Bilskader fra huller i vejen: Sådan klager du

Hvis din bil bliver beskadiget på grund af dårlig vedligeholdelse af vejen, kan det være muligt at søge erstatning hos ejeren af vejen. Se her, hvordan du griber det an.

Hul i asfalt og bil
Viden

Mange bilister har stiftet bekendtskab med dem: huller i vejene. Mødet med sådan et hul kan gå ud over dæk, fælg, hjulophæng eller styretøj og i uheldigste fald resultere i, at du mister herredømmet over bilen og kører galt.

Det kan i nogle tilfælde blive en dyr omgang for dig at dække udgifter til udbedring af skader. Her kan du læse mere om:

  • Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få erstatning?
  • Hvem du skal søge erstatning hos?
  • Gode råd til at dokumentere din skade.

Illustration af underoverskriftKan du få erstatning?

Kører du på en generelt godt vedligeholdt vej, hvor du ikke bør have en mistanke om, at der ikke kan køres med den normale, lovlige maksimumhastighed, og kører du i et hul, som du ikke har mulighed for at vige uden om eller ikke burde have forudset var i vejen, kan der være mulighed for at kunne få den givne vejmyndighed (kommune eller stat) til at erstatte skaden på bilen.

Det kræver dog, at vejmyndigheden kan siges at have handlet ansvarspådragende i form af at have udvist fejl eller forsømmelse.

For at vejmyndigheden kan siges at have handlet ansvarspådragende og i så fald have et erstatningsansvar, skal vejmyndigheden have begået fejl eller have udvist forsømmelse. Hullet i sig selv er ikke nødvendigvis ansvarspådragende. Det vil mere mundret sige; selvom der er et hul i asfalten, er det ikke nødvendigvis det samme som, at ejeren af vejen kan drages til ansvar for hullet, og dermed for skader på din bil forårsaget af hullet.

Du skal derudover kunne dokumentere, at skaden på din bil stammer fra mødet med den dårligt vedligeholdte vej.

Det er alene, hvis de erstatningsretlige betingelser er opfyldt, at du kan få erstatning.

Illustration af underoverskriftHvordan dokumenterer du skaden på din bil?

Skaden på din bil skal kunne dokumenteres. Du skal dels dokumentere, hvilken skade der er sket på bilen og kunne dokumentere, hvor og hvordan skaden er sket.

FDM vil derfor råde dig til både at fotografere skaden på bilen, hullet i vejen og stedet, hvis det er praktisk muligt. Er der vidner til, at du kører i et hul og skader din bil, så få navn og telefonnummer på vidnet.

Hvis skaden er så omfattende, at du ikke kan køre fra stedet og skal afhentes af FDM vejhjælp eller anden vejhjælp, vil det være en god dokumentation at få vejhjælpsassistentens udsagn på, hvad der er sket med din bil og hvorfor.

Dokumentationen skal som udgangspunkt være af hullet, inden det bliver udbedret.

Læs mere: Har du styr på din vejhjælp?

Illustration af underoverskriftHvem skal du søge erstatning af?

Hvis du vil søge erstatning, skal du rejse erstatningskrav over for ejeren af vejen, dvs. den ansvarlige kommunes tekniske forvaltning eller til Vejdirektoratet.

Hvis du er i tvivl om, hvem der ejer vejen, kan du kontakte den pågældende kommune, hvor vejen ligger, som kan oplyse dig det.

Er du kaskoforsikret, vil FDM råde til, at skaden på bilen bliver takseret af dit eget forsikringsselskab, der hos vejmyndigheden så skal forsøge at få refunderet de udgifter, det har haft til at betale for udbedring af skaden på din bil.

Du skal dog være klar over, at sådan en skade koster en selvrisiko og måske en præmiestigning, hvis dit forsikringsselskab ikke kan gennemføre erstatningskravet.

Illustration af underoverskriftHvilke pligter har du som bilist? 

Som bilist har du altid pligt til at køre efter forholdene. Det gælder både i forhold til vejret og vejens beskaffenhed. Er vejen i synligt dårlig stand eller under vejarbejde, er det din pligt at afpasse din hastighed og kørsel efter det.

Hvis du ikke kører efter forholdene, og får du en skade på bilen fra et hul i vejen, kan det blive meget vanskeligt at gennemføre et erstatningskrav. Det gælder også, hvis der er skiltet med, at vejen har huller, og der måske også er skiltet med en hastighedsnedsættelse af den årsag.

Illustration af underoverskriftHvilke pligter har vejmyndigheden?

Vejmyndighedens tilsynspligt med vejene strækker sig til nogle gange om året ,afhængig af vejens placering, færdsel mv. Der er forskel på, om der er tale om en bivej eller en hovedvej/motorvej i forhold til hyppigheden af tilsyn.

Hvis huller i vejene er opstået over kort tid, og hvis kommunen/vejmyndigheden i øvrigt har ført et rimeligt tilsyn og prioriteret vejnettet sagligt, vil der næppe være et erstatningsansvar for vejmyndigheden.

Hvis et hul ikke kan udbedres med det samme, og vejmyndigheden har kendskab til hullet, da vil der være en forpligtelse til som minimum at opsætte advarselskilte eller til at afspærre omkring hullet/et stykke vejbane med flere huller.

Gør kommune eller stat ikke det, er der basis for at hævde, at de forsømmer deres forpligtelser omkring vedligeholdelse og tilsyn med vejene. Det kan føre til, at vejmyndigheden kan gøres erstatningsansvarlig for de skader, der kommer på de biler, der kører ned i disse ikke-afmærkede og ikke-forventelige huller.

Vær opmærksom på, at der ikke gælder samme krav til vedligeholdelse af vejrabatter som veje. Rabatten er ikke beregnet til færdsel, udover hvis man får motorstop eller lignende nødstilfælde.

Brug for rådgivning?

Husk, at du som medlem af FDM kan få hjælp af juridiske eksperter, hvis du står i en situation, hvor du som bilejer har brug for gode råd og vejledning. 

Kontakt FDM​​​​