrakter mellem Brugere. Krav rejst mod FDM kan ikke baseres på et sådant misbrug. 

12. Ansvarsfraskrivelse og forbehold 

12.1.    Generelle regler for juridisk ansvar gælder for Brugere af Ta'Med. Derfor skal alle krav mellem Brugere i relation til Ta'Med løses direkte mellem Brugerne. I tilfælde af en tvist kan FDM forsøge at facilitere en aftale mellem Brugerne, men er ikke ansvarlig for, at en løsning nås. I tilfælde af en retstvist mellem Brugere, eller hvis en Bruger får kendskab til misbrug af Ta'Med eller en adfærd, der er til skade for andre Brugere, forpligter Brugeren sig til at informere FDM øjeblikkeligt gennem chat-funktionen i appen.

13. Ansvarsfraskrivelse og forbehold 

13.1.    FDM påtager sig intet ansvar og ingen erstatningspligt i relation til transportydelser ydet af en Chauffør til en Passager gennem Ta'Med.
13.2.    Ta'Med er udelukkende en platformsudbyder og er således ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skade, som Brugere kan pådrage sig ved brug af Ta'Med. FDM er således ikke ansvarlig for en Brugers adfærd, men kan træffe passende foranstaltninger for at håndtere uhensigtsmæssig adfærd blandt Brugere.
13.3.    FDM kan på ingen måde gøres ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af, at oplysningerne fremvist i Ta’Med er urigtig eller mangelfulde, herunder særligt tekst, information eller links, som er indrykket af Brugerne eller som kommer fra eksterne kilder. Alle Brugere skal udvise omhu forud for interaktion med andre Brugere (herunder ved accept af Ture og deling af udgifterne via Ta'Med).
13.4.    Appen linker til eksterne kilder og tjenesteudbydere, som kan tilbyde informationer eller produkter, der er relevante for Brugeren (f.eks. om benyttelse af kollektiv trafik, om rabatter på produkter til bilen; m.m.). FDM kan på ingen måde gøres ansvarlig for disse informationer eller produkter, samt for konsekvenserne af Brugerens benyttelse af disse. 
13.5.    FDM kan ikke drages til ansvar for Ta’Med’s tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af Ta’Med’s funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.
13.6.    FDM kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.
13.7.    FDM forbeholder sig retten til at ophøre med at understøtte ældre operativsystemer. 
13.8.    Ved misbrug af appen forbeholder FDM sig ret til at blokere brugere fra at benytte appen. Desuden forbeholder FDM sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere brugerens korrespondance med andre brugere via platformen for at fastlægge et eventuelt misbrug.

14. Immaterielle rettigheder

14.1.    Alle rettigheder til indhold på Ta’Med tilhører FDM og/eller FDM's samarbejdspartnere og må ikke kopieres, sælges, distribueres eller gengives uden forudgående indhentelse af FDM's skriftlige tilladelse.

15. Privatliv

15.1.    FDM tager Brugernes privatliv alvorligt og overholder gældende lovgivning om privatliv og databeskyttelse. For mere information om, hvordan FDM håndterer Brugernes personoplysninger i Ta’Med henvises til FDMs privatlivspolitik

16. Lovvalg

16.1.    Disse brugerbetingelser er underlagt, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark, uden hensyn til konflikt mellem lovbestemmelser.

17. Ændringer af disse betingelser

17.1.    FDM forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.
17.2.    I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil Brugerne blive informeret via e-mail og push-beskeder. Ændringen vil ligeledes fremgå af FDMs hjemmeside. Brugeren accepterer ændringerne ved at fortsætte med at bruge Ta’Med efter at være blevet informeret om ændringen. Er Brugeren uenig med ændringerne, sletter Brugeren sin konto ved at følge instrukserne for sletning af konto i Ta’Med. 
 

18. Kontakt

FDM
Firskovvej 32
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 70 13 30 40
E-mail: TAMED@fdm.dk
Hjemmeside: https://www.fdm.dk/ta-med
CVR-nr.: 10376718