Om FDM Forsikringer

Information om forsikringsformidling

FDM formidler forsikringer til sine medlemmer under navnet FDM Forsikringer. FDM er registreret som forsikringsformidler i Finanstilsynets register. Du kan få adgang til registret og finde oplysninger om registrerede forsikringsformidlere på Finanstilsynets hjemmeside

Kontakt FDM Forsikringer

Du kan kontakte FDM Forsikringer på telefon:

33 91 66 88

Mandag til torsdag kl. 8-21
Fredag kl. 8-18
Lørdag kl. 9-16

Du kan også kontakte FDM Forsikringer på fdmforsikringer@tryg.dk

www.finanstilsynet.dk

Med sine 269.000 husstande i ryggen, har FDM forhandlet sig til måske Danmarks billigste forsikringer.

Forsikringsgiver er Tryg Forsikring A/S, som FDM har indgået et strategisk samarbejde med. Der er ansat dedikerede FDM Forsikringer rådgivere og forsikringerne sælges under navnet FDM Forsikringer. Selvom det er Tryg Forsikring A/S der står bag FDM Forsikringer, så er der tale om unikke fordele, dækninger og særdeleshed lave priser kun til FDMs medlemmer.
 

Tilsyn og Garantifond

FDM Forsikring varetages af Tryg Forsikring. Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.
 

Klage

Er du ikke enig i en afgørelse truffet af FDM Forsikringer (Tryg), så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du fortsat ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling.

Tryg
Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
https://ankeforsikring.dk

En klage til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt skema, som du kan få i vores Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet for Forsikring. Det koster et mindre beløb at klage til Ankenævnet for Forsikring.

Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.

EU-kommissionens online klageportal kan anvendes til indgivelse af en klage, der vedrører køb af forsikringer, hvis du bor i et andet EU-land. Ved indgivelse af en klage skal du angive mailadressen: tryg@tryg.dk.

Øvrige vilkår for køb af forsikringer hos FDM Forsikringer kan du læse mere om under Vilkår for køb