FDM som arbejdsplads

Her kan du læse mere om de mange forskellige fagligheder, vi er i FDM, og om hvordan vi arbejder med kompetenceudvikling og trivsel.

Medarbejdere i FDM

I FDM er vi ca. 300 fastansatte og mere 100 timelønnede fordelt på knap 30 lokationer i Danmark. Vi er mange forskellige faggrupper, som arbejder for at yde det bedste for vores medlemmer og kunder. Det gør vi ved at tilbyde juridisk, teknisk og økonomisk rådgivning, politisk interessevaretagelse, et fordelsprogram, vejhjælp og forsikring samt ved at teste og syne biler.

 

Medarbejdere holder hver deres tandhjul

Mange fagligheder samlet om de samme mål

Vi formidler vores viden om alt det, der har med biler og bilisme at gøre. Det gør vi i medlemsbladet Motor, på fdm.dk, via podcast og på diverse sociale platforme. Dertil har vi to køretekniske anlæg, hvor både nye og erfarne bilister kan prøve kræfter, ligesom vi har flere rejsebutikker, hvor vi skræddersyr drømmerejser.

Vi har selvfølgelig også de traditionelle stabsfunktioner såsom IT, marketing, økonomi og HR, hvor de arbejder for at skabe et digitalt og organisatorisk set-up, som understøtter de mange indsatser i FDM. Samlet udgør vi et meget mangfoldigt fagligt miljø med både specialister og generalister.

Vi er et videnhus, hvor det at holde os opdateret og være nysgerrige på ny viden, nye tendenser og ny teknologi er en stor del af vores arbejde. Derfor lægger vi også stor vægt på intern og ekstern videndeling samt kompetenceudvikling.

Lige nu befinder vi os desuden i en tid, hvor vi skal finde og implementere gode løsninger i forhold til f.eks. grøn omstilling og digitalisering, og du kan som medarbejder få mulighed for at påvirke og bidrage både i det store og det små.

Glad person sidder ved computer på kontor

Hos os har du mulighed for at udvikle dig

I FDM er vi ambitiøse, og derfor er viden og kompetenceudvikling en naturlig del af hverdagen.  Som medarbejder vil du derfor opleve en kultur, hvor vi opsøger viden, og det forventes, at du holder dig opdateret på de nyeste tendenser inden for dit fagområde.

Derfor vil du også opleve god mulighed for at deltage i kurser, webinarer, workshops og/eller netværk. Her er vi optaget af, at du som medarbejder får mulighed for at anvende din nye viden i din opgaveløsning.

Du vil også opleve en kultur, hvor vi deler vores viden internt, og vi har en række videnfora, bl.a. et månedligt onlinemøde hvor medarbejdere og ledere fortæller om udvalgte projekter, lanceringer og evalueringer, så alle ved, hvad der sker i FDM.

Vores administrerende direktør holder desuden løbende online informationsmøder sammen med resten af direktørgruppen for at give en status på, hvordan vores nøgletal, projekter og strategiske satsninger performer, ligesom direktørgruppen udsender en ugentlig fredagshilsen med nyt om stort og småt.

Tre FDM-medarbejdere i samtale

Vi arbejder målrettet med medarbejdernes trivsel

I FDM arbejder vi målrettet med vores medarbejderes trivsel, og vi vægter muligheden for at tilgodese både arbejds- og privatliv højt.

Til at understøtte dette arbejde udfører vi kvartalsvise trivselsmålinger med dertilhørende opfølgende trivselsdialoger i afdelingerne. 

For os starter den gode trivsel med spændende og udviklende opgaver, som udføres i et godt samarbejde med kollegaer og leder, med en balance i arbejdsliv og privatliv og med et engagement i organisationens mål og ambitioner.

Det er derfor disse områder, som vi måler og følger op på i vores trivselsmålinger. 

Vi har valgt at måle trivslen flere gange om året, fordi vi betragter det kontinuerlige fokus på trivslen som centralt for, at vi kan fortsætte med at være en attraktiv og udviklende arbejdsplads.

Herigennem får vi ikke kun snakket om hvad vi skal, men også hvordan vi skal gøre det, og hvordan vi sikrer høj trivsel undervejs.

 

 

For at give inspiration til trivselsdialogerne i afdelingerne afholder vi f.eks. eksterne trivselsoplæg, der arrangeres afdelingsdage, teamworkshops, ligesom der er jævnlige 1:1-møder mellem ledere og medarbejdere, hvor trivsel er et naturligt punkt på dagsordenen.

Endelig har vi også en lang række sociale aktiviteter, som også er med til at styrke kollegaskabet og trivslen.

→ Sociale aktiviteter i FDM