Sådan tager vi mod nye kollegaer

Bliv klogere på hvordan vi sikrer den gode opstart, og hør fra nogle af vores eksisterende medarbejdere, hvordan det har været at starte i FDM.

Medarbejdere i FDM

I FDM arbejder vi målrettet med at tage imod nye kollegaer, for vi er overbeviste om, at en god start er det første skridt henimod, at du føler, at du er landet det rette sted. 
Den gode opstart er i vores øjne én, som hurtigt integrerer dig i de faglige og sociale fællesskaber, og som har blik for at klæde dig på til at løse arbejdsopgaver selvstændigt og i fællesskab allerede efter kort tid. 

 

To medarbejdere i FDM-huset

Vi er forskellige i FDM, og opstarten tilpasses til den enkelte 

I FDM bliver du en del af en medlemsorganisation, hvor mange forskellige fagligheder og specialister arbejder sammen. Fælles for os alle er, at vi brænder for vores fagområde og for at gøre en forskel for vores medlemmer og kunder.

Vi betragter os selv som et videnhus, og derfor er videndeling, nysgerrighed, høje ambitioner og nørderi en del af hverdagen, og vi søger både viden hos hinanden og uden for organisationen.

Det smitter også af på måden, vi tager imod nye kollegaer, da hvert introprogram tilpasses den enkelte medarbejder og afdeling.

Som ny medarbejder i en afdeling med kunde- og medlemskontakt såsom vores medlemsservice, rådgivningsfunktioner, testcentre og rejsebutikker vil du gennemgå et opstartsprogram med udgangspunkt i sidemandsoplæring.

Her vil du bl.a. lære, hvordan vi tager imod vores medlemmer og kunder, hvilke produkter vi tilbyder samt hvilke systemer og arbejdsgange, vi arbejder med.

Du vil også have et par træningsdage på hovedkontoret i Lyngby, hvis du bliver ansat på et af vores testcentre eller rejsebutikker ude i landet. Her vil du få mulighed for at lære flere kollegaer at kende.

Nyopstartet medarbejder med citat

Er du derimod ny medarbejder i en af vores stabsfunktioner eller i en kommerciel rolle, vil du få et opstartsprogram med fokus på hilse-på-møder i egen og andre afdelinger.

Derved bliver du hurtigt i stand til at række ud til interne interessenter og samarbejdspartnere på tværs af organisationen, ligesom du opbygger din forretningsforståelse til gavn for din opgaveløsning.