Repræsentantskabsmøde

FDM afholder årligt repræsentantskabsmøde, hvor deltagerne er de medlemsvalgte repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabsmøde i FDM holdes en gang om året.
Viden

FDMs repræsentantskabsmøde 2020 afholdes i særligt format

Den aktuelle situation vedrørende coronavirus/COVID-19 påvirker også FDM.
Efter indstilling fra FDMs bestyrelse har repræsentantskabet har tilsluttet sig, at FDMs repræsentantskabsmøde 2020 undtagelsesvis afholdes digitalt.

FDMs repræsentantskabsmøde 2020 bliver fortsat afholdt 2.maj 2020.

FDMs årsberetning 2019 vil som altid blive trykt og sendes ud umiddelbart efter påske.

 

Reportage fra repræsentantskabsmødet 2019

FDMs repræsentantskab kunne på det årlige repræsentantskabsmøde se tilbage på et år, der bød på medlemsvækst og det bedste økonomiske resultat i foreningens historie.

67 repræsentantskabsmedlemmer var på plads, da FDMs ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt på Hindsgavl Slot i Middelfart i slutningen af april. De fremmødte kunne sammen med bestyrelsen glæde sig over medlemsvækst og foreningens økonomisk bedste år nogensinde og et år, der samtidig har budt på stor aktivitet i foreningen.

Formanden, Steen Torp-Hansen, Præstø, kunne i sin beretning orientere repræsentantskabet om, at bestyrelsen og ledelsen arbejder målrettet på at forberede FDM til den grønne omstilling, som buldrer afsted i disse år.

"Vi har igangsat et stort udviklingsprojekt, så vi kan sikre, at FDM er en forening for alle bilbrugere, uanset om de kører på fossile brændstoffer eller grøn energi, sagde formanden og tilføjede, at der bliver arbejdet intensivt på at sikre, at FDM kan yde den bedste rådgivning om biler, uanset drivmidler," sagde han.

Steen Torp-Hansen efterlyste i den sammenhæng politiske initiativer, der kan skubbe på den grønne omstilling på bilområdet.

"Det er tydeligt, at et skift fra fossile brændstoffer til eldrift kræver et incitament, som er umuligt at gennemføre, uden at man tager den nuværende afgiftsstruktur op til revision."
 

Bedste årsresultat nogensinde

FDMs administrerende direktør, Thomas Møller Thomsen, fremlagde årets resultat, som var det bedste i foreningens historie. Han understregede samtidig, at en sund økonomi er en forudsætning for at lykkes med de mange tiltag, FDM har i støbeskeen.

Baggrunden for det gode resultat er en engangstransaktion i forbindelse med indgåelsen af et langsigtet strategisk partnerskab omkring et mere fleksibelt forsikringstilbud til FDMs medlemmer.

"Pengene skal ud og arbejde for medlemmerne, så de oplever endnu højere værdi for pengene i medlemskabet," sagde han. 

Han kom i den forbindelse ind på FDMs nye medlemskabsmodel, som vil give alle medlemmer flere fordele, og som vil blive rullet ud til alle medlemmer i løbet af det kommende år.

Læs mere: FDMs repræsentantskab