Stina Glavind, portræt og citat

Vi har sat vores administrerende direktør stævne for at få hendes beskrivelse af FDM som arbejdsplads.

Læs med herunder, og bliv klogere på, hvem vi er, og hvad der ifølge Stina gør os til en særlig arbejdsplads. Få også hendes bud på, hvad vi skal have fokus på for fortsat at være en attraktiv arbejdsplads, samt hvilke gode råd Stina har til vores nye medarbejdere.

 

Skillestreg

FDMs vigtigste opgave er  

... at være til for vores 269.000 medlemmer. Vi har eksisteret i mere end 100 år, og fordi vi har fulgt udviklingen af persontransporten gennem tiderne, er vi dem, der ved mest om de danske bilister, deres adfærd, og hvad der er vigtigt for dem.

Samtidig er vi også specialister i rammerne og lovgivningen omkring de danske bilister, og derfor har vi en vigtig rolle og et stort ansvar i at sikre, at Danmark og de danske bilister bliver hjulpet bedst muligt gennem de transformationer, der sker, f.eks. i forhold til den grønne omstilling. Danskerne skal køre i den bil, der giver mening for dem, men vi skal også hjælpe med at sikre, at den grønne omstilling sker bedst muligt, hurtigst muligt og med mest mulig mening for den enkelte.

Vores arbejde bærer generelt præg af et stort samfundsansvar, hvor vi både arbejder for den enkelte bilist og for den samlede biliststand i Danmark.   

FDM er særlig fordi  

... vi både er en forening og forretning.

Vi har en stor samfundsmæssig rolle, hvor der bliver lyttet til os, fordi vi er troværdige, objektive og faktabaserede med stor indsigt i den danske biliststand og rammerne for bilisme.

Samtidig er vi også erhvervsdrivende, hvor vi bl.a. tilbyder vores medlemmer økonomiske fordele og forsikringer, og den balance lykkes vi rigtig godt med, fordi vi også internt holder en armslængde mellem ting og ikke blander dem sammen. 

I FDM bliver du en del af en arbejdsplads, hvor

... alle de, som arbejder her, er meget engagerede.

Vi deler værdien om at tage aktiv stilling, og det præger vores hverdag, at vi ønsker at påvirke vores omgivelser med afsæt i viden og data.

Vi arbejder hele tiden på at hjælpe og skabe værdi for vores medlemmer, og som forening forfølger vi ikke kun projekter og initiativer for det økonomiske udbytte, men i lige så høj grad fordi det skaber værdi for vores medlemmer, eller fordi det er det rette at gøre med det samfundsansvar, som vi har.  

For fortsat at være en attraktiv arbejdsplads skal vi i FDM sikre, at

... vores medarbejdere oplever, at de kan udvikle sig i de roller, de har, og at der bliver ved med at være spændende karrieremuligheder for dem.

Vi har mange spændende forretningsben, og vi har flere eksempler på medarbejdere, der har skiftet internt og prøver kræfter med nye udfordringer. Det er rigtig stærkt, og det skal vi fortsat skabe mulighed for. Vi skal også værne om den fleksibilitet, vi allerede vægter højt, så vores medarbejdere har en god balance mellem arbejds- og privatliv.

Og så skal vi blive ved med at fylde i samfundsdebatten, så vores medarbejdere fortsat oplever, at de er en del af en arbejdsplads, der gør en forskel.   

Som ny i FDM vil du opleve en kultur som er

... enormt positiv og engageret.

Da jeg selv startede i FDM, var det tydeligt, at medarbejdere og ledere tænker i at gøre det rigtige og ikke bare fokusere på umiddelbar profit.

Samtidig er kulturen også kendetegnet ved høj professionalisme og et meget højt vidensniveau.

Vores medarbejdere brænder virkelig for det de laver hver især.  

Et godt råd til en ny medarbejder, der har sin første arbejdsdag, er 

... vær nysgerrig! Kom ind, og stil en masse spørgsmål, og brug nogle kræfter på at forstå, hvad FDM er for en organisation.

Personligt mener jeg jo, at vi er lidt af et overflødighedshorn, fordi vi laver så mange forskellige ting, og fordi vi i så høj grad lykkes med mange initiativer, projekter og videndeling.

Og jeg tror også, at andre nye medarbejdere vil blive overraskede over, hvor meget vi egentlig laver her i FDM.