par prøver at forstå strøm

Elpriser for dummies – bliv klogere på din elregning

Leder du efter en nem og overskuelig forklaring på din elregning, finder du svaret her, hvor vi gennemgår de vigtigste begreber

Elselskabet er din leverandør af strøm

Det kan være svært at gennemskue elpriserne. Når du bruger strøm, betaler du både for den strøm du bruger, og for transporten, når strømmen løber gennem det danske elnet. Den opgave er der en række forskellige aktører, der står for. Mange danskere er nok ikke helt klar over, hvordan det hele hænger sammen, og hvad alle de forskellige poster som tariffer og elafgift indebærer. Så læs med her, og få styr på regningen.

I Danmark har vi besluttet, at en forbruger kun skal have én samlet elregning, og den kommer fra det elselskab, du har indgået aftale med. Elselskabet fakturerer dig altså både for strømmen, transporten og elafgiften. Reglerne siger, at alle omkostninger skal være specificeret på din elregning, og derfor kan elregningen, for nogen, opleves ret uoverskuelig. 


Elpris på den rene strøm

Strømmen er den rene vare, der kommer fra en bred vifte af forskellige producenter og takseres i kWh. Det er en engelsk forkortelse for kilowatt-hours. På dansk siger vi kilowatt-timer (kWh) eller til daglig bare kilowatt

Strømpriserne fastlægges af udbud og efterspørgsel på den nordiske elbørs. Det samlede strømforbrug i Danmark påvirker derfor også prisen. Jo flere, der bruger strøm på samme tid, des større er risikoen for, at dyrere energikilder skal i gang med at producere strøm. Vejret har også stor indflydelse på strømprisen. Mængden af billig vindmølle-strøm, der udbydes er fx større, når det blæser.
 

Hvad koster strøm?

Strømmen varierer i pris i løbet af dagen og er ofte dyrest mellem kl. 17-20 og billigst mellem kl. 02 og 04. Nogle dage kan prisforskellen nemt variere med 2 kr. pr. kWh i løbet af en dag. I øjeblikket er strømprisen omkring 1,45 kr. (april 2023).  Tilbage i august 2022 kunne den være svimlende 6 kr. pr. kWh i forskel.

 

Elforbrug i en husstand 

En almindelig husstand i Danmark bruger ca. 4.500 kWh om året, og en lejlighed bruger ca. 1.600-2.000. Har man varmepumpe eller elvarme, bruger man dog betydelig mere strøm. Elvarme kan ende med et forbrug på 10-12.000 kWh på årsbasis. Har du elbil, og bruger den regelmæssigt, kræver den alene 4.000 kWh årligt. Det betyder, at jo mere el man bruger, des større betydning har det, at man får valgt den rigtige elaftale. Det kunne eksempelvis være FDM Strøm.

Vil du vide mere om elforbruget i en familie og som enlig? Læs mere her.

 

Hvad er tariffer?

Tariffer dækker over det man betaler til de selskaber, som står for vedligeholdelse og administration af elkablerne, der fører strømmen ud til danskerne. Her er der to centrale aktører; Energinet og dit lokale netselskab. 

Elnettet forgrener sig ud i hele landet, hvor Energinet står for de store motorveje, mens dit netselskab er lokalvejene, der sørger for, at strømmen kommer frem til din bolig. 

Hos Netselskabet betaler du også et abonnement. Dette abonnement er fastsat på forhånd af dit lokale netselskab og her betaler alle i området det samme abonnement, modsat abonnementsprisen hos dit elselskab som kan være forskellig alt afhængig af hvem du har valgt. 

cirkeldiagram over elpriser

Tariftypen for dette sidste led hedder nettariffer, og er god at kende navnet på, da det er her, du selv kan have en stor indflydelse på din elregning. Det fungerer nemlig på den måde, at tarifferne svinger i løbet af døgnet, afhængig af hvornår der bliver brugt mest strøm. Prisen topper mellem klokken 17-20, som bliver kaldt ”kogespidsen”, omvendt er den billigst mellem 02-04. På den måde er der indlejret en god grund til at skrue ned på strømforbruget, samtidig med at der er penge at spare.

Herunder vises en specifikation af transportomkostningerne. Balancetarif, Transmissionstarif og Systemtarif kommer fra Energinet. Nettarif C time kommer fra dit lokale netselskab, som i dette eksempel er Radius. Forsyningstilsynsgebyr er betaling til en statslig myndighed der kontrollerer forsyningssektoren.

 

Elafgifter er ens for alle


Elafgift og moms er en post, der er fælles for alle, og pålægges af den danske stat. Faktisk har vi i Danmark en af de højeste elafgifter i hele verden, som betyder, at vi reelt set får mindre strøm for vores penge, end lande med lavere afgifter. Grunden til at man i Danmark har valgt at lægge så høj en elafgift på strøm, er, at man fra statens side ønsker at skubbe danskerne mod et lavere strømforbrug og derved et mindre klimaaftryk.
 

Graf over den totale elpris

Sådan er den samlede elpris

Når du kigger på de forskellige pristilbud som et elselskab tilbyder, viser de næsten altid den rene elpris. Her skal man huske at medregne transport og afgift for at få et retvisende billede af den totale elpris.

Udover det, skal du være opmærksom på om du ser på en elaftale med fast pris eller variabel timepris. Timepris ændrer sig hver time, men fastpris kun ændres i større intervaller hver måned, kvartal eller mere. Hvis du gerne vil sammenligne et nyt tilbud på strøm med din regning, skal du huske at sammenligne priser for samme periode.

 

FDM prisboks

Gennemsnitsprisen står med blåt og viser den gennemsnitlige pris for øst- og vestsiden af Storebælt.

Under gennemsnitsprisen finder du elprisen inkl. transport og afgift. Transportprisen er et beregnet gennemsnit af de største Netselskabers priser for både Øst- og Vestdanmark.  

Aller nederst i eksemplet finder du den estimerede totalpris på den rene elpris. Også disse tal repræsenterer Øst- og Vestdanmark. Priserne er fremhævet med fed og viser den rene elpris, baseret på et gennemsnit fra sidste måneds elpriser. 

Bemærk: FDM viser prisen på denne måde. Billedet her er et eksempel fra april 2023.

Transportprisen - et gennemsnit

Transportprisen i priseksemplet er baseret på et gennemsnit, da den jo er forskellig fra område til område. FDM Strøm indregner transportomkostningerne fra netselskabet Radius i østprisen, og N1, Trefor og Dinel i vestprisen.

Som nævnt vil el-aftalen med variabel timepris vise den sidste måneds gennemsnitspris, og du kan ikke regne med, at det er præcis den pris, du ender med at betale, når måneden er gået. Det skyldes, at timeprisen er uforudsigelig og stiger og falder ligesom aktiekurser. Derfor bliver din gennemsnitlige pris et resultat af, hvornår du brugte din strøm, og hvad prisen var på det tidspunkt. Det betyder, at hvis du er god til at planlægge dit strømforbrug, når prisen er lav, kan du have en anseelig indflydelse på din endelige totalpris.
 

FDM Strøm er en særlig elaftale, udbudt af Jysk Energi, efter ønske fra FDM. Vi lægger vægt på klar og forståelig priskommunikation, hvor man kan se den totale pris, får meget høj kundeservice og en særdeles konkurrencedygtig elpris.