Kan det betale sig at anmelde skaden?

Er det altid en god ide at melde en bule til forsikringen, eller kan der være penge at spare ved at dække skaden selv? Få overblikket.

To biler er stødt sammen med mindre skader til følge.
Viden

Når uheldet er ude, og der kommer en bule i siden af din bildør, et stenslag i din rude eller en anden skade, har du to muligheder: Du kan melde det til dit forsikringsselskab, eller du kan dække skaden selv.

Her kan du overordnet skelne imellem to slags skader:

  • Skader med en modpart (hvor en anden part er involveret)
  • Eneskader (hvor du er den eneste involverede part, eller hvor skadevolder er ukendt)

Hvis der er en modpart, skal du som hovedregel altid melde det til dit forsikringsselskab. Det kan være svært at forudse, hvor omkostningstunge skaderne er, og er der sket personskade, kan der komme mén også længe efter, skaden er sket. Skulle det ske, skal det dækkes af bilens ansvarsforsikring.

Sker skaden kun på din bil, hvis du eksempelvis får et stenslag på forruden, kan det være relevant at kigge på skadens omfang og vurdere, om du selv skal dække skaden. Nogle tillægsforsikringer dækker stenslag, men der kan være en selvrisiko.

Illustration af underoverskriftHvor høj er selvrisikoen normalt?

Det afhænger af din selvrisiko, om det kan betale sig at få en skade dækket af din forsikring. Alle forsikringer er individuelle, og både pris og vilkår varierer meget. Det er helt almindeligt at have en selvrisiko på 3.000 kroner eller mere, og hvis skaden, du skal have udbedret, koster mindre end din selvrisiko, kan det ofte bedre betale sig for dig, at du selv dækker skaden.

Det gælder eksempelvis, hvis du risikerer en præmiestigning, altså at forsikringen stiger i pris. Du skal være opmærksom på, at hvis skaderne på din bil skyldes flere forskellige begivenheder, så skal der også betales flere selvrisici.

Ved selv at dække skaden undgår du, at skaden bliver en del af din skadeshistorik. Din skadeshistorik har særligt indflydelse, hvis du skal skifte forsikringsselskab. Her vil det nye forsikringsselskab blandt andet prissætte din forsikringspræmie efter din skadeshistorik.

Illustration af underoverskriftHvad er en prisstigning?

En prisstigning er en forhøjelse af den pris, du betaler for din forsikring. Prisen afspejler den risiko, som forsikringsselskabet påtager sig ved at have dig som kunde. Forsikringsprisen er ofte trinreguleret, hvor trinnene afspejler risikoen for skader og dermed potentielle udgifter for forsikringsselskabet.

Hvis du inden for en periode på cirka 3 år har eksempelvis en eller flere skader, som din forsikring skal dække, kan du risikere at blive rykket i trin, og din pris vil stige.

Er du elitebilist, kan din pris også risikere at blive forhøjet. Især hvis din skadeshistorik pludselig ligger væsentligt over, hvad man ser hos forsikringsselskabets andre kunder.  

Hvorvidt dit forsikringsselskab er berettiget til at hæve prisen på din forsikring, vil afhænge af den aftale, du har indgået, herunder hvad der fremgår af forsikringsvilkårene.

Læs mere: Sådan bliver du elitebilist

Illustration af underoverskriftKan du selv dække skaden?

Hvis du får en skade, så ring til dit forsikringsselskab for at få overblik over dine muligheder. Hvis skaden ikke overstiger din selvrisiko, så er du altid berettiget til at hjemkøbe den. Det vil sige, at du selv dækker skaden, og at den dermed ikke vil påvirke din forsikringspris. Husk at gøre dit forsikringsselskab tydeligt opmærksom på, at du ønsker at hjemkøbe skaden.

Selv om skaden overstiger din selvrisiko, kan det i nogle tilfælde betale sig at hjemkøbe skaden. Dette gør sig eksempelvis gældende, hvis skaden medfører, at du både skal betale selvrisiko, og du stiger i præmie, altså forsikringens pris. Det er dit forsikringsselskabs pligt at foretage en beregning til dig af, hvad der bedst kan svare sig, hvis du beder om det.

Læs mere: Skade på bilen kan give værdiforringelse

Illustration af underoverskriftHvornår skal du bruge bilforsikringen?

Du har tegnet en kaskoforsikring, fordi den sikrer dig økonomisk, når uheldet er ude. Derfor skal du som hovedregel også benytte den. Husk at sætte dig grundigt ind i betingelserne for din forsikring, så du ved præcis, hvilke vilkår du har. Er du i tvivl omkring en skade, så ring direkte til dit forsikringsselskab.

Det er desuden en god ide jævnligt at lave forsikringstjek for at sikre, at du både har de bedste betingelser og priser på dine forsikringer.

Illustration af underoverskriftHvad gør du ved en ’Bilka-bule’?

Det er ikke kun i trafikken, at der sker uheld, hvor din bil kan blive bulet. Du har måske prøvet, at din parkerede bil har fået en såkaldt ’Bilka-bule’, mens du var væk. Måske er du selv kommet til at bakke ind i en anden bil.

Det er din ansvarsforsikring, som dækker de skader, du forårsager på en andens bil. Husk derfor at lægge en seddel til modparten med dine oplysninger og anmeld skaden til dit forsikringsselskab.

Mange forsikringsselskaber tilbyder en tillægsdækning, så du undgår at betale selvrisiko ved 'Bilka-buler'.

De skader, der sker på din egen bil, dækkes derimod af din kaskoforsikring, hvis du sådan en. Hvis ikke, hæfter du selv for dem.  

Brug for forsikring?

Husk, at du som medlem af FDM kan få adgang til forsikringer, der dækker bil, hus, indbo og meget mere.

Få forsikring​​​​