Tag bulen med et smil

Det er ikke alle ’morgenkys’, der er lige velkomne. Slet ikke i trafikken. Men er uheldet ude, bør du bevare roen og lade forsikringsselskaberne fordele ansvaret. FDM har samlet nogle råd til, hvordan du tager bulen med et smil, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude.

Tag bulen med et smil
Viden

Små og store sammenstød er langt fra noget ukendt fænomen i trafikken. Heldigvis sker langt de fleste uden personskader og ofte kun med mindre materiel skade til følge. Alligevel kan selv de mindste buler sætte sindene i kog.

Men selvom det kan være svært at bevare roen, er det alligevel det bedste, du kan gøre.

I stedet bør du bruge din energi på at få dokumenteret uheldet og sørge for at udveksle de nødvendige oplysninger med modparten, uanset hvis skyld det er. Så skal dit og modpartens forsikringsselskaber nok fordele skyld og ansvar.

Få tilbud på FDM Bilforsikring

Din ansvarsforsikring dækker

Som bilejer skal du have en ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring dækker dit erstatningsansvar, både i Danmark og i udlandet. Den sikrer, at skader bliver dækket, hvis du laver skader på andre personer, deres bil eller ting.

Er uheldet ude, er du altså forsikret i forhold til de skader, du er skyld i på andres biler. Det samme gælder, hvis andre skader din bil. Så dækker deres ansvarsforsikring. Kun hvis du er skyld i uheldet, og din egen bil er blevet skadet, er det din kaskoforsikring, der skal dække skaderne.

Læs også: Hvornår skal du tegne kaskoforsikring?

Begræns ulykken og ryd op

Sker der et uheld, skal du som det første sikre dig, at der ikke er nogen, som er kommet til skade. Er det tilfældet skal du kontakte politiet. Herefter gælder det om at få bilerne af vejen, så trafikken igen kan afvikles. Er der dræbte eller alvorligt tilskadekomne, må bilen dog ikke flyttes.

Kør eller skub bilerne ind til siden og fjern evt. glasskår fra vejen. Kan bilerne ikke selv køre videre, så tænd havariblinket og sæt bilens advarselstrekant op 50 meter fra bilen. 100 meter, hvis uheldet er sket på motorvejen. Kontakt enten din vejhjælp eller dit forsikringsselskab, som vil sørge for at få bilen på værksted, hvis den ikke selv kan køre.

Læs også: Sådan bliver du elitebilist

Husk at få vigtige oplysninger

Du og din modpart kan godt have forskellige opfattelser af, hvem der er skyld i uheldet. I sidste ende er det op til forsikringsselskaberne at vurdere det. Sørg i stedet for at få udvekslet oplysninger om:

  • Dato, tid og sted for uheldet
  • Modpartens navn, adresse, telefonnummer, bilens registreringsnummer
  • Evt. oplysninger på vidner til uheldet (navn og telefonnummer)
  • Beskriv uheldet i ord og gerne med illustration og få modparten og vidner til at underskrive den - I skal kun tage stilling til, hvad der er sket, og ikke hvis skyld det er
  • Udveksl forsikringsoplysninger – navn på forsikringsselskab
  • Dokumenteret uheldet med din mobiltelefon, inden bilen flyttes. Billeder af skader og bilernes placering er vigtige, hvis der senere opstår uenighed om uheldet

Læs mere: Hvem er dækket af din bilforsikring?
 

Kom godt videre

Selvom der kun synes at være sket materielle skader, er selv mindre uheld et chok for de fleste. Derfor kan det være en god idé, at du lige sunder dig, inden du kører igen. Hvis du mærker smerter efter uheldet, bør du samme dag opsøge din egen læge eller lægevagten. Både for at få klarlagt, om der er sket dig noget, og fordi lægens rapport kan være vigtig, hvis du senere skal søge om erstatning for personskade.

Anmeld skaden

Det er vigtigt, at du får anmeldt uheldet til dit forsikringsselskab snarest muligt. Har du kaskoforsikring, skal skaderne på din bil anmeldes til dit eget kaskoselskab. Har du ikke kaskoforsikring, skal du anmelde skaderne til modpartens forsikringsselskab. Det samme gælder, hvis der er sket personskade. Er det tilfældet, skal du også anmelde personskade til din egen ulykkesforsikring.  

Hvis bilen har fået en ’Bilka-bule’

Det er ikke kun i trafikken, at der sker uheld, hvor din bil kan blive bulet. Du har måske prøvet at din parkerede bil har fået en såkaldt Bilka-bule, mens du var væk. Måske er du selv kommet til at bakke ind i en anden bil.

Igen er det din ansvarsforsikring, som dækker de skader, du laver på en andens bil. Husk derfor at lægges en seddel til modparten med dine oplysninger og anmeld skaden til dit forsikringsselskab.

De skader der sker på din egen bil, dækkes derimod af din kaskoforsikring, hvis du sådan en. Hvis ikke hæfter du selv for dem.  

Læs også: FDM Bilforsikring kåret til Bedst i test

Sådan behandles din skadesanmeldelse

Når du har indgivet anmeldelse til dit forsikringsselskab, taler det sammen med modpartens selskab og afgør, hvem der er skyld i uheldet, og hvordan ansvares fordeles.

Det er alene op til forsikringsselskaberne at afgøre spørgsmålet om skyld og ansvar. Du kan overfor modparten godt have indrømmet, at uheldet var din skyld, mens dit forsikringsansvar vurderer sagen anderledes.

Læs mere: Tjekliste når du tegner bilforsikring