Repræsentantskabsmøde

FDM afholder årligt repræsentantskabsmøde, hvor deltagerne er de medlemsvalgte repræsentantskabsmedlemmer.

Repræsentantskabsmøde i FDM holdes en gang om året.
Viden

FDMs repræsentantskabsmøde 2024

FDM har afholdt ordinært repræsentantskabsmøde for FDMs repræsentantskabsmedlemmer lørdag d. 4. maj 2024 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.

I overensstemmelse med FDMs vedtægter § 7, stk. 2 var der følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Foreningens reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse med forslag om meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen
 4. Orientering om foreningens aktiviteter
 5. Indkomne forslag, jf. § 7, stk. 3. Vedtagelse af det stillede forslag 5.2 kræver kvalificeret majoritet, jf. vedtægternes § 7, stk. 11
  1.  Ændringsforslag til FDMs trafik- og forbrugerpolitiske program 
  2.  Ændringsforslag til FDMs vedtægter § 6 stk. 3 – aldersgrænse ophæves
 6. Valg af revisor, der skal være statsautoriseret
 7. Eventuelt

Uddrag fra mødet bringes i Motor nr. 5, der udkommer 24. juni 2024.

Repræsentantskabet består af de af medlemmerne valgte repræsentantskabsmedlemmer.

Læs mere: FDMs repræsentantskab